GAMS BELGIË VZW

Onze missie

GAMS Belgium (groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking), opgericht in 1996 door Khadidiatou Diallo, strijdt voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in België en de rest van de wereld. Het GAMS-team werkt samen met betrokken gemeenschappen en voert preventiewerk, ondersteuning, training voor professionals en pleitbezorging uit.

Onze doelstellingen

C

Preventie van VGV bij meisjes en vrouwen met een risico die in België wonen door bewustwording onder de betrokkenen en hun omgeving te vergroten.

C

Voorkomen van een dreigende besnijdenis of een besnijdenisproject door het beheer van risicosituaties.

C

Verminderen van de gezondheids-, psychologische en sociale impact van VGV door een algehele ondersteuning van meisjes en vrouwen die besnijdenis hebben ondergaan en hun omgeving (individueel of in groep).

C

Professionals trainen in het identificeren en begeleiden van betrokken personen en het bevorderen van samenwerking en intersectorale actie (netwerken).

C

Pleiten voor en expertise delen over VGV en de gemeenschapsgerichte benadering op nationaal, Europees en internationaal niveau.

C

Ondersteunen van programma’s voor het opgeven van besnijdenis op Europees en internationaal niveau.

Onze aanpak

 • Professionals (v/m/x) opleiden over de complexe uitdagingen inzake VGV om een beter begrip van het onderwerp en adequate zorg voor de betrokken personen te bevorderen
 • Elke betrokken vrouw de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een individuele multidisciplinaire begeleiding aangepast aan haar behoeften
 • Bevordering van de gezondheid (met inbegrip van de reproductieve en seksuele rechten).
 • Betrekken en autonoom maken van gemeenschappen betrokken bij VGV.
 • Promoten van een intersectionele feministische en dekoloniserende aanpak van de strijd tegen VGV
 • Ontkrachten van gevestigde ideeën over VGV.
 • Pleiten voor het recht van betrokken personen, ongeacht hun administratieve status.
 • Bruggen bouwen door middel van synergieën en netwerken, zowel op nationaal als internationaal niveau.

 

Onze waarden

 • Reproductieve en seksuele rechten
 • Intersectionaliteit
 • Duurzame ontwikkeling
 • Verdedigen en respecteren van de mensenrechten, inclusief die van meisjes en vrouwen
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen
 • Solidaire en wederkerige aanpak Noord-Zuid/Zuid-Noord
Exit