gams belgiË

Ons team

Brussel, Antwerpen, Hasselt, Luik, Namen, Verviers, Leuven of Kortrijk,
maak kennis met onze teams in onze verschillende vestigingen en kantoren.

Diariou SOW

Diariou SOW

Voorzitster

Diariou Sow is sinds juni 2022 de nieuwe voorzitster van GAMS België.

diariou@gams.be

Lees meer

Zij kwam in 2011 in België aan als niet-begeleide minderjarige, en haar pad kruiste dat van GAMS en zij werd een van onze begunstigden. Ze nam deel aan onze workshops en volgde daarna een opleiding tot cobemidelaar. Na enkele jaren bestuurslid te zijn geweest, is zij nu de nieuwe voorzitter van GAMS Belgium!
Zij komt oorspronkelijk uit Guinee Conakry, is maatschappelijk werkster bij het OCMW van Schaarbeek en een activiste tegen VGV. Zij werd geëlimineerd omdat zij als vrouw was geboren, in een maatschappij waar haar voornaamste waarde bestond in het eren van en onderworpen blijven aan het patriarchale systeem.
Vandaag is ze zichzelf aan het heropbouwen en zet ze zich in voor de strijd tegen VGV en alle vormen van geweld tegen vrouwen. Haar strijd is dat iedere vrouw zich in harmonie voelt met zichzelf, haar lichaam, haar moraal en haar seksualiteit.

Leer Diariou beter kennen door zijn interview te lezen

Khadidiatou Diallo

Khadidiatou Diallo

Oprichster en erelid

Khadidiatou richtte GAMS België op in 1996.

 

Lees meer

Khadidiatou Diallo is afkomstig uit Senegal en kwam in de jaren ’80 naar België. Hier volgde ze een alfabetiseringscursus en behaalde ze haar getuigschrift basisonderwijs. In dit kader schreef ze een eindwerk over vrouwenbesnijdenis, Mon jardin dévasté. Initieel was het haar bedoeling te werken rond een traditie uit haar land van herkomst, maar tijdens haar onderzoek werd ze er zich gaandeweg van bewust dat meisjesbesnijdenis in geen enkel opzicht voordelig is. Bovendien kwam ze te weten dat de praktijk geen religieuze vereiste was, maar wel een vorm van geweld tegen vrouwen.

In 1996 richtte Khadidiatou GAMS België op met als doel te strijden tegen vrouwelijke genitale verminking. Dankzij haar energie en visie slaagde ze erin een gemotiveerd team samen te stellen met wie ze verschillende projecten opzet ter bescherming van de kinderrechten.

Na 26 jaar gaf Khadidiatou in juni 2022 haar functie als voorzitster over aan Diariou Sow.

Transversaal Team

Fabienne Richard

Fabienne Richard

Directrice

fabienne@gams.be

Lees meer

Fabienne Richard is afkomstig uit Frankrijk. Ze is vroedvrouw en specialiseerde zich in tropische geneeskunde en volksgezondheid (MSc, PhD).

Gedurende 10 jaar werkte ze als klinische vroedvrouw, waarna ze 5 jaar lang actief was in het buitenland (Afghanistan, Burkina Faso, Kenia, Liberia, Somalië, Sri Lanka) met Artsen Zonder Grenzen en het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen. Ze is referentiepersoon omtrent VGV en werkte mee aan verschillende onderzoeken rond dit thema (prevalentiestudie omtrent VGV in België, actie-onderzoek omtrent signaleren van risicosituaties).

Ook schreef ze mee aan klinische richtlijnen voor het Belgisch Ministerie van Volksgezondheid. Ze is lid van de werkgroep rond reconstructieve chirurgie bij de Hoge Gezondheidsraad.

Momenteel is ze directrice van GAMS België vzw en vroedvrouw bij het Centre Médical d’Aide aux Victimes de l’Excision in het UMC Sint Pieters (CeMAVIE). Ze wordt regelmatig gevraagd als gastonderzoekster bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen en geeft les binnen verschillende opleidingen vroedkunde.

Moussa Diong

Moussa Diong

Administratief and financieel medewerker

moussa@gams.be

Lees meer

Moussa speelt verschillende rollen:

  • Verantwoordelijk voor administratie,
  • financiën,
  • boekhouding en personeelszaken,
  • in samenwerking met Ecosolidaire
  • Referentiepersoon informatica.
Lisa Keepen

Lisa Keepen

Communicatieverantwoordelijke

lisa@gams.be

Lees meer

Lisa werkt sinds januari 2021 bij GAMS als management- en communicatieassistent. Op zoek naar haar eerste professionele ervaring, wilde Lisa werken voor een organisatie die zinvol is. Lisa is bijzonder gevoelig voor de plaats van vrouwen in de wereld, dus is het niet meer dan logisch dat ze voor GAMS Belgium werkt.

Lisa heeft een diploma in Public Relations en Event Management en is een groot sportliefhebber!

