INFORMEREN EN SENSIBILISEREN

Preventie

In het hart van de missie van GAMS België ligt een diepgaand engagement voor de bescherming van de fundamentele rechten van vrouwen en meisjes, met speciale aandacht voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV). Dankzij preventie treden we op bij de bron om deze praktijk te beëindigen.

Voor blijvende verandering

We streven ernaar bewustwording te creëren, te educeren en mentaliteitsveranderingen te bevorderen binnen gemeenschappen, instellingen, het brede publiek en daarbuiten. Door de diepgewortelde oorzaken van deze schending van de mensenrechten aan te pakken, werken we aan duurzame verandering, en bouwen zo aan een toekomst waarin vrouwen en meisjes gevrijwaard zijn van elke vorm van op gender gebaseerd geweld.

Het doel is om te voorkomen dat meisjes,geboren in België of zij die hier op zeer jonge leeftijd toekwamen, besneden worden, hetzij in Europa, hetzij bij een terugkeer naar hun land van herkomst of dat van hun ouders. De activiteiten die hiertoe bijdragen zijn opleidingen van de co-bemiddelaars, permanenties bij de Opgroeien-consultaties, sensibilisatie op scholen of in opvangcentra voor asielzoekers (v/m/x) en terreinwerk.

Nultolerantie

6 februari: Internationale Dag van Nultolerantie voor Vrouwelijke Genitale Verminking

Onze project

GAMS België voert succesvolle projecten uit met andere organisaties en/of actoren op het gebied.

Cobemiddelaars

Gemeenschapsrelays : geëngageerde stemmen voor verandering

Onze campagnes

Een overzicht van onze bewustmakingscampagnes

Exit