GAMS BELGÏE

BLOG

Vind hier al ons nieuws, bijeenkomsten, artikelen en het delen van ervaringen.

ONLINE WORKSHOPS

ONLINE WORKSHOPS

CS-FGMOnline Workshop of Concerted Strategies for Fighting Female Genital MutilationSince 2021, the Coordinated Strategies has organized several workshop series (in French) specifically for professionals involved in the...

read more
Beroepsgeheim in het kader van VGV

Beroepsgeheim in het kader van VGV

De Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (of GS‐VGV) nodigt u graag uit voor een webinar om antwoorden te geven op deze specifieke vragen en de impact van het beroepsgeheim op de preventie van en bescherming tegen vrouwelijke genitale verminking.

read more
Alle vrouwen gelijk voor het asiel

Alle vrouwen gelijk voor het asiel

Op deze Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw wil GAMS België ook zijn steun betuigen en nodigt u uit om de Europese feministische petitie van het samenwerkingsverband van militante collectieven en verenigingen Feminist Asylum te ondertekenen, voor een effectieve erkenning van asielredenen specifiek voor vrouwen, meisjes en LGBTQIA+ personen.

read more
De ACCESS-posters zijn beschikbaar!

De ACCESS-posters zijn beschikbaar!

Jullie maakten het afgelopen jaar al kennis met ACCESS en de online tools, zoals de sensibiliseringsvideo’s, de sociale kaart en het meertalige chatplatform. Bestel nu ook de bijhorende sensibiliseringsposters, en help zo migrantenvrouwen makkelijker toegang te krijgen tot ondersteunde diensten.

read more
Retrospectieve 20 jaar internationale samenwerking van GAMS België met Fabienne Richard

Retrospectieve 20 jaar internationale samenwerking van GAMS België met Fabienne Richard

Sinds enige tijd reizen onze directeur en oprichter de wereld rond met als doel het afschaffen van vrouwelijke genitale verminking (VGV). In Senegal, Guinee, Portugal en Canada heeft onze vereniging de afgelopen 20 jaar deelgenomen aan en bijgedragen tot verschillende initiatieven buiten onze landsgrenzen. Wil u graag meer weten over onze internationale samenwerkingsprojecten? Het is tijd om de balans op te maken met Fabienne Richard.

read more
Voor een betere aanpak van vrouwelijke genitale verminking in België

Voor een betere aanpak van vrouwelijke genitale verminking in België

Volgens de laatste schattingen (2016) zijn er meer dan 17.000 vrouwen in België getroffen door vrouwelijke genitale verminking (VGV) en meer dan 8.000 meisjes lopen het risico om verminkt te worden. Deze vrouwen en meisjes hebben effectieve, pluridisciplinaire en kwaliteitsvolle bescherming en steun nodig, onafhankelijk van hun status, woonplaats, afkomst of taal.

read more
Politieke eisen: prioriteiten 2019 – 2020

Politieke eisen: prioriteiten 2019 – 2020

In haar strijd voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking (VGV), heeft GAMS België beslist de noden van het terrein naar een politiek niveau te tillen. Onze argumenten zijn gebaseerd op ons veldwerk en kwamen tot stand in overleg met andere actoren. Wij stelden een lijst samen met onze belangrijkste politieke eisen voor 2019-2020.

read more
#8maart : de medewerksters van GAMS vzw in staking

#8maart : de medewerksters van GAMS vzw in staking

“Als vrouwen stoppen, stopt de wereld.” Op 8 en 9 maart 2020 roept het Belgische Collecti.e.f 8 maars de vrouwen* op tot een tweedaagse staking. Het team van GAMS België vzw, een vereniging uit een precaire sector, heeft besloten om op maandag 9 maart te stoppen met werken. Genoeg is genoeg!

read more
Bescherm iedereen door de meest kwestbaren te beschermen!

Bescherm iedereen door de meest kwestbaren te beschermen!

Athene, 25 maart 2020 – Onder verwijzing naar de brief van 6 maart 2020, die door meer dan 250 organisaties in heel Europa is ondertekend, wijzen de ondergetekende organisaties nogmaals op de gevaren die verbonden zijn aan het voortbestaan van de huidige bepalingen inzake het beheer van de opvang van asielzoekers en de eerbiediging van hun recht om asiel aan te vragen in Griekenland.

read more
GAMS België solidair met Europarlementslid Herzberg-Fofana

GAMS België solidair met Europarlementslid Herzberg-Fofana

End FGM European Network (End FGM EU) is solidair met Dr. Pierrette Herzberger-Fofana, Europarlementslid (EP-lid) en zwarte vrouw, die dinsdag 16 juni slachtoffer werd van politiegeweld. EP-lid Herzberger-Fofana deelde haar ervaringen bij het begin van de plenaire vergadering van het Europees Parlement, die handelde over racisme, discriminatie en politiegeweld.

read more
Nationale preventiecampagne voor de zomervakantie

Nationale preventiecampagne voor de zomervakantie

Ter gelegenheid van haar nationale campagne ter voorkoming van vrouwelijke genitale verminking (VGV) vóór vertrek op reis tijdens de zomervakantie – die op 23 mei in Brussel wordt gelanceerd – verwelkomt GAMS België Halimata Fofana, een geëngageerde auteur die zojuist haar tweede roman “À l’ombre de la cité Rimbaud” heeft gepubliceerd

read more
Het Community Voices programma bestaat 10 jaar!

Het Community Voices programma bestaat 10 jaar!

Je hebt haar misschien op tv gezien, op de radio gehoord of in de krant gelezen. Deze zomer interviewden we Mariama Bah, een geëngageerde vrouw die zich bekommert om vrouwelijke genitale verminking. Sinds januari 2022 is zij verantwoordelijk voor de Community Voices

read more
Therapeutische begeleiding als instrument bij herstel van het zelfbeeld

Therapeutische begeleiding als instrument bij herstel van het zelfbeeld

Maud Jeulin is psychologe bij GAMS België en werkzaam in onze antenne in Namen. Haar taak is mensen stimuleren terug vrijuit te praten, opnieuw te leren genieten en hun relaties met anderen te herontdekken. Vrouwen, geconfronteerd met vrouwelijke genitale verminking (VGV) en/of een gedwongen huwelijk, kunnen tijdens de therapeutische sessies de verschillende moeilijkheden leren overwinnen om opnieuw goed te functioneren. In dit artikel beschrijft Maud het therapeutische proces dat leidt naar het herstel van een positief zelfbeeld.

read more
Together with girls

Together with girls

Vrouwelijke genitale verminking, ook “vrouwenbesnijdenis” genoemd, wordt omschreven als ‘elke ingreep die leidt tot een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van de vrouw of elke andere verwonding van de vrouwelijke geslachtsorganen toegebracht om niet-medische redenen’ (WHO, 2008).

read more

Interview met Diariou Sow, de nieuwe voorzitster van GAMS vzw

Diariou Seydi SOW is onze nieuwe voorzitter sinds juni 2022. Van opleiding is ze sociaal werkster en zo kent ze GAMS van binnenuit. In dit interview vertelt ze ons over elke stap van haar reis die haar ertoe bracht onze voormalige voorzitter en oprichter Khadidiatou Diallo op te volgen. Van begunstigde, tot stagiair, vervolgens co-bemiddelaarster en lid van het bestuursorgaan, is Diariou al lange tijd activiste.

read more

#MeetYourClit NL

Elk jaar op 6 februari wordt de internationale dag van nultolerantie voor vrouwelijke genitale verminking gevierd. In 2022, zet GAMS België voor haar jaarlijkse campagne de clitoris in de schijnwerpers.

read more
Exit