Lisa is sinds september 2023 communicatiemanager bij GAMS Belgium!

Marianne Nguena

Marianne Nguena

Coordinatrice van de VGV-netwerk en de COP

marianne@gams.be

Lees meer

Marianne Nguena heeft zich bij het team gevoegd als coördinator van het netwerk van de Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en sinds 2022, ook van the Community of Practice. Marianne is getrouwd en is mama van een dochtertje, in 2016 verhuisde ze met haar gezin naar België.

Marianne beschrijft zichzelf als genderactiviste. Het is dit engagement dat haar elke dag opnieuw leidt in haar professionele en associatieve oriëntaties. Zij heeft een multidisciplinaire academische achtergrond, maar concentreert zich op het vraagstuk van de ongelijkheden. Haar drie bijzonderste diploma’s: een master in de rechten met specialisatie in publiek recht, een andere in genderstudies en een andere in bevolkings- en ontwikkelingswetenschappen (met een optie in ontwikkelingsprojecten en -programma’s).

Toen Marianne op de hoogte werd gebracht van het aanbod, leek werken voor GAMS een voor de hand liggende keuze.

Aminata (Anita) Sidibé

Aminata (Anita) Sidibé

Projectbeheerder voor het VGV-netwerk in Wallonië

aminata@gams.be

Lees meer

Aminata Sidibe, beter bekend als Anita, is voornamelijk van Guinese afkomst. Ze is geboren in België. Ze heeft een diploma politieke wetenschappen en sinds september 2022 een masterdiploma over bevolkings- en ontwikkelingswetenschappen.

Zij leerde de GAMS kennen toen zij onderzoek deed voor haar proefschrift over het thema “Strategieën om af te stappen van vrouwenbesnijdenis in Guinee”. Ze ontdekte vervolgens het werk dat werd verricht en solliciteerde naar een vrijwillige stage van 9 maanden bij GAMS terwijl ze haar proefschrift schreef, waarbij ze ook met het CoP werkte.

Na haar stage bij GAMS besefte ze dat haar professionele en persoonlijke belangstelling uitging naar de strijd tegen GBV. Zij heeft tijdens haar stage veel geleerd over de verschillende onderwerpen en hield van de energie van GAMS, de projecten die er worden uitgevoerd en de vriendelijkheid van het team. Als Guinese is dit een kwestie die haar naaste omgeving en gemeenschap raakt, dus was het voor haar duidelijk dat zij zich bij het team moest aansluiten.

 

 

Aude Denolf

Aude Denolf

Directiesecretaresse en assistente communicatie

aude@gams.be

Lees meer

Sinds september 2023 vervult Aude de functie van secretaresse en communicatieassistent bij GAMS. Met een diploma in Public Relations van IHECS heeft ze een oprecht interesse in gendergerelateerde kwesties. Op zoek naar haar eerste professionele ervaring, streefde ze ernaar om te werken binnen een betekenisvolle organisatie.

Binnen de vereniging neemt Aude de verantwoordelijkheid op zich voor het beheer van de receptie en houdt toezicht op administratieve taken die direct of indirect verband houden met de NGO. Tegelijkertijd vervult ze de rol van communicatieassistent, waarbij ze bijdraagt aan de organisatie van evenementen en interne en externe communicatie.

Mariama Bah

Mariama Bah

Verantwoordelijke Community Voices in Brussels en in Wallonïe

mariama@gams.be

Lees meer

Mariama is van Guinese afkomst en moeder van 4 kinderen. Zij is bij het team gekomen als coördinator van de vrijwilligerspool “Community Voices”. Zij kent GAMS al enkele jaren.

Mariama is opgeleid in Bedrijfskunde (Master), in animatie van sociaal-culturele projecten, en in interculturele bemiddeling. Ze heeft ook een diploma in het beheer van interculturele instellingen.

Mariama voert deze strijd nu al vele jaren. Zij heeft deelgenomen aan het nationaal forum voor jonge meisjes in 2005 in Conakry, Guinee. Volgens haar moet de strijd ook binnen de gemeenschappen worden gevoerd door de leden van deze gemeenschappen. Het coördineren van communautaire relais is dan ook logisch voor haar. De strijd tegen excisie is een strijd die de hele tijd doorgaat.

Faïda Opika

Faïda Opika

Projectbeheerder

faida@gams.be

Lees meer

Na een stage bij de juridische dienst van GAMS, bekleedt Faïda tegenwoordig de functie van projectmanager binnen het team. Ze heeft een bacheloropleiding in drie talen afgerond aan de Université Saint-Louis Bruxelles in samenwerking met de KUL. Ze heeft lange tijd als vrijwilliger gewerkt voor de begeleidingsraad voor genderbeleid van haar universiteit. Momenteel is ze bezig met een eindscriptie over incest en het belang van het kind.

