Diariou Sow, president

De nieuwe president bezoekt de Waalse vestigingen

Twee woensdagochtenden, twee treinreizen en Diariou Sow. Volg met ons de bezoeken van onze nieuwe voorzitter, in Namen en Luik, om de in Wallonië gevestigde teams te ontmoeten.

9.45 uur, 12 oktober 2022, Centraal Station, Diariou Sow stapt op de trein naar Namen. De nieuwe voorzitster van GAMS België wil graag onze Waalse medewerkers leren kennen en de ontmoetingen met vrouwen in onze vestigingen bespreken.

Elk jaar is GAMS België blijven groeien. Vandaag heeft ons team drie tijdelijke kantoren in Vlaanderen (Gent, Antwerpen en Leuven) en twee vaste kantoren in Luik en Namen. In de trein bespreken we de volgende gebeurtenissen van GAMS België, onze professionele carrières, dat Diariou in blijde verwachting is en over enkele weken gaat bevallen, en een “eigen plek” (een boek van Virginia Woolf) die men zoekt als men als vrouw financieel onafhankelijk wil zijn.

Eerste stop Namen

 

De dag begint vlot, Mélanie Jocquet, coördinator van de activiteiten in Wallonië, haalt ons op aan het station om ons naar Rue Henri Lecocq 60 te brengen. Het kantoor in Namen is in een huis gevestigd. Op de begane grond bevindt zich het kantoor van psycholoog Ronaldo Ewel. Hij werkt er, woont er en deelt zijn keuken en een tot wachtkamer omgevormde woonkamer met het team van GAMS België van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur.

 

Een warm huis

De sfeer is aangenaam. Je kan je geen betere plek voor ons doelpubliek wensen. Hiervoor, in 2015 was het personeel van GAMS Namen gehuisvest bij gezinsplanning in de Rue de la Tour. Pas in april 2017 verhuisde het team naar dit mooi gebouw. Maud herinnert zich: “Toen ik met mijn afspraken bij gezinsplanning begon, werkte ik in een gedeeld kantoor of op de gang. Vandaag kunnen we een ontvangst aanbieden die beter is aangepast aan de behoeften van vrouwen.

Op de eerste verdieping bevinden zich twee kantoren en een vergaderruimte. Hier vinden we Elly Pauwels, een advocate, en twee van onze co-bemiddelaars.ters: Ismatou Bah en Yasmin Hussein Mohamed. Yasmin versterkt het team voor een periode van zes maanden en kent GAMS goed, omdat hij er in 2019 al werkte. Yasmine is een tolk in het Somalisch en Arabisch. Ismatou spreekt Soussou, Poular en een beetje Wolof.

 

De begunstigden ontmoeten

“We werken samen met Mariama om de pool van West-Afrikaanse estafettes uit te breiden en verschillende soorten vrijwilligers te hebben, afhankelijk van de activiteiten”, legt Ismatou uit. Ismatou werkt ook één dag per week in Luik om het Luikse team een handje te helpen.

Vrouwen die asiel zoeken en in centra zijn ondergebracht, moeten soms meer dan drie uur reizen om het kantoor te bereiken. We merken ook dat bepaalde diaspora’s zich in verschillende steden vestigen: “In Verviers vinden we meer Guineeërs en Somaliërs, en in Bergen zijn het meer de West-Afrikaanse gemeenschappen,” voegt Yasmin eraan toe. Het personeel van GAMS België moet vaak van de ene stad naar de andere reizen om de begunstigden te begeleiden. De kwesties mobiliteit en versterking van de pool vrijwilligers zijn van cruciaal belang voor het team.

 

Crisis in de opvang en bescherming van migrantenvrouwen

Na een rondleiding in de kantoren gaan we met het team naar de keuken. Elly vertelt over de crisis in de opvang, maar stelt hen gerust dat de vrouwen erin slagen plaatsen te vinden. Maud maakt zich zorgen over de agressie die vrouwen in de opvangcentra ondervinden en over de verslechtering van de geestelijke gezondheid tijdens het migratieproces. “Ze vluchten om bescherming te bevinden en worden onderweg geconfronteerd met allerlei geweld.

Communautaire druk en feminisme

Diariou legt uit dat het even duurde voordat ze er publiekelijk voor uitkwam. “Tien jaar geleden zou ik dit werk niet hebben kunnen doen, maar nu ben ik klaar om de critici onder ogen te zien. Er is mij verteld dat ik naar de hel ga. Ik antwoordde dat ik tenminste geen oorlogen financier. Je kunt bedreigingen niet tegenhouden.” Ze voegt eraan toe dat steun achter de schermen niet mag worden onderschat. Je kunt niet iedereen vragen zich

Feminist zijn kan in sommige gemeenschappen worden gezien als een aantasting van de moraal en het woord “clitoris” noemen kan beledigend zijn. Ismatou legt uit dat rekening moet worden gehouden met de sociaal-economische omstandigheden van de pr. “In het geval van de Fulani-gemeenschap, bijvoorbeeld, zijn mensen die aanvankelijk naar grote steden in Afrika zijn gereisd en gemigreerd, bijvoorbeeld naar Ivoorkust of Sierra Leone, zich meer bewust van de problematiek van vrouwelijke genitale verminking. “In het geval van de Fulani-gemeenschap, bijvoorbeeld, zijn mensen die in eerste instantie hebben gereisd en gemigreerd zijn naar grote steden in Afrika, bijvoorbeeld naar Ivoorkust of Sierra Leone, ruimdenkender over bepaalde kwesties.”

