Beroepsgeheim in het kader van VGV

De Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (of GS‐VGV) nodigt u graag uit voor een webinar om antwoorden te geven op deze specifieke vragen en de impact van het beroepsgeheim op de preventie van en bescherming tegen vrouwelijke genitale verminking.

GAMS BELGIË

Samen tegen
vrouwelijke genitale verminking

Sinds 1996 strijdt GAMS België voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking in België en de rest van de wereld.

De VGV

Genitale verminking of vrouwelijke genitale verminking is “elke bewuste ingreep die leidt tot gedeeltelijke ofvolledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van de vrouw toegebracht om niet-medischeredenen” (WHO, 2014)

$

Type I

CLITORIDECTOMIE
De gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en/of de voorhuid van de clitoris

$

Type II

EXCISIE
De gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en de kleine schaamlippen, met of zonder verwijdering van de grote schaamlippen

$

Type III

INFIBULATIE
De vernauwing van de vaginale opening met het verwijderen en dichtnaaien van de kleine en/of grote schaamlippen, met of zonder verwijdering van de clitoris

$

Type IV

Alle andere schadelijke ingrepen op de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen, zoals prikken, piercen, snijden, insnijden en uitbranden

Onze leidraden

Onze acties en inzetten

Preventie

Dankzij preventie streven we ernaar te voorkomen dat in België geboren meisjes of meisjes die op zeer jonge leeftijd zijn aangekomen, besneden worden in Europa, bij terugkeer naar hun land van herkomst of dat van hun ouders.

Bescherming

De rol van GAMS België is om professionals en/of familieleden in staat te stellen om te gaan met een dreigende besnijdenis of een besnijdenisproject te voorkomen.

Begeleiding

Het bevrijden van de stem van vrouwen en jonge meisjes en hen de mogelijkheid geven om te uiten wat ze hebben meegemaakt in een veilige omgeving, zonder oordeel: dit vormt de basis van begeleiding bij GAMS België.

Getuigen en Pleiten

De kracht van GAMS België ligt in een bottom-up benadering: dit betekent dat al haar terreinwerk bij de betrokken gemeenschappen en professionals (m/v/x) de inhoud van haar pleidooi voedt, dat geworteld is in de ervaringen van de betrokkenen.

Opleiding

Het doel van de opleiding is om de identificatie en begeleiding van betrokken personen te verbeteren.

Internationale samenwerking

Bewust van het feit dat de uitdagingen met betrekking tot vrouwelijke genitale verminking de nationale grenzen overschrijden, hebben we ons gecommitteerd om samen te werken met wereldwijde spelers om een impact op internationaal niveau te creëren.

Actualiteiten

Beroepsgeheim in het kader van VGV

Beroepsgeheim in het kader van VGV

De Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (of GS‐VGV) nodigt u graag uit voor een webinar om antwoorden te geven op deze specifieke vragen en de impact van het beroepsgeheim op de preventie van en bescherming tegen vrouwelijke genitale verminking.

read more
De ACCESS-posters zijn beschikbaar!

De ACCESS-posters zijn beschikbaar!

Jullie maakten het afgelopen jaar al kennis met ACCESS en de online tools, zoals de sensibiliseringsvideo’s, de sociale kaart en het meertalige chatplatform. Bestel nu ook de bijhorende sensibiliseringsposters, en help zo migrantenvrouwen makkelijker toegang te krijgen tot ondersteunde diensten.

read more
Retrospectieve 20 jaar internationale samenwerking van GAMS België met Fabienne Richard

Retrospectieve 20 jaar internationale samenwerking van GAMS België met Fabienne Richard

Sinds enige tijd reizen onze directeur en oprichter de wereld rond met als doel het afschaffen van vrouwelijke genitale verminking (VGV). In Senegal, Guinee, Portugal en Canada heeft onze vereniging de afgelopen 20 jaar deelgenomen aan en bijgedragen tot verschillende initiatieven buiten onze landsgrenzen. Wil u graag meer weten over onze internationale samenwerkingsprojecten? Het is tijd om de balans op te maken met Fabienne Richard.

read more
Nationale preventiecampagne voor de zomervakantie

Nationale preventiecampagne voor de zomervakantie

Ter gelegenheid van haar nationale campagne ter voorkoming van vrouwelijke genitale verminking (VGV) vóór vertrek op reis tijdens de zomervakantie – die op 23 mei in Brussel wordt gelanceerd – verwelkomt GAMS België Halimata Fofana, een geëngageerde auteur die zojuist haar tweede roman “À l’ombre de la cité Rimbaud” heeft gepubliceerd

read more

Door te steunen op sterke nationale en internationale netwerken, streeft GAMS België ernaar een omgeving te creëren die gunstig is voor het uitwisselen van goede praktijken, samenwerking en het bevorderen van alomvattende beleidsmaatregelen ter eliminatie van vrouwelijke genitale verminkingen.

Een strijd, een netwerk.

Onze sponsors

We zijn hier

Wil je een vrouw of meisje helpen die het risico loopt besneden te worden? Loop je zelf het risico besneden te worden? Heb je iemand nodig om mee te praten? Vrees je een besnijdenis voor jezelf of voor iemand in je omgeving en weet je niet wat te doen?

Neem contact met ons op via +32 (0)2 219 43 40 of stuur ons een bericht met het formulier hierboven.

U geeft de voorkeur aan teruggebeld te worden

Exit