Tijdens een evenement van GAMS op haar universiteit is haar strijd tegen seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen ontstaan, wat haar heeft geleid tot het organiseren van een bewustmakingsactiviteit in samenwerking met het GAMS-team en is nu blij deel uit te maken van de grote GAMS-familie en bij te dragen aan het scheppen van een betere wereld voor alle vrouwen en meisjes, zowel huidige als toekomstige.

Jihan Safar

Jihan Safar

Kwalitatief onderzoekster

jihan@gams.be

Lees meer

Jihan, een Libanese sociologe,is sinds oktober 2023 kwalitatief onderzoeker bij GAMS. Ze is gespecialiseerd in samenlevingen op het Arabisch schiereiland en voert haar veldonderzoek uit in het sultanaat Oman, Koeweit en Qatar. Haar proefschrift, dat ze verdedigde aan Sciences Po (Parijs, 2015), belicht de veranderingen in het huwelijk en de voortplanting in de Golfregio. Tijdens haar postdoctoraal onderzoek, dat plaatsvond aan OMAM-MSH (Vrije Universiteit Brussel) in 2022-2023, richtte ze zich op het vraagstuk van slavernij en gender in de hedendaagse Omaanse roman geschreven door vrouwen.

In het verlengde van haar werk op het gebied van gender onderzoekt Jihan bij GAMS genitale verminking bij vrouwen binnen Arabische gemeenschappen in België. Ze streeft ernaar bij te dragen aan het laten horen van de stem van Arabische vrouwen en een dieper begrip te creëren van hun praktijken met betrekking tot genitale verminking.

Charlène Jollivet

Charlène Jollivet

Consultant in Fondsenwerving

charlène@gams.be

Lees meer

Charlène Jollivet, consultant in Fondsenwerving, is enthousiast om dit jaar samen te werken met GAMS. Na het behalen van haar master in internationale samenwerking, heeft ze bijna 10 jaar besteed aan het werken in de non-profitsector.

Na het begeleiden van jonge asielzoekers, vluchtelingen en mensen met leerstoornissen in Engeland, zowel individueel als in groepen, besloot Charlène zich in 2021 te concentreren op fondsenwerving. Sindsdien heeft ze steun verleend aan verenigingen die zich inzetten voor de zaak van vluchtelingen en het Palestijnse volk. 

Ze richt zich graag op de sterke punten van de vereniging en belicht de impact en successen van verschillende projecten. Ze werkt nauw samen met de teams, zodat de benodigde middelen beschikbaar zijn om het leven van de betrokkenen positief te veranderen.

Sinds haar vestiging in België was ze op zoek naar een vereniging die aansluit bij haar waarden en haar nieuwe gemeenschap. Zo ontdekte ze GAMS, waarvan de missie haar diep raakte. De verdediging van de rechten van vrouwen is altijd een prioriteit voor haar geweest. Als begeleider van vluchtelingenmeisjes en -vrouwen heeft ze vaak direct onrechtvaardigheden gezien die ze ondergaan. Daarom is ze vereerd om haar steun te kunnen bieden aan een zo belangrijke vereniging als GAMS in hun fondsenwerving om de continuïteit van hun essentiële missie te waarborgen. 

Cyrielle Huyghe

Cyrielle Huyghe

Hoofd onderzoekster

cyrielle@gams.be

Lees meer

Cyrielle is in februari 2024 toegetreden tot het team van GAMS als kwalitatief onderzoeker. Haar betrokkenheid bij de strijd tegen genitale verminking gaat terug tot februari 2022, toen ze begon samen te werken met GAMS België. Deze samenwerking betrof een onderzoeksproject over vrouwelijke genitale verminking in Zuid- en Zuidoost-Azië.

Afgestudeerd in sociale en interculturele psychologie, heeft ze haar vaardigheden op het gebied van psychotrauma verdiept door een tweede master in klinische psychologie te behalen, evenals een certificaat in victimologie en psychotraumatologie. Haar expertise in het helpen van vrouwen die slachtoffer zijn van partner- en seksueel geweld, gecombineerd met haar werk rond genitale verminking, hebben haar geleid tot voortzetting van haar betrokkenheid bij GAMS, waar ze zich richt op onderzoek om de behoeften van vrouwen uit Zuid-Aziatische gemeenschappen die in België wonen, beter te begrijpen. Dit onderzoek heeft tot doel de preventie- en begeleidingsdiensten in België te verbeteren.

Bountou Kouyaté

Bountou Kouyaté

Verantwoordelijk voor de sociale impactstudie

bountou@gams.be

Lees meer

Bountou is van beroep cultureel animator, maar heeft gedurende bijna twaalf jaar gewerkt aan gezondheidsbevordering bij Artsen Zonder Grenzen in Guinee, waarbij ze zich richtte op het HIV/TB-project in Conakry, met name op het psychosociale aspect van de zorg voor mensen met een HIV-infectie. Later heeft Bountou haar betrokkenheid bij gezondheidsbevordering voortgezet door te werken aan projecten van AZG gerelateerd aan COVID-vaccinatie, difterie en mazelen, met name tijdens de crisis rond de opvang in België aan het einde van 2022 en in de zomer van 2023.

