Onze impact

De afgelopen 5 jaar (2017-2021) heeft GAMS België:

Sinds zijn oprichting in 1996 heeft GAMS België bijgedragen aan:

 • De goedkeuring van een specifieke wet in 2000 om meisjes te beschermen tegen genitale verminking en de daders te straffen
 • Belangenbehartiging bij de regering zodat VGV wordt erkend als vervolging volgens het Verdrag van Genève en recht kan geven op internationale bescherming. Vandaag hebben meer dan 2.000 meisjes de vluchtelingenstatus gekregen op grond van een risico op VGV
 • Het voor de eerste keer opnemen van de kwestie/problematiek van VGV in het nationale actieplan (NAP) tegen geweld van 2011-2015. Sindsdien is VGV altijd opgenomen in de NAP’s inzake geweld
 • Bevordering van de oprichting van twee multidisciplinaire centra voor de verzorging van vrouwen die besneden zijn (met inbegrip van reconstructie van de clitoris). Deze belangenbehartiging begon in juni 2008 bij de minister van Volksgezondheid mevrouw Onkelinx, de twee centra (CHU St-Pierre en UZ Gent) werden opgericht in 2014
 • De oprichting van een VGV-traject binnen het opvangnetwerk voor asielzoekers dat sinds 2017 door Fedasil wordt gecoördineerd
 • De opleiding van vroedvrouwen die kennis hebben van VGV in ziekenhuizen en van VGV-referenten aan het SAJ in Brussel
 • De opleiding van cobemiddelaars om het bewustzijn in de betrokken gemeenschappen te vergroten en vrouwen te ondersteunen bij hun inspanningen sinds 2012. Tot op heden zijn meer dans 100 cobemiddelaars getraind tijdens de verschillende sessies.

 

Prijzen en labels verkregen door GAMS

 • 2005 : Khadidiatou Diallo, stichtend voorzitster van GAMS, wordt uitgeroepen tot Vrouw van het Jaar (Prix Marie Popelin) door de Raad van Franssprekende vrouwen in België (CFFB)
 • 2007 : GAMS België ontvangt in november de Micheline Van Caillie-Bertrand-prijs van de Medische Vrouwenvereniging van België
 • 2015 : Talon Wallon uitgereikt aan Halimatou Barry, coördinator van de GAMS-activiteiten in Wallonië door het Waals Parlement
 • 2017 : Jeanne Van Quickenborne-prijs voor haar project Digital StoryTelling
 • 2017 : Khadidiatou Diallo is verkozen tot meter van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IEFH) ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het IEFH
 • 2021 :Diversiteitslabel verkregen in 2021 door het Brussels Gewest en Actiris

title

 


Quotes van begeleide mensen, van professionals

Ik heb veel geleerd tijdens deze opleiding. Ik heb het gevoel dat ik betere tools heb om bewoners te begeleiden… Ik ga morgen de prevalentiekaart in mijn kantoor ophangen! - Verpleegster in de medische dienst van een opvangcentrum
Dit is de eerste keer dat ik met iemand over mijn besnijdenis praat… Thuis is het taboe. Het is moeilijk, maar het was goed om erover te praten. - 27-jarige Guineese dame, sinds 5 maanden in België