Gezamenlijke brief

Bescherm iedereen door de meest kwestbaren te beschermen!

Athene, 25 maart 2020 – Onder verwijzing naar de brief van 6 maart 2020, die door meer dan 250 organisaties in heel Europa is ondertekend, wijzen de ondergetekende organisaties nogmaals op de gevaren die verbonden zijn aan het voortbestaan van de huidige bepalingen inzake het beheer van de opvang van asielzoekers en de eerbiediging van hun recht om asiel aan te vragen in Griekenland. Deze bepalingen vormen niet alleen een schending van de nationale, Europese en internationale wetgeving in het kader van de pandemie, maar vormen ook een groot gevaar voor de volksgezondheid door de overbevolking van de opvang- en identificatiecentra en de detentiecentra van het land.

De gezamenlijke brief, ondertekend door GAMS vzw en 120 andere verenigingen, is in zijn geheel in het Engels beschikbaar.

Exit