Bountou kwam in contact met GAMS tijdens haar asielprocedure, toen ze probeerde haar dochter te beschermen tegen genitale verminking. Vandaag de dag heeft ze zich bij GAMS gevoegd met vernieuwde vastberadenheid om zich meer in te zetten in deze strijd, zodat haar gemeenschap de noodzaak begrijpt om deze praktijk volledig op te geven.

Zahraa Boumehdi

Zahraa Boumehdi

Administratief assistent

bouhmedi@gams.be

Lees meer

Zahraa, van Marokkaanse afkomst, heeft een bachelor’s degree in Engelse literatuur. Ze heeft verschillende aspecten van dit vakgebied verkend, waaronder genderstudies, en ontwikkelde een sterke interesse in deze tak van studie. In 2020 liep ze stage bij de gemeente van haar stad, Kénitra, en voltooide ze met succes een versnelde training in TOSA Suite Office in 2023.

Als auteur van “Het meisje dat alles ziet,” een verhaal dat de stem geeft aan een jonge vrouw en thema’s belicht die verband houden met psychologie, geestelijke gezondheid en intimidatie, voegt Zahraa zich bij GAMS als administratief assistent binnen het team Administratie en Financiën. Haar visie is in lijn met de voortdurende verdediging van vrouwenrechten, en ze is ervan overtuigd dat ze volledig kan bijdragen aan de missie van de vzw.

Kadiatou Diallo

Kadiatou Diallo

Stagiaire - Administratief en ontvangstassistent

info@gams.be

Lees meer

Kadiatou, geboren in Guinee, ontdekte GAMS enkele jaren geleden en toonde interesse om daar een stage te lopen, met als doel actief bij te dragen aan de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. Sinds september 2023 vervult ze de rol van stagiaire bij GAMS als administratief en ontvangstassistent.

Op dagelijkse basis zal Kadiatou verantwoordelijk zijn voor het beheer van de ontvangst bij de vereniging. Ze zal een contactpunt worden voor alle vragen via e-mail of telefoon en ervoor zorgen dat ze efficiënt worden afgehandeld. Indien nodig zal ze uw verzoeken doorverwijzen naar de bevoegde collega’s.

Brussel Team

Carolina Neira Vianello

Carolina Neira Vianello

Verantwoordelijke van de antenne in Brussel en sociale werkster

carolina@gams.be

Lees meer

Carolina Neira Vianello groeide op in Chili. Ze studeerde sociale verpleegkunde en volksgezondheid. In 2009 werd ze aangeworven bij GAMS België in het kader van de campagne EndFGM, die gelanceerd werd door Amnesty International Ierland. Deze campagne resulteerde in het huidige Europese netwerk EndFGM. 

Sinds 2011 begeleidt Carolina ook verschillende workshops (maandelijkse bijeenkomst, jongerengroep, kindergroep…). Vandaag is ze ook verantwoordelijk voor onthaal, doorverwijzing en sociale begeleiding en voor de antenne in Brussel.

Annalisa D’Aguanno

Annalisa D’Aguanno

Psychologe

annalisa@gams.be

Lees meer

Annalisa studeerde af als klinisch psychologe aan de Université Libre de Bruxelles. In het kader van een vorming aan het Belgisch Instituut voor Victimologie liep ze in 2007 stage bij GAMS België vzw. Vandaag is ze nog steeds actief in deze vereniging.

Gedreven door haar interesse voor vrouwenrechten, engageerde ze zich na afloop van haar stage als vrijwilligster. Twee jaar later kreeg ze een vast contract. Ze is co-auteur van de handleiding “Besneden vrouw en vluchtelinge – mijn manier van overleven. Expertise en aanpak van de consultatie.” (2012). Tijdens individuele consultaties probeert ze te luisteren naar het verhaal dat ‘achter de woorden’ van de vrouwen schuilt en observeert ze wat hun lichaam vertelt.

Ze vindt de rol van het lichaam zeer belangrijk. In 2010 zette ze dan ook een workshop lichaamsexpressie op poten, die zich richt tot vrouwen die het slachtoffer werden van gendergerelateerd geweld. Ze volgt ook een vorming kunsttherapie. Tegenwoordig maakt ze het liefst gebruik van creatieve technieken, zowel tijdens individuele – als tijdens groepsbegeleiding. Ze zet creativiteit in op een moment dat het leven lijkt stil te staan.

Feven Tsehaye Tekle

Feven Tsehaye Tekle

Intercultureel werkster

feven@gams.be

Lees meer

Feven is intercultureel werkster bij GAMS België. Voordat ze in december 2019 als medewerkster begon, was Feven 7 maanden lang vrijwilligster.

