Together with girls

Together with girls

Vrouwelijke genitale verminking, ook “vrouwenbesnijdenis” genoemd, wordt omschreven als ‘elke ingreep die leidt tot een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van de vrouw of elke andere verwonding van de vrouwelijke geslachtsorganen toegebracht om niet-medische redenen’ (WHO, 2008).

#MeetYourClit NL

Elk jaar op 6 februari wordt de internationale dag van nultolerantie voor vrouwelijke genitale verminking gevierd. In 2022, zet GAMS België voor haar jaarlijkse campagne de clitoris in de schijnwerpers.

Exit