GAMS BELGIË

Perszaal

Sinds 1996 zet GAMS België vzw zich in voor het afschaffen van vrouwelijke genitale verminking in België en de rest van de wereld. Ons team werkt samen met betrokken gemeenschappen en werkt op 6 leidraden: preventie, bescherming, begeleiding, vorming, pleidooi & expertise en internationale samenwerking. GAMS België vzw is lid van het End FGM Europese netwerk en van het Inter-Afrikaans Comité tegen schadelijke praktijken (CIAF).

PERS CONTACTS

E

Contact FR & EN

  • Fabienne Richard
  • Directrice van GAMS België en referentievroedvrouw VGV.
  • 0473 41 06 91
  • fabienne@gams.be
E

Contact NL & EN

  • Katrien De Koster (NL & EN)
  • Coördinatrice van de activiteiten in Vlaanderen 
  • 0495 93 93 18
  • katrien@gams.be

Wilt u worden toegevoegd aan onze perscontactenlijst? Neem contact op met lisa@gams.be, communicatieverantwoordelijke. 

medias & bronnen om te downloaden

Ontdek de nieuwe prevalentiestudie van in België wonende vrouwen en meisjes die vrouwelijke genitale verminking ondergingen of het risico lopen om verminkt te worden, 2022

Exit