Ze studeerde boekhouding in Eritrea en werkte daarna als Accountant en junior Auditor. Feven is eind 2016 in België aangekomen en spreekt verschillende talen: Tigrinya (een Eritrese taal), Amhaars (een Ethiopische taal) en Engels. Ze leert ook Frans.

Keyla Lumeka

Keyla Lumeka

Juriste

keyla@gams.be

Lees meer

Sinds 2019 is Keyla juriste bij GAMS België. Daarvoor werkte ze voor Intact vzw.

“Elke letter van mijn voornaam resoneert met wie ik ben”

K = Kinshasa, in DR Congo waar ik geboren ben voordat ik naar België kwam toen ik 6 jaar oud was.
E = Equality (gelijkheid). Ik heb rechten gestudeerd om degenen te verdedigen die verstoken zijn van het recht.
Y = YOLO (‘You only live once’), mijn mantra…
L = Languages (talen): naast Frans (mijn moedertaal) spreek ik Nederlands en Engels.
A = Afro-eco-feminisme: een neologisme dat mijn afrofeministische en ecologische waarden weerspiegelt”.

Keyla gaat ook naar de antenne in Luik om een juridische dienst aan te bieden

Pauline Soupa

Pauline Soupa

Vroedvrouw

pauline@gams.be

Lees meer

Pauline werkt als vroedvrouw, haar professionele en persoonlijke achtergrond werden geleid door de verdediging van de rechten van de vrouw, met name op het gebied van de seksuele gezondheid en de respectvolle begeleiding van bevallingen en ouderschap.

Het is niet haar eerste keer bij GAMS vzw. Ze was inderdaad tijdens bijna 10 jaar vrijwilliger. Ze nam deel aan de oprichting van de geboortevoorbereidingssessies voor vrouwen die door VGV zijn getroffen.
Pauline vervoegt ons team om deze activiteiten voort te zetten, om projecten van permanente vorming voor professionals (v/m/x) te ontwikkelen en om samen te werken met ONE (Office de la naissance et de l’enfance).

Julia De Clerck

Julia De Clerck

Vroedvrouw

julia@gams.be

Lees meer

Julia werkte bijna drie jaar lang in het UMC Sint-Pieterziekenhuis in Brussel voordat ze overstapte naar de opvolging van patiënten thuis. Ze heeft altijd geprobeerd haar feministische waarden in haar beroep te integreren.

Na een jaar specialisatie in Gemeenschapsgezondheid werd ze meer geïnteresseerd in de non-profitsector. Tijdens een stage had ze haar eerste echte kennismaking met GAMS en het team. Julia sloot zich direct aan bij de filosofie en de mensgerichte en inclusieve benadering van GAMS! Vervolgens voegde ze zich bij het team om het team van vroedvrouwen aan te vullen.

Naast haar werk bij GAMS zet ze haar activiteiten als onafhankelijke vroedvrouw voort en begon ze ook aan een masteropleiding in sociologie en antropologie aan de UCL.

Namen Team

Mélanie Jocquet

Mélanie Jocquet

Coordinatrice activiteiten in Wallonië

melanie@gams.be

Lees meer

Mélanie Jocquet is de coördinatrice van GAMS België in Wallonië. Zij is verantwoordelijk voor de antenne van Namen, het opzetten van projecten en de ontwikkeling van GAMS in de hele Wallonië. Zij werkt voornamelijk in de antenne van Namen, maar is ook aanwezig in Luik.

Voor ze in 2020 ons team vervoegde, werkte Mélanie al in een sociale dienst, gespecialiseerd in de rechten van de migrant. Ze verleende bijstand aan mensen die hulp vroegen bij hun verschillende procedures (asiel, gezinshereniging, regularisatie, …). Ze deed datzelfde werk ook in strafinrichtingen en bood sociale en juridische ondersteuning aan gedetineerden die daarom vroegen.
Ze werkte ook bij een NGO die ijvert voor betere toegang tot gezondheidszorg voor mensen in noodsituaties.

Door deze diverse ontmoetingen werd ze zich bewust van de bijzondere kwetsbaarheid van vrouwen die een continuüm van gendergerelateerd geweld ervaren, zowel in hun land van herkomst, tijdens hun migratieparcours als gedurende hun asielprocedure in België.

Ismatou Bah

Ismatou Bah

Intercultureel werkster

ismatou@gams.be

Lees meer

Ismatou Bah, afkomstig uit Guinee, beschikt over een middelbaar diploma in de Sociale Wetenschappen. Aangezien ze gemakkelijk contact legt met mensen, besliste ze vervolgens een opleiding Toerisme te volgen bij Ecole Nationale du Tourisme et de l’Hôtellerie (ONATOL) in Guinee Conakry. Daarna volgde ze, eveneens in Conakry, een opleiding secretariaat en marketing via een versneld traject. In 2014 behaalde ze het getuigschrift Kantoor aan Nouveau-Saint-Servais in Namen, waarna ze in 2015 een voorbereidende vorming volgde bij het IPFS (Institut Provincial de Formation Sociale). In 2015-2016 schreef ze zich in voor het eerste jaar van een opleiding tot opvoedster.

