Handvest dat steun biedt aan migrantenvrouwen die te maken hebben met geweld

Richtlijnen voor gemeenschapsdiensten

Hang de nieuwe poster met ACCESS-gemeenschapsrichtlijnen op in uw gebouwen om te laten zien dat uw dienst voldoet aan de normen voor de ondersteuning van vrouwen met een migratieachtergrond* die te maken hebben met gendergerelateerd geweld (GBV).

Vrouwen met een migratieachtergrond ondervinden meer problemen bij het zoeken naar hulpverlening

Vrouwen met een migratieachtergrond die het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld (GBV) botsen op extra uitdagingen om toegang te verkrijgen tot bestaande diensten als gevolg van culturele, sociale en politieke belemmeringen. Gemeenschapsdiensten die op de beginselen van de mensenrechten zijn gebaseerd, helpen de toegang tot preventie, bescherming en ondersteuning.

Richtlijnen voor geschikte ondersteuning van vrouwen met een migratie achtergrond

In het kader van het ACCESS-project hebben GAMS België en haar partners Médicos del mundo (Spanje) en FORWARD UK (Verenigd Koninkrijk) richtlijnen ontwikkeld voor gemeenschapsdiensten die ondersteuning bieden aan vrouwen met een migratieachtergrond en slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld.

Op deze poster staan zeven richtlijnen waaraan diensten moeten voldoen om geschikte en alomvattende steun te kunnen bieden aan vrouwen met een migratieachtergrond die slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld:

  1. Aanpak gebaseerd op mensenrechten
  2. Vrouwenemancipatie
  3. Cultureelsensitieve professionals
  4. Co-bemiddelaars
  5. Betrokkenheid van de gemeenschap en bewustwording
  6. Taalondersteuning
  7. Verwijzing naar gepaste organisaties

Wanneer organisaties deze nieuwe richtlijnen voor gemeenschapsdiensten ophangen in hun gebouwen, geven ze aan dat zij voldoen aan de vooropgestelde richtlijnen.

De poster met de richtlijnen voor gemeenschapsdiensten downloaden en afrukken

De poster is beschikbaar in PDF-formaat in het Engels, Frans, Nederlands en Spaans.

Stuur ons een foto op van de poster die ophangt in uw lokalen via info@gams.be of post het op uw sociale netwerken en tag GAMS België!

Het ACCESS-project

De poster werd ontwikkeld in het kader van het Europese ACCESS-project, dat tot doel heeft de toegang tot preventie, bescherming en ondersteuning te vergemakkelijken voor vrouwen met een migratieachtergrond in Europa die geconfronteerd worden met gendergerelateerd geweld. Werd mede mogelijk gemaakt met de steun van het ECR-programma van de Europese Unie, Equal.brussels en het PCI-programma van de Federatie Wallonië-Brussel.

 

* Met “vrouw” bedoelen we iedereen die zich als vrouw identificeert.

Exit