Tegen VGV

Onze impact

Gedurende de afgelopen 5 jaar (2018-2022) is GAMS België

 

meisjes geregistreerd bij GAMS België worden beschermd tegen excisie

meisjes en vrouwen die reeds besneden zijn, een psychosociale follow-up verleend

Opgeleide professionals uit de asiel-, gezondheids-, sociale, justitiële en onderwijssector.

mannen ondersteund door GAMS België

Sinds de oprichting in 1996 heeft gams belgië bijgedragen aan:

  • De goedkeuring van een specifieke wet in 2000 ter bescherming van meisjes tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV) en de bestraffing van daders.
  • Het pleiten bij de overheid voor de erkenning van VGV als vervolging in de zin van het Verdrag van Genève en het recht op internationale bescherming. Vandaag hebben meer dan 2.000 meisjes een vluchtelingenstatus gekregen op basis van een risico op VGV.
  • De eerste keer dat de kwestie van VGV werd opgenomen in het Nationaal Actieplan (NAP) tegen geweld van 2011-2015. Sindsdien zijn VGV altijd opgenomen in de NAP Geweld.
  • Het pleiten voor de oprichting van twee multidisciplinaire centra voor de zorg voor besneden vrouwen (inclusief clitorisreconstructie). Het pleidooi begon in juni 2008 met minister van Volksgezondheid mevrouw Onkelinx, en de twee centra (CHU St-Pierre en UZ Gent) werden opgericht in 2014.
  • De oprichting van een traject voor VGV binnen het opvangnetwerk voor asielzoekers gecoördineerd door Fedasil sinds 2017.
  • De opleiding van VGV-relaisverloskundigen in ziekenhuizen en VGV-contactpersonen bij het SAJ van Brussel.
  • De opleiding van gemeenschapsrelais om de betrokken gemeenschappen bewust te maken en vrouwen te begeleiden in hun stappen sinds 2012. Tot op heden zijn meer dan 100 relais opgeleid tijdens verschillende sessies.

Prijzen en labels ontvangen door gams

 

Citaten van begeleide personen en professionals

Toen mijn familie me verstootte omdat ik huiselijk geweld ontvluchtte, opende GAMS zijn armen voor mij. Het gaf me hoop.

GUINEESE VROUW, ONTVLUCHTTE EEN GEWELDDADIGE ECHTGENOOT

Ik heb veel geleerd tijdens deze opleiding. Ik voel me beter uitgerust om bewoners te begeleiden… Ik ga morgen de prevalentiekaart ophangen in mijn kantoor!

VERPLEEGSTER BIJ DE MEDISCHE DIENST VAN EEN OPVANGCENTRUM

Dit is de eerste keer dat ik met iemand over mijn besnijdenis praat… Thuis is het taboe. Het is moeilijk, maar het heeft me goed gedaan om erover te praten.

27-JARIGE GUINESE VROUW, AL 5 MAANDEN IN BELGIË

At ik de training tot community voicebegon, wist ik niet op welke manier ik betrokken kon zijn. Ik was niet klaar om over besnijdenis te praten. Ik heb mooie mensen ontmoet, ben het huis uitgegaan. Ik ben bereid om te delen wat ik heb geleerd, ik ben bereid om me in te zetten voor een project.

VROUW afkomstig uit Burkina Faso, OPGELEID IN 2022 ALS community voice

Exit