Beschikbare bronnen

De ACCESS-posters zijn beschikbaar!

Jullie maakten het afgelopen jaar al kennis met ACCESS en de online tools, zoals de sensibiliseringsvideo’s, de sociale kaart en het meertalige chatplatform. Bestel nu ook de bijhorende sensibiliseringsposters, en help zo migrantenvrouwen makkelijker toegang te krijgen tot ondersteunde diensten.

Voor migrantenvrouwen die geconfronteerd worden met geweld

Migrantenvrouwen lopen een verhoogd risico om geconfronteerd te worden met gendergerelateerd geweld: vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijk, mensenhandel, … Het doel van ACCESS is gendergerelateerd geweld te voorkomen en de bescherming en ondersteuning van vrouwen in Europa te vergemakkelijken.

Bestel de sensibiliserende tools

 • Visitekaartjes
  Geef de informatie door. Verspreid de ACCESS-visitekaartjes aan personen in uw doelpubliek die er mogelijk nood aan hebben.
 • Posters
  De posters zijn recto-verso bedrukt. De ene zijde geeft informatie over het project, de andere zijde helpt om geweld te identificeren. De posters zijn beschikbaar in volgende talen:
  • Frans
  • Engels
  • Nederlands
  • Spaans
  • Arabisch

De posters en visitekaartjes zijn gratis. U kunt ze bestellen door een mail te sturen naar Safia Sefiani via info@gams.be.

(Her)ontdek de online tools

 • 4 sensibiliseringsvideo’s in 9 talen om geweld te identificeren
 • De sociale kaart, een hulpmiddelen om gepaste ondersteuning te zoeken
 • Het meertalige chatplatform
Exit