Toen Ismatou kennis maakte met GAMS België, werd ze herinnerd aan de verschillende vormen van geweld waar vrouwen in haar land van herkomst mee geconfronteerd worden: vrouwelijke genitale verminking, verkrachting, onderdrukking, ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, enz.

Ismatou is ervan overtuigd dat ze haar plaats heeft gevonden. Haar doel is ondersteuning te beiden aan personen die geconfronteerd worden met psychologische en sociale problemen. Ze biedt hen een luisterend oor, doorverwijzing, begeleiding en sensibilisering opdat ze hun rechten en plichten zouden kennen. Ze hoopt dat, door alle krachten te bundelen, er eindelijk een einde gesteld zal worden aan vrouwelijke genitale verminking.

Aïcha Ali Abdou

Aïcha Ali Abdou

Intercultureel werkster

aicha@gams.be

Valentine Hayet

Valentine Hayet

Psycholoog

valentine@gams.be

Lees meer

Valentine is altijd bezorgd geweest om het welzijn van anderen, daarom heeft ze besloten om er haar beroep van te maken. Ze heeft haar studies gedaan aan de UCLouvain, eerst afgestudeerd in klinische psychologie van het kind, de adolescent en het gezin, om vervolgens een derde cyclus te volgen in geïntegreerde psychotherapeutische kliniek. Ze heeft 5 jaar gewerkt als psycholoog in een noodgevalopvangcentrum voor families bij het NewSamusocial. Het was dankzij deze ervaring dat ze GAMS heeft ontdekt. Daar heeft ze kwetsbare mensen, vluchtelingen en talrijke slachtoffers van partnergeweld begeleid. Het is daar dat haar interesse in gendergerelateerd geweld is versterkt. Sindsdien wilde ze meer betrokken zijn in de strijd tegen dit geweld, daarom wilde ze zich bij GAMS aansluiten.

Elly Pauwels

Elly Pauwels

Juriste

elly@gams.be

Lees meer

Elly Pauwels heeft zich als juriste bij het kantoor in Namen gevoegd.

Met een diploma in microfinanciering en een rechtendiploma is Elly een geboren humaniste! Haar hele leven heeft ze zich ingezet voor de emancipatie van vrouwen. Als moeder van een jong Laotiaans meisje reist Elly rond om de schoonheid van de wereld vast te leggen met haar camera.

Werken bij GAMS België betekent voor haar bijdragen, als deel van een multidisciplinair, multicultureel en gepassioneerd team, aan de verdediging van vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld.

Luik Team

Louise Da Via

Louise Da Via

Verantwoordelijke van de Luikse antenne en sociaal werkster

louise@gams.be

Lees meer

Louise Da Via vervoegt het team in Luik als verantwoordelijke van de antenne. Als sociaal werkster van opleiding heeft zij ook een eerstejaars master in conflictpreventie en -beheersing afgerond.

Zij werkte eerst in een jeugdcentrum in de provincie Luik en vervolgens bij de Aide et Protection de la Jeunesse in Frankrijk. Ze zet zich in om ongelijkheid te bestrijden. Door het team van GAMS vzw te vervoegen, geeft ze zin aan haar werk en staat ze elke ochtend op met de wil om dingen te veranderen in een team dat haar waarden deelt.

HORTENSE UWANTEGE

HORTENSE UWANTEGE

Psychologe

hortense@gams.be

Lees meer

Fos Mohamed Nur

Fos Mohamed Nur

Intercultureel werkster

fos@gams.be

Lees meer

Fos Mohamed Nur is intercultureel werkster bij GAMS België. Ze volgde de vorming tot co- bemiddelaar (m/v/x) bij GAMS België en zet zich al jaren in voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. In 2017 werd ze aangenomen als vaste medewerkster.

Toen Fos vrijwilligster was, vergezelde ze vrouwen tijdens afspraken en vertaalde ze tussen het Frans en Somali. Tegenwoordig biedt ze een luisterend oor en geeft ze begeleiding, ze informeert de begunstigden van GAMS omtrent hun recht zich te verzetten tegen alles wat ingaat tegen hun fysieke integriteit. Ze legt uit dat dit mogelijk is zonder hun cultuur te verloochenen. Fos ondersteunt vrouwen bij het vinden van een evenwicht tussen hun cultuur en hun persoonlijke behoeftes.

