Carte blanche

VGV: de Belgische overheid moet de rechten van vrouwen in precaire situaties respecteren

Ter gelegenheid van de Internationale dag voor nultolerantie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) op 6 februari herinnert GAMS België de Belgische regering aan haar plicht de mensenrechten te respecteren, met name door maatregelen te nemen ter ondersteuning van betrokken vrouwen in precaire situaties.

Geweld in precaire situaties

Uitgeprocedeerde asielzoeksters, vrouwen die naar België kwamen in het kader van gezinshereniging maar hun verblijfsrecht verliezen omdat ze scheiden van een gewelddadige man, transmigranten die het Verenigd Koninkrijk trachten te bereiken, mensen in de Dublin-procedure zonder recht hebben op materiële hulp, … Er zijn talloze wegen die leiden tot onveiligheid, tot onzekerheid in het voorzien in de meest elementaire behoeften: huisvesting, voedsel, medische zorg …

Vrouwen in zeer precaire situaties worden geconfronteerd met verschillende soorten gendergerelateerd geweld. Door hun status wordt het bijna onmogelijk een einde te stellen aan het geweld of geschikte ondersteuning te krijgen. Veel van deze vrouwen kregen te maken met vrouwelijke genitale verminking en hebben geen toegang tot passende zorg.

 

Er is nood aan een structureel antwoord

Wat is er nodig? Een structureel antwoord op deze schrijnende noden. GAMS België vraagt onvoorwaardelijke huisvesting en vrije toegang tot gespecialiseerde ondersteunende diensten voor vrouwen die geweld meemaakten.

“Besneden vrouwen in kwetsbare situaties kunnen zich zelfs geen buskaartje veroorloven om naar ons te komen. We besloten hen tegemoet te gaan. We startten een permanentie in de humanitaire hub in Brussel en organiseren er regelmatig duo-consultaties (een maatschappelijk werkster en een contactpersoon van de gemeenschap). Ook in Luik zullen we dergelijk initiatief voorzien. We maakten ook video’s in de taal van deze vrouwen om hen te informeren over hun rechten,” zegt Fabienne Richard, directrice van GAMS België en referentverloskundige omtrent VGV.

Wanneer een dakloze vrouw nood heeft aan een gespecialiseerde medische consultatie bij CeMAViE (medisch multidisciplinair centrum omtrent VGV), neemt GAMS België momenteel de kosten op zich. Fabienne Richard betreurt dit: “non-profit organisaties moeten de lacunes van de staat opvangen, terwijl het om situaties gaat waarin de meest elementaire mensenrechten worden geschonden.”

Links

  • Politieke eisen van GAMS België
  • Video’s voor vrouwen die getroffen zijn door VGV: (in het Amhaars en in het Tigrinya, ondertiteld in het Frans en in het Nederlands):
Exit