 

De wensen van het Naamse team

De follow-up van jonge meisjes voor bescherming van VGV op psychologisch en medisch vlak, de relatie tussen kinderen en ouders op het gebied van seksualiteit, de versterking van de opleiding voor het medisch beroep, de mobiliteit van het team en de begunstigden zijn allemaal onderwerpen en eisen die aan bod kwamen aan deze GAMS-rondetafel in Namen.

 

Tweede halte in Luik

 

Omstreeks dezelfde tijd, op 19 oktober 2022, vertrekt onze voorzitster naar Luik. Tijdens de reis bespreken we het moederschap, familietradities en onze rol in ons gezin. Diariou vraagt ons naar het bezoek van Dr. Mukwege, die in Brussel is voor de tentoonstelling van de kunstenaar Christophe Smets over vrouwelijke slachtoffers van verkrachting in Noord-Kivu. De tijd vliegt, de zon schijnt en we zijn al in het station van Luik-Guillemins. Na een wandeling van tien minuten bevinden we ons in de kantoren van onze Luikse collega’s.

Een heldere flat

Op de tweede verdieping van de Romekaai 65 ontmoeten we Louise Da Via, Charlotte Royen en Fos Mohamed Nur in een flat aan de Maas, waar het licht van binnen en van buiten komt. We installeren ons aan tafel met onze collega’s.

Het teamritueel

“Woensdagochtend is meestal de dag van de teamvergadering waar de werknemers die in Luik werken en Keyla, een advocate (voor Brussel en Wallonië) aanwezig zijn”, legt Louise, de kersverse coördinator van de Luikse vestiging, uit. Ze heeft twee jaar jeugdwerk in Frankrijk achter de rug voor ze in april 2022 naar Luik terugkeerde. “Na de overstromingen wou ik dichter bij mijn familie zijn en me aansluiten bij een missie waar ik me nuttig voel.”

Voortdurende reflecties

Charlotte, de psychologe ter , vertelt over de onderwerpen die momenteel in de intervisies worden besproken. Om de vijf weken komen de psychologen, Pauline Soupa, een verloskundige, Jérôme Halatan, ook een verloskundige, Ronaldo Ewel en, indien nodig, enkele externe medewerkers bijeen om een casestudy uit te voeren. “Momenteel bespreken we de heroriëntatie of het einde van de follow-up van een persoon die door GAMS België wordt begeleid, de aanwezigheid van het team psychologen bij de CGVS, de follow-up van Mauritaanse vrouwen, een nieuw publiek voor het team. Wij vragen ons af of wij wel of niet moeten worden opgeleid, wat onze rol is als vertrouwenspersoon, wat er voor de betrokkenen op het spel staat als wij bij bepaalde bijeenkomsten aanwezig zijn. De reflectie in de teams stopt nooit.

Solidariteit en intracommunautaire betrekkingen

Margarita, onze nieuwe communicatieverantwoordelijke, vertelt over de vertoning van de film “Golden Land” over de terugkeer van een Somalische familie die in Finland woont. Fos, die uit deze gemeenschap komt, legt uit dat sommige gezinnen soms eerst een reis door België maken. “Er zijn geen Somalische ambassades in elk Europees land, dus treed ik soms op als tolk voor gezinnen uit Scandinavische landen. We staan samen, het is belangrijk om elkaar te helpen”, legt de co-bemiddelaarster uit. Naarmate het gesprek vordert, beseffen we dat er bij verschillende diaspora’s soortgelijke traditionele systemen van solidair sparen bestaan, in Centraal-Afrika “tontine”, in Somalië “ayuto” of bij de Maghreb “daret” wordt genoemd. Elke deelnemer aan dit type projectfinanciering investeert hetzelfde bedrag en elke persoon ontvangt op haar.zijn beurt het totale bedrag. Deze vorm van financiering voorkomt dat een lening moet worden aangegaan en houdt de banden tussen de deelnemers warm. Het is belangrijk om mensen in de teams met een band met de verschillende diaspora’s te onderhouden.

Ook het vraagstuk van de familiebanden werd uitvoerig besproken. De taboes en de controle op seksualiteit, de onderwijskloof, identiteitskwesties en de intra-generationele conflicten zijn thema’s die de betrokkenen in België bijzonder raken. Voor onze nieuwe voorzitster is het essentieel om het mentale en fysieke welzijn van de medewerkers van GAMS België te verzekeren. “Ik ben me bewust van de druk. We dragen allemaal weleens maskers om te overleven. We moeten van de angst af om verandering teweeg te brengen. Zo heb ik mijn twee nichtjes kunnen redden van een besnijdenis,” zegt Diariou.

Exit