Team van Vlaanderen

Katrien De Koster

Katrien De Koster

Coordinatrice activiteiten in Vlaanderen

katrien@gams.be

Lees meer

Katrien studeerde sociale agogiek aan de VUB en behaalde een master genderstudies aan de Universiteit Utrecht. Ze werkt sinds 2014 voor GAMS België. Ze coördineert de activiteiten in Vlaanderen en werkt in Brussel en Antwerpen, waar het kantoor van de antenne van Vlaanderen zich bevindt. “Ik organiseer individuele begeleiding voor zowel mannen als vrouwen. Elke laatste vrijdag van de maand vinden er tevens groepsactiviteiten plaats in Antwerpen. Daar spreken we over verschillende onderwerpen. Tot slot volgen we ook signalementen op van risicosituaties betreffende VGV.”

De antenne in Vlaanderen geeft ook vormingen op maat rond VGV en initieert jaarlijks met steun van verschillende subsidieverstrekkers innovatieve projecten. Zo werkte het team pedagogische tools uit die gebruikt kunnen worden bij activiteiten in scholen, inburgering, alfabetiseringscursussen, enz.

Jessica Tatout

Jessica Tatout

Sociaal werkster

jessica@gams.be

Lees meer

Nadat Jessica haar diploma in het Tolken behaalde, zette haar liefde voor reizen en haar zin om zich te engageren in een internationaal project haar aan om het postgraduaat Noord-Zuidsamenwerking te volgen. In het kader van haar stage voor de vzw Aniké, een vereniging actief rond onder andere gezondheid en kinder- en vrouwenrechten, vertrekt ze in 2012 naar Guinee. Daar helpt ze mee bij het opzetten van een project rond VGV met NGO ASD in Kankan. Vandaag zet ze zich nog steeds in als vrijwilligster in bij deze vereniging.

Na haar terugkeer in België, wordt ze in 2013 aangeworven bij GAMS België vzw. Ze werkt er een jaar aan het secretariaat en voegt zich later bij de werking van GAMS België in Vlaanderen als projectverantwoordelijke. Ze was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de toolbox met educatief materiaal en coördineerde ze de werking van co-bemiddelaars in Vlaanderen. Sinds ze haal diploma Maatschappelijk Werk haalde in 2018, werkt ze in de sociale dienst van GAMS

 

 

Ewout Gubbels

Ewout Gubbels

Sociaal werker bij Antwerpen

ewout@gams.be

Lees meer

Ewout is de nieuwe sociaal werker in Antwerpen.
Tijdens zijn werk in het opvangcentrum Rode Kruis-Vlaanderen in Lint werd hij al snel geconfronteerd met vrouwenbesnijdenis, gendergeweld en de psychologische gevolgen daarvan. Maar hij zag altijd het doorzettingsvermogen van de betrokkenen. Zowel de confrontatie met de problematiek als de bewondering inspireerde hem om hem aan te sluiten bij de missie  van GAMS België en zijn inzet voor de doelgroep te vergroten.

Ewout is afgestudeerd in maatschappelijk werk en is ook opgeleid in suïcide preventie en in de procedure en begeleiding van verzoekers om internationale bescherming.
Ewout is nu klaar om zijn ervaring en inzet in te zetten voor de ontwikkeling van GAMS Belgium in de regio Antwerpen.

Luna Doppée

Luna Doppée

Psychologe

luna@gams.be

Lees meer

Luna Doppée is onze kersverse psychologe in het nieuw Antwerps kantoor. Van jongs af aan was ze gefascineerd door humane wetenschappen en kunst. In 2019 studeerde ze af als muziektherapeute. Het is dan ook logisch dat deze onderwerpen in haar hele carrière aanwezig zijn.

Luna heeft ook veel interesse in verschillende onderwerpen zoals seksualiteit, cultuur, non-verbale therapie voor kinderen en volwassenen, gezinstherapie en positieve psychologie. Voordien werkte Luna in een CKG (Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning) als begeleider. Daar had ze te maken met hechtingsproblemen, huiselijk geweld en trauma.
Werk bij GAMS België geeft haar de kans om alle thema’s die haar interesseren te combineren.

Jannelore Derycke

Jannelore Derycke

Klinisch orthopedagoog-seksuoloog

jannelore@gams.be

Lees meer

In 2016 behaalde Jannelore haar diploma als klinisch orthopedagoog en besloot vervolgens haar master in de seksuologie te volgen. Tijdens deze opleiding kreeg ze de gelegenheid om via vzw Ankié in Guinee onderzoek te doen naar VGV en seksualiteitsbeleving. Het bezoek en het schrijven van haar thesis lieten een diepe indruk achter en wakkerden haar interesse aan om continu bij te blijven leren over dit onderwerp.
De rode draad in haar eerdere functies was steevast het werken met mensen op de vlucht en/of die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Bij het CAW ondersteunde Jannelore mensen in zeer moeilijke leefomstandigheden in en rond Brussel. Op Lesbos bood ze hulp aan vluchtelingen in het kamp die net waren aangekomen in Europa.

GAMS staat al enkele jaren op haar radar. Jannelore is dan ook verheugd met de kans om hier aan de slag te gaan en de kennis die ze heeft opgedaan tijdens eerdere ervaringen te delen. Ze kijkt ernaar uit om te blijven leren van de mensen die ze zal ontmoeten.

