Alle vrouwen gelijk voor het asiel

Alle vrouwen gelijk voor het asiel

Op deze Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw wil GAMS België ook zijn steun betuigen en nodigt u uit om de Europese feministische petitie van het samenwerkingsverband van militante collectieven en verenigingen Feminist Asylum te ondertekenen, voor een effectieve erkenning van asielredenen specifiek voor vrouwen, meisjes en LGBTQIA+ personen.

Voor een betere aanpak van vrouwelijke genitale verminking in België

Voor een betere aanpak van vrouwelijke genitale verminking in België

Volgens de laatste schattingen (2016) zijn er meer dan 17.000 vrouwen in België getroffen door vrouwelijke genitale verminking (VGV) en meer dan 8.000 meisjes lopen het risico om verminkt te worden. Deze vrouwen en meisjes hebben effectieve, pluridisciplinaire en kwaliteitsvolle bescherming en steun nodig, onafhankelijk van hun status, woonplaats, afkomst of taal.

Politieke eisen: prioriteiten 2019 – 2020

Politieke eisen: prioriteiten 2019 – 2020

In haar strijd voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking (VGV), heeft GAMS België beslist de noden van het terrein naar een politiek niveau te tillen. Onze argumenten zijn gebaseerd op ons veldwerk en kwamen tot stand in overleg met andere actoren. Wij stelden een lijst samen met onze belangrijkste politieke eisen voor 2019-2020.

#8maart : de medewerksters van GAMS vzw in staking

#8maart : de medewerksters van GAMS vzw in staking

“Als vrouwen stoppen, stopt de wereld.” Op 8 en 9 maart 2020 roept het Belgische Collecti.e.f 8 maars de vrouwen* op tot een tweedaagse staking. Het team van GAMS België vzw, een vereniging uit een precaire sector, heeft besloten om op maandag 9 maart te stoppen met werken. Genoeg is genoeg!

Bescherm iedereen door de meest kwestbaren te beschermen!

Bescherm iedereen door de meest kwestbaren te beschermen!

Athene, 25 maart 2020 – Onder verwijzing naar de brief van 6 maart 2020, die door meer dan 250 organisaties in heel Europa is ondertekend, wijzen de ondergetekende organisaties nogmaals op de gevaren die verbonden zijn aan het voortbestaan van de huidige bepalingen inzake het beheer van de opvang van asielzoekers en de eerbiediging van hun recht om asiel aan te vragen in Griekenland.

Exit