voor professionals

Opleiding

GAMS België investeert in de opleiding van professionals die in contact komen met personen die getroffen zijn door vrouwelijke genitale verminking (VGV), in verschillende sectoren zoals sociaal werk, gezondheidszorg, onderwijs, asiel, politie en kinderopvang. Dit met als doel de identificatie en begeleiding van de betrokken personen te verbeteren.
In 2022 heeft GAMS België 2084 professionals opgeleid
(800 meer dan in 2021). Dit vertegenwoordigde 96 informatiesessies!

Onze aanpak

GAMS België biedt trainingen aan over VGV, gedwongen huwelijken en gendergerelateerd geweld in het kader van asiel.

De volgende onderwerpen komen aan bod: socioculturele aspecten, impact op de fysieke en psychologische gezondheid (traumatisch geheugen), juridisch kader, interculturele communicatie, psychocorporale benadering en genderbenadering.

Voor wie?

 • Professionals uit alle sectoren die in contact komen met personen die getroffen zijn door VGV
 • Middelbare scholen, hogescholen, universiteiten
 • Nationale netwerken van organisaties die werken op het gebied van migratie, geweld tegen vrouwen, gendergelijkheid

We zijn ook betrokken bij het basiscurriculum van sommige hogescholen voor vroedvrouwen. We hebben trainingmodules ontwikkeld voor een halve dag, een dag en twee dagen.

We hebben ook meer specifieke modules ontwikkeld voor bepaalde groepen (huisartsen, gezondheidscentra, vroedvrouwen en gynaecologen, ONE en Opgroeien-teams, PSE en PMS-teams).

Praktische informatie

Sommige trainingen zijn gratis als ze deel uitmaken van een door een subsidieverstrekker gefinancierd project. Ze zijn betalend als GAMS België geen subsidie heeft ontvangen voor deze trainingen (variabele prijs afhankelijk van het aantal trainers).

We proberen ons zo goed mogelijk aan te passen aan de schema’s van professionals (tijdens de lunchpauze of ’s avonds). We kunnen ook op locatie komen.

Voor alle informatie- of trainingsaanvragen kunt u contact opnemen met info@gams.be met de volgende informatie: de doelgroep, het aantal deelnemers, de gewenste datum(s) en/of periode(s), de gekozen formule (halve dag, 1 dag, 2 dagen).

Type opleiding

E

½ dag

 • Socio-culturele context van VGV
 • De omvang van het probleem wereldwijd en in België
 • Juridische aspecten van VGV
 • Presentatie van tools
E

1 dag

 • Socio-culturele context van VGV
 • De omvang van het probleem wereldwijd en in België
 • Psychologische gevolgen en begeleiding voor vrouwen
 • Netwerken – Tools – Samenwerkingen
E

2 dagen

 • VGV
 • Psychologische aspecten
 • Socio-culturele aspecten
 • Juridische benadering
 • Presentatie van tools
 • Casestudies
 • Serviceproject over VGV
ARTIKELEN

Interculturaliteit verkennen voor eerstelijnswerkers in CPVS

 

In het complexe zorglandschap spelen eerstelijnswerkers een essentiële rol bij de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld. Dit artikel richt zich op een cruciaal aspect van deze taak: interculturaliteit.

Hoe navigeren gezondheidswerkers effectief in deze delicate contexten terwijl ze optimale ondersteuning bieden aan overlevenden? Laten we diep ingaan op deze overwegingen over hoe interculturaliteit geïntegreerd is in het zorglandschap na seksueel geweld, en hoe het een meer inclusieve en gevoelige benadering kan vormen in dit cruciale gebied van de gezondheidszorg.

 

Exit