8 maart – Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw

Alle vrouwen gelijk voor het asiel

Op deze Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw wil GAMS België ook zijn steun betuigen en nodigt u uit om de Europese feministische petitie van het samenwerkingsverband van militante collectieven en verenigingen Feminist Asylum te ondertekenen, voor een effectieve erkenning van asielredenen specifiek voor vrouwen, meisjes en LGBTQIA+ personen.

Vandaag en op alle andere dagen strijden we samen om de levensomstandigheden van alle vrouwen, ongeacht hun afkomst of seksuele geaardheid, te verbeteren en tonen we solidariteit met initiatieven die deze doelen nastreven.

Op de website van Feminist Asylum vindt u een uitgebreide lijst van verenigingen en collectieven die deze inspanning ondersteunen en waarvan het werk essentieel is op het gebied van vrouwenrechten en asiel. Van symbool tot symbool heeft u tot 11 mei, de verjaardag van het Verdrag van Istanbul, de tijd om hun actie te ondersteunen.

Feministische groeten,

Het team van GAMS België

 

Exit