8 maart

GAMS België toonde haar betrokkenheid bij de rechten van vrouwen tijdens de demonstratie op 8 maart

Opnieuw heeft GAMS België haar stem laten horen tijdens de demonstratie georganiseerd door La Marche Mondiale des Femmes, ter gelegenheid van 8 maart, samen met andere organisaties die ons engagement voor vrouwenrechten delen.

Deze dag wordt wereldwijd gevierd,, waarop onze stemmen zich verenigen met die van duizenden anderen over de hele wereld om te pleiten voor een meer egalitaire en inclusieve samenleving.Gedurende deze dag, gekenmerkt door momenten van gezelligheid en solidariteit, bood onze stand verschillende activiteiten aan. We hebben bewustwording gecreëerd over vrouwelijke genitale verminking (VGV) en de impact van ons werk in deze strijd, terwijl we educatieve quizzen aanboden om het publiek te mobiliseren.

Ook richtten we een muur van hoop op, waarbij iedereen werd uitgenodigd om een aanmoedigende boodschap achter te laten ter ondersteuning van de strijd.Rond 17.30 uur werd het startschot voor de mars gegeven! Dit werd gevolgd door een indrukwekkend moment van solidariteit. Duizenden vastberaden mensen van alle achtergronden en leeftijden kwamen samen om hun eisen en betrokkenheid te uiten!

In het hart van de demonstratie trad onze directeur Fabienne Richard naar voren, met een megafoon in de hand, en droeg zij de stem van de zaak hoog. Achter haar liep het team trots met de GAMS-banner, terwijl borden de lucht in staken met krachtige boodschappen:  “Nee tegen genitale verminking”, “Stop geweld tegen vrouwen”. In een golf van solidariteit zongen we samen levendige liederen:

“Als we nee zeggen, is het nee. Nee tegen genitale verminking! Nee tegen gedwongen huwelijken!”

Onze vastberadenheid weerklonk door de straten, en bevestigde ons onwankelbare engagement voor een toekomst waarin elke vrouw zonder angst en in volledige vrijheid kan leven.

Terwijl de echo’s van de demonstratie van 8 maart vervagen, is het cruciaal om te onthouden dat de strijd voor vrouwenrechten niet stopt op deze symbolische datum. Laten we samen doorgaan met vechten zodat elke vrouw elke dag van het jaar met waardigheid en vrijheid kan leven.

De strijd voor vrouwenrechten eindigt niet op 8 maart, maar deze dag vertegenwoordigt een cruciaal moment van vereniging en versterking van ons gemeenschappelijk engagement.

Exit