Een brief van de voorzitster, Diariou

Sinds 2011 begeleidt GAMS België zwangere vrouwen tijdens hun zwangerschap in workshops ter voorbereiding op de geboorte. Er worden ook postnatale sessies met de baby’s voorzien. Vrouwelijke Genitale Verminking kan leiden tot prominente angsten die de bevalling voorafgaan. Dankzij de workshops ter voorbereiding op de bevalling kunnen vrouwen hun vragen stellen, betrouwbare informatie bekomen om weloverwogen keuzes te maken; er wordt ruimte voor onderlinge steun voorzien… Deze bijeenkomsten bieden een gelegenheid om hun angsten te benoemen, om te luisteren naar andere vrouwen die al bevallen zijn, om bepaalde overtuigingen te deconstrueren, om de eigen capaciteiten van de vrouwen te versterken en om hen aan te moedigen steun te zoeken bij de professionals die hen zullen begeleiden.

GAMS-voorzitter Diariou Sow nam deel aan de prenatale sessies van GAMS België.
Ze schreef een brief aan haar eerste kind, dat één van deze dagen verwacht wordt…

Mijn lief kind

Dankzij jou kan ik deze nieuwe ervaring van het moederschap meemaken!
Je kwam zonder geluid, je vestigde je in stilte en in het geniep in mijn baarmoeder.
Ik stelde het me al lang zo voor, hoopte en wenste om moeder te worden. Iemands moeder!

Ik fluisterde dat als je een meisje bent, een klein meisje in deze grote wereld, dan zou ik je dit zeggen:
Geen enkel patriarchaal systeem kan je reduceren tot louter een sociale positie. Geen enkele traditie, geen enkel gebruik en geen enkele cultuur zal je beroven van “je wieg van vrouwelijkheid”, want jij zal intact blijven, met een bloeiende clitoris. Jij zal in deze wereld je eigen identiteit kunnen vormen, harmonieus leven en met al mijn liefde, steun en die van je liefhebbende vader.

Ik zal niet kunnen voorkomen dat je de ups en downs in dit leven meemaakt, noch zal ik je kunnen beschermen tegen onoverkomelijke ervaringen, maar je mama zal er altijd voor je zijn… Seksualiteit zal geen taboe zijn, de eer van de familie zal niet tussen jouw benen rusten. Je zal geen klein meisje zijn dat “onbegrepen” wordt, je zal altijd gehoord en gerespecteerd worden. Ik zal proberen jou de fundamentele waarden van onze samenleving bij te brengen, zelfrespect, respect voor elkaar. Verdraagzaamheid, vergeving, rechtvaardigheid, het begrip sociale rechtvaardigheid, menselijke waardigheid… Mijn kind, in alle religies vinden we liefde!

Als je een meisje bent, zal je geen prinses zijn, noch een pop, ook later niet noodzakelijk een “perfecte vrouw”, je zal authentiek zijn. Mijn kind, lang voordat je geboren werd, streefde je moeder al naar een wereld waarin je niet zal worden verminkt. Je zal niet in schaamte of uitsluiting leven. Je zal intact zijn, met een complete vulva! Je zal niet leven met het gemis en het verlangen naar een intacte clitoris. Dat gemis dat ik gekend heb!

Als je een kleine jongen bent…

Waar ik vandaan kom, is een jongen als eerstgeborene de grootste eer voor de familie en de trots van de moeder. Natuurlijk ben ik ontzettend trots dat ik je moeder ben en je vader is ook trots. We zijn vooral trots omdat jij de vrucht bent van onze liefde die we je toewensen en niet om wat je bent of wat je vertegenwoordigt in de maatschappij. Mijn jongen, geen enkele man is superieur aan een vrouw vanwege zijn geslacht, zijn kracht of zijn sociale positie. Een man ziet en behandelt zijn vrouw als zijn gelijke, zijn partner. Een man kan alles, doet hetzelfde werk als een vrouw, doet het huishouden, speelt zijn rol als vader ten volle.

Mijn jongen, je emoties moet je niet afwijzen, maar verwelkomen, wees niet bang om je gevoelens aan de wereld te tonen. Ik weet dat de wereld verwacht dat je een stoer bent, maar je moeder is er om van je te houden, je te begeleiden en je je eigen identiteit te laten bepalen.

“Wees geen man,” wees een mens, wees jezelf, wees meer dan wat dan ook gelukkig. Mijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk.

Of je nu een jongen of een meisje bent, je zal dezelfde opvoeding krijgen, want in onze familie zijn wij acteurs en actrices van verandering voor een betere wereld en zetten we ons in tegen alle vormen van gendergerelateerd geweld.

Mijn kind, of je nu een meisje of een jongen bent, je bent een deel van ons. Ik nam de tijd om mijn liefde te zoeken en te delen met een buitengewone toekomstige vader voor mijn toekomstige kinderen. Jouw vader is mijn ideale man. Heerlijk is het om te weten dat hij jouw vader zal zijn en dat hij er altijd voor ons zal zijn en ons het beste van zichzelf zal geven. Dus leef, bloei, groei, ontdek, leer, geef, vergeef, ontvang, deel, houd vol, laat los als het moet, vind uit, ga vooruit en stap terug als het moet.

Mama zal er altijd voor je zijn in dit leven en in een ander leven!

Met al mijn liefde,
je Mama

Diariou Sow – Voorzitster van GAMS België

Exit