Persbericht

Strijd tegen VGV in België: grote verschillen tussen de regio’s die de preventie ondermijnen en kinderen in gevaar brengen

In de aanloop naar de Internationale Dag van Nultolerantie tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), stelt vzw GAMS België het gebrek aan een geharmoniseerd beleid in België ter bestrijding van VGV aan de kaak.

Elke 6 februari, ter gelegenheid van de Internationale Dag van Nultolerantie tegen VGV, worden talrijke publieke verbintenissen aangegaan om VGV in België en in de rest van de wereld te bestrijden. Ondanks deze mooie woorden, moet de Belgische gespecialiseerde vereniging GAMS België elk jaar opnieuw vechten om de noodzakelijke fondsen te verkrijgen voor haar werk op vlak van preventie, bescherming en begeleiding van de betrokken meisjes en vrouwen.

 

Goed nieuws, toch! Minister Christie Morreale heeft zonet de voortzetting van de activiteiten van GAMS in Wallonië officieel bekrachtigd door de vzw te erkennen als hulpdienst voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld. “De strijd tegen VGV houdt in dat doeltreffende preventie-, beschermings- en ondersteuningsstrategieën moeten worden ontwikkeld. Het betekent dat betrokken mensen de kans krijgen de weg te vinden naar diensten zoals GAMS. Daarom hebben wij het werk van deze organisatie in Wallonië verzekert, via haar filialen in Namen en Luik.” GAMS vraagt dat elk gewest, naar het voorbeeld van Wallonië, deze structurele financiering zou kunnen aanbieden aan organisaties die strijden tegen geweld tegen vrouwen.

Volgens de laatste prevalentiestudie (2018)[1] wonen meer dan 8.000 van de betrokken vrouwen en meisjes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer dan 11.000 in Vlaanderen.  Paradoxaal genoeg zijn in Vlaanderen (waar de behoeften dus het grootst zijn) de financiële middelen die door de overheid ter beschikking worden gesteld het laagst: 63.500 euro per jaar om het preventiewerk voor heel Vlaanderen te bekostigen! Dit gebrek aan politiek engagement heeft als gevolg dat er een toename van risicosituaties in Vlaanderen kan vastgesteld worden, dat professionals (v/m/x) nog onvoloende kennis hebben van de problematiek om adequaatte ageren en dat het team van GAMS overstelpt wordt.

“Het gebrek aan structurele financiering voor organisaties in het werkveld die gezinnen kunnen sensibiliseren en het gebrek aan opleiding voor professionals (v/m/x), brengt kinderen duidelijk in gevaar,” zegt Fabienne Richard, directrice van GAMS België. “We doen steeds meer noodwerk in urgente risicosituaties, waarbij we het openbaar ministerie en de jeugdhulp moeten inschakelen… terwijl opbouwend en constructief preventiewerk al deze stress voor het kind zou kunnen voorkomen. Op dee dag dat een VGV zal ontdekt worden bij een meisje geboren in België, kunnen we niet zeggen dat we het niet wisten.”

GAMS België wijst nogmaals op de nood aan opleidingen van beroepskrachten die in contact staan met de betrokken vrouwen.  De integratie van de problematiek in het basiscurriculum is in de Federatie Wallonië-Brussel al op gang getrokken dankzij de werkzaamheden met de ARES (Académie de la recherche et de l’enseignement supérieur), maar dit staat in Vlaanderen momenteel niet op de agenda.

GAMS België dringt aan op een geharmoniseerd beleid tussen de gewesten, structurele financiering van organisaties, naar het voorbeeld van Wallonië, voor hulpdiensten voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld.  “Wij zijn uitgeput door het constante projectmatig werken zonder verankering, door het gebrek aan structurele steun, doordat we situaties opvangen waarbij wij het werk van de staat doen door ook ’s avonds en in het weekend door te werken omdat wij kinderen in gevaar niet in de steek kunnen laten. Het is de hoogste tijd om prioriteiten te stellen inzake geweld tegen vrouwen en meisjes en om organisaties op het terrein te ondersteunen”, zegt Katrien De Koster, coördinatrice helpdesk Vlaanderen.

 


Nederlandstalige perscontact

Katrien De Koster
Coördinatrice helpdesk Vlaanderen

0495 93 93 18 | katrien@gams.be

 

GAMS België

Sinds 1996 zet GAMS België vzw zich in voor het afschaffen van vrouwelijke genitale verminking in België en de rest van de wereld. Ons team werkt samen met betrokken gemeenschappen en doet aan preventie, steun, vorming en pleidooi. GAMS België vzw is lid van het End FGM Europese netwerk en van het Inter-Afrikaans Comité tegen schadelijke praktijken (CIAF).

[1] Schatting van de prevalentie van in België wonende vrouwen en meisjes die vrouwelijke genitale verminking ondergingen of het risico lopen om verminkt te worden, 2018

Exit