Pers

20161118_gams_photo_colloque18novGAMS België (Groep voor de Afschaffing van vrouwelijke genitale verminking) werd opgericht door Khadidiatou Diallo in 1996.
In 1997 werd de vereniging officieel erkend als Belgische afdeling van het Inter-Afrikaans Comité voor de strijd tegen praktijken die nefast zijn voor de gezondheid van vrouwen en kinderen (CIAF).

In 2008 was GAMS België een van de initiatiefnemers voor de oprichting van het netwerk ‘Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking’. Dit netwerk wordt vandaag geleid door GAMS, INTACT en het centrum voor gezinsplanning in Luik.
GAMS België vzw is daarnaast medeoprichtter van het Europese netwerk End FGM.

De hoofdzetel van GAMS België bevindt zich in Brussel (Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel). Verder heeft GAMS 3 helpdesks in Antwerpen, Namen en Luik.

twitter_bird-svg     facebook-icon-logo-vector-400x400      youtube-icon-full_color

 

Doelstellingen

De doelstelling van GAMS België vzw is om bij te dragen aan de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking in België en in de rest van de wereld.

Specifiek houdt dit in:

 • Preventie van VGV bij meisjes en vrouwen in België;
 • Beperken van de lichamelijke, psychologische en sociale gevolgen van VGV door het bieden van ondersteuning aan vrouwen en meisjes die de praktijk ondergingen en hun omgeving;
 • Stimuleren van intersectoraal overleg en samenwerking, uitvoeren van lobbywerk op nationaal en internationaal niveau;
 • Ondersteunen van projecten voor de afschaffing van VGV.

Wij beschouwen vrouwelijke genitale verminking als een vorm van gendergerelateerd geweld.

 

Activiteiten

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, biedt GAMS België de volgende activiteiten aan:

