Training voor professionals

Omgaan met culturele diversiteit voor eerstelijnswerkers van zorgcentra na seksueel geweld

GAMS België werd uitgenodigd door IGVM (Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) in het kader van een paar opleidingsdagen op 13 en 18 oktober voor het ziekenhuispersoneel van de Zorgcentra na Seksueel Geweld in heel het land. Het Instituut is als nationaal coördinator verantwoordelijk voor de opstart en uitbreiding van de Zorgcentra na Seksueel Geweld in België. Het is in deze hoedanigheid dat zij opleidingen organiseren met allerhande experts gelinkt aan de ZSG, om het personeel een zeer noodzakelijke basis te bieden om hun functie te kunnen uitoefenen, zoals intercultureel werk met tolken e.a. Fabienne Richard en Jessica Tatout, beiden van GAMS België, wijdden elk een uur in het Frans en in het Nederlands aan een introductie met uitleg en praktijkoefeningen om Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) te herkennen en zorg te bieden in overeenstemming met de noden van vrouwen getroffen door VGV.

Jessica toonde in enkele slides de verschillende types VGV en de prevalentiegraad wereldwijd. In België zijn de cijfers volgens de laatste prevalentiestudie ook alarmerend. (Meer daarover kan u lezen op onze website in de laatste prevalentiestudie).

De strijd is bij verloskundigen binnen de praktiserende gemeenschappen begonnen, omdat ze veel zien misgaan bij bevallingen. Ook zijn er veel risico’s en complicaties mogelijk ten gevolge van VGV.

 

Wat is VGV?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert vrouwelijke genitale verminking (VGV) als “ingrepen die leiden tot een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsdelen van de vrouw en/of andere verwondingen van de vrouwelijke geslachtsdelen om niet-medische redenen”. Vrouwelijke genitale verminking is gender gerelateerd geweld en een schending van de mensenrechten. Deze praktijken kunnen levenslang talrijke fysieke en psychologische complicaties met zich meebrengen.

Waar komt VGV voor?

En quelques diapositives, Jessica a montré les différents types de MGF et les taux de prévalence dans le monde. En Belgique, selon la dernière étude de prévalence, les chiffres sont alarmants. (Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur notre site web dans la dernière étude de prévalence).

La lutte a commencé parmi les sages-femmes au sein des communautés concernées, après avoir constaté que beaucoup de choses se passaient mal lors des accouchements. De nombreux risques et complications sont également possibles à la suite d’une MGF.

Detectometer

Ter herinnering, sinds 2001 bestaat een specifieke wet die VGV strafbaar maakt in België. GAMS België ontwikkelde een detectometer om de risicograad van signalementen te helpen analyseren; deze waren ter plaatse beschikbaar.

Begeleiding

Er lagen ook wereldkaarten op tafel, zodat de aanwezigen die mee konden nemen als referentie. Daarop is te zien of in het land van herkomst van de vrouwen die in de zorgcentra komen VGV wordt toegepast. Zo kan men gepast begeleiden of doorverwijzen naar GAMS België waar sociale, psychologische en juridische begeleiding gebeurt. Er zijn ook twee medische centra in België waar een hersteloperatie en een multidisciplinaire aanpak aangeboden wordt: CeMAVIE in Brussel en de Vrouwenkliniek in Gent.

Hoewel het publiek in deze zaal vrouwen in acute situaties ziet, meestal binnen de 72uur na een vorm van seksueel geweld, is het toch ook een opportuniteit om over VGV te spreken. Vanuit het perspectief mensenrechten, is het ook echt wel belangrijk om dit te doen!

Vormingen

Je kon een speld horen vallen tijdens de hele presentatie. Er werd ook nog tijd besteed aan enkele praktijkoefeningen: hoe de problematiek ter sprake te brengen. We attendeerden de aanwezigen ook op het feit dat GAMS België campagne voert op 6 februari, de Internationale dag van de strijd tegen VGV. Dit zal via de pers en de website en sociale media van GAMS België gevolgd kunnen worden.

Genoeg denkstof en concreet materiaal om mee aan de slag te gaan…

 

 

GAMS België geeft regelmatig opleidingen op maat. Interesse?

Aarzel niet ons te contacteren.

Partners

Partners: Zorgcentra na seksueel geweld – Seksueel geweld & de Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Exit