Mawda Abbas

Mawda Abbas

Verantwoordelijke van Community Voices in Vlaanderen

mawda@gams.be

Lees meer

Mawda heeft een diploma Psychologie in Soedan, heeft twee dochters en is van nature een feministe. Ze studeerde ook bestuurskunde in België.

Mawda wil van de wereld een betere plek maken, en volgens haar doet GAMS België dit al en wil ze graag deel uitmaken van de verandering.

Aminata Keita

Aminata Keita

Intercultureel werkster

aminata.keita@gams.be

Lees meer

Aminata Keita, oorspronkelijk uit Guinee Conakry, vervoegde het Flanders team als intercultureel werkster. Ze studeerde in haar thuisland en volgt momenteel Nederlandse les in Antwerpen, waar ze woont. Ze houdt van sport (vooral wandelen) en is gepassioneerd door de natuur.

Ze heeft GAMS leren kennen via het opvangcentrum. De dynamiek van het GAMS-team heeft haar gesterkt. Dit motiveerde haar om bij het team te komen. Aminata heeft gewerkt voor Le Monde des Possibles VZW als sociaal tolk en spreekt Malinké-Frans en Frans-Soussou. Ze volgde ook een opleiding tot co-bemiddelaar bij GAMS. Ze is blij om intercultureel werkster  voor GAMS te zijn

Lieselote Hoornaert

Lieselote Hoornaert

Vroedvrouw

lieselote@gams.be

Lees meer

Lieselote vervolledigt het team in Antwerpen als vroedvrouw. Ze is sinds 2017 actief als eerstelijns vroedvrouw werkzaam in het Antwerpse perinatale werkveld. Ze is overtuigd dat iedereen recht heeft op toegang tot gelijkwaardige gezondheidszorg. Zo engageert ze zich al jaren als vroedvrouw voor zwangeren en pas bevallen mama’s in (kans)armoede en/of zonder wettige verblijfsdocumenten met een migratieachtergrond. Op regelmatige basis biedt ze preconceptionele, pre- en postnatale ondersteuning in Opvangcentra. Zo kwam ze in contact met vrouwelijke genitale verminking en gendergerelateerd geweld.

Ook botste ze op de grenzen van een eerstelijnsbegeleiding. Zo voelde ze de noodzaak om meer voor deze vrouwen te betekenen en hun rechten mee te verdedigen. Vanuit deze achtergrond werd haar interesse geprikkeld om Gams België te vervoegen. Lieselote zal de permanente vorming voor professionelen (v/m/x) in Vlaanderen mee ontwikkelen en staat klaar om zwangeren en mama’s vanuit de antenne Antwerpen te begeleiden. Hiernaast blijft ze ook actief als zelfstandige vroedvrouw.

Jente Konings

Jente Konings

Juriste

jente@gams.be

Lees meer

Jente studeerde rechten aan de Universiteit Gent specialiseerde zich hierbij in Mensenrechten, Migratierecht en Strafrecht. Zo was ze in 2019 deelnemer van het project Juridische Acties tegen Mensenrechtenschendingen van de Human Rights and Migration Law Clinic aan de Universiteit Gent.

Na haar studies begon ze als advocaat aan de balie te Gent met een specialisatie in het vreemdelingenrecht, familierecht en IPR. Daarnaast volgde Jente ook de opleiding tot erkend bemiddelaar met een specialisatie in familiezaken. Als advocaat begeleidde zij cliënten tijdens hun verzoek om internationale bescherming en andere verblijfsrechtelijke procedures waarbij sommigen onder hen geconfronteerd werden met VGV. Zo kwam zij in aanraking met Gams waarbij het feministisch activisme van de organisatie haar onmiddellijk aansprak.

Sinds september 2023 heeft Jente daarom het Brussels en Vlaams team bij Gams vervoegt als juriste.

Fatma Abdullahi

Fatma Abdullahi

Intercultureel werkster

fatma@gams.be

Lees meer

Fatma Abdullahi komt oorspronkelijk uit Somalië. Ze is geboren en getogen in Abu Dhabi (VAE) en verhuisde later naar Antwerpen in 2021. Ze heeft een bachelor’s degree in farmacie, behaald aan het Dubai Pharmacy College. 

Haar kennismaking met GAMS kwam tot stand via haar assistentschap in het opvangcentrum, waar ze bekend raakte met de organisatie. De dynamische en inspirerende aard van het GAMS-team resoneerde met haar, wat haar uiteindelijk motiveerde om er deel van uit te maken. Naast het toetreden tot het team, heeft ze zich opgeleid tot peer educator bij GAMS en heeft ze vrijwilligerswerk gedaan.

Fatma zou graag vrouwen willen helpen hun recht te vinden. Met andere woorden, vrouwen helpen een balans te vinden tussen zichzelf en hun cultuur.

Exit