 • Psychosociale begeleiding:
  GAMS België biedt verschillende diensten aan: onthaal, doorverwijzing (medisch-psychosociaal en juridisch), en psychosociale begeleiding. Dit gebeurt steeds in functie van de situatie, noden en vraag van de mensen. GAMS België ontvangt personen die geconfronteerd worden met VGV, gedwongen huwelijk en andere vormen van gendergerelateerd geweld, maar ook personen die in een asielprocedure zitten, geen geldige verblijfsvergunning hebben, erkend of gelegaliseerd vluchteling zijn, naar België zijn gekomen in het kader van gezinshereniging, of welke andere reden dan ook. Sinds 2009 is het ook mogelijk om psychologische en beeldende therapeutische begeleiding te krijgen binnen de vereniging. De behandelde thema’s zijn vooral, maar niet uitsluitend, gerelateerd aan genitale verminking (flashbacks, seksuele fobie, het vermijden van affectieve en seksuele relaties, vragen over vrouwen die niet besneden werden,…). 
 • Workshops:
  De workshops zijn kenmerkend voor GAMS België. Iedereen die bij GAMS is ingeschreven, kan aan diverse workshops deelnemen, zoals de maandelijkse bijeenkomsten, zwangerschapsbegeleiding, de jongerengroep, workshops voor kinderen en workshops lichaamsexpressie.
 • Sensibilisering en informatieverstrekking:
  GAMS België sensibiliseert en informeert het grote publiek en de betrokken gemeenschappen rondom de problematieken vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijk. Elk jaar organiseren wij verschillende evenementen ter gelegenheid van de internationale dag van nultolerantie tegenover VGV, die plaatsvindt op 6 februari. Maar dit is niet alles, want ook doorheen het jaar organiseren we heel wat sensibiliseringsactiviteiten. Gezien vrouwelijke genitale verminking een vorm van gendergerelateerd geweld is, bespreken we evenzeer ook andere vormen van geweld, zoals gedwongen huwelijk. Wij werken steeds op maat van het doelpubliek en passen ons aan aan de beschikbare tijd en plaats.
 • Vorming:
  GAMS België organiseert permanente vorming voor professionals uit verschillende sectoren (gezondheidszorg, asiel, sociale sector, justitie, jeugd, …). GAMS België heeft een sterke expertise opgebouwd omtrent de socio-culturele, medische en psychologische aspecten gebonden aan VGV. Onze partnerorganisatie INTACT vzw is gespecialiseerd in de juridische aspecten. De vereniging biedt ook vormingen aan voor het hoger onderwijs. 
 • Co-bemiddelaars:
  Sinds 2014 organiseert GAMS België vormingen voor co-bemiddelaars (m/v/x), met als doel personen die zich tegen de praktijk willen engageren, te ondersteunen. Het is de bedoeling dat de co-bemiddelaars (m/v/x) hun omgeving gaan sensibiliseren. Ze worden, in hun dagelijkse omgeving, een aanspreekpunt voor informatie en worden attent om eventuele risicosituaties op te merken. Daarnaast kunnen ze personen ondersteunen om hun weg te vinden naar de gepaste hulpverleningsdiensten, kunnen ze fungeren als tolk/bemiddelaar (m/v/x), enz. De co-bemiddelaars zijn vrijwilligers/-ster binnen de vzw en vormen samen een zeer gemotiveerde groep. Ze zijn steeds gebonden aan het beroepsgeheim. Doorheen het jaar biedt GAMS vzw hen regelmatig intervisiemomenten aan.
 • Lobbywerk:
  Een van de missies van GAMS België is om de noden, vastgesteld op het terrein, door te geven op politiek niveau. De kracht van het lobbywerk van GAMS België ligt in haar dagelijkse samenwerking met betrokken gemeenschappen en professionals werkzaam binnen verschillende sectoren. De aanbevelingen die GAMS België formuleert, zijn het resultaat van overleg binnen de Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen VGV. Dit is een netwerk dat een veertigtal actoren verenigt. (Www.strategiesconcertees-mgf.be/nl/).
 • Expertise:
  GAMS België vzw voert operationeel onderzoek uit. De activiteiten op het terrein worden aangepast aan de resultaten hiervan. Daarnaast initieert en verspreidt de vereniging ook onderzoek uitgevoerd door andere instellingen, zoals het Observatorium voor gezondheid en seksualiteit, het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen en het ICRH Gent. De medewerkers/-werksters van GAMS België zijn gespecialiseerd in verschillende onderwerpen: epidemiologie (analyseren van de resultaten van demografische – en gezondheidsonderzoek), medisch (richtlijnen voor professionals), psychologisch (individuele – en groepsbegeleiding) en socio-cultureel (kennis van de tradities binnen verschillende bevolkingsgroepen en gemeenschappen). Ministerieel kabinetten, het openbaar bestuur, advocaten en journalisten doen regelmatig beroep op GAMS België vzw voor het verkrijgen van informatie over VGV in België en in het buitenland.

 

GAMS België in de pers

 

Medias

 1. Logo logogams2016_fond-blanc  Uitvergroten 
2. VGV in de wereld 2016_gams_outil_cartemgf_fr
PDF downloaden
3. VGV in België

PDF downloaden

 

Contact

In het Frans en Engels:

20161201_gams_siteweb_fabiennepresse
Fabienne Richard
Directrice GAMS België
Referentievroedvrouw VGV
0473 41 06 91
fabienne@gams.be

In het Nederlands en Engels:

20161201_gams_siteweb_katrienpresse
Katrien De Koster 
Coördinatrice helpdesk Vlaanderen
Sociaal werkster
0495 93 93 18
katrien@gams.be

Recente persberichten

 

06 feb. 2019: Campagne: #TogetherWithGirls tegen vrouwenbesnijdenis.


16 feb. 2017: Lancering van een Europees leerplatform voor professionals: UEFGM – United to End FGM


6 feb. 2017: « RESPECT OUR BODIES » : Ter gelegenheid van de internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking stuurt GAMS vzw deze boodschap de wereld in


18 nov. 2016: Colloquium GAMS België & Intact vzw “Gendergeweld en traumatische herinnering. Welke plaats in de asielprocedure?”


28 mei 2016: GAMS België viert 20 jaar!


 

5 februari 2016: Persconferentie rond Europees project “Men Speak Out”


18 juni 2015: Uitgang van het boek “Vrouwen, besneden en op de vlucht. Ideeën voor een therapeutische begeleiding.” (Frans)


Schrijf je in om onze persberichten te ontvangen

Naam:*
E-mail:*
Tel:
-
GSM
-
Werkgever
Website
Code overtypen:

* verplichte velden