Campagnes van GAMS België

Wij nodigen u uit om door de tijd te reizen met onze verschillende bewustmakings- en mobilisatiecampagnes tegen vrouwelijke genitale verminking.

Laten we samen onze stem laten horen, onze boodschappen delen en onze krachten bundelen om een wereld te creëren waarin elke vrouw en elk meisje vrij kan leven en van haar rechten kan genieten.

 

Bewustmakingscampagne voor vakantievertrek

Geen besnijdenis voor mijn dochter

In 2008 lanceerde GAMS België samen met 21 partners de eerste nationale campagne “Geen besnijdenis voor mijn dochter”, gericht op het bewustmaken van families en professionals over het risico van besnijdenis tijdens terugkeer naar het land tijdens vakanties.

Tijdens de persconferentie op 18 juni 2008 kondigde de toenmalige federale minister van Volksgezondheid, mevrouw Onkelinx, de vier belangrijke resoluties aan die het Belgische landschap zouden markeren op het gebied van de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking:

  • Een prevalentieonderzoek uitvoeren om de omvang van het probleem te beoordelen.
  • Richtlijnen opstellen voor professionals.
  • De gids verspreiden in alle ziekenhuizen en trainingen geven aan professionals.
  • De relevantie evalueren van de terugbetaling van clitorale reconstructie.

Maak van deze reis een goede herinnering

In juni 2022, enkele weken voor vertrek op vakantie, lanceert GAMS België opnieuw een voorvakantiecampagne op sociale media als onderdeel van hun associatieve project: het MGF-collectief, in samenwerking met AWSA-be, Oasis Belgium en het familieplanningscentrum FPS in Luik. Het gezamenlijke doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken die betrokken zijn bij vrouwelijke genitale verminking en zo besnijdenis tijdens terugkeer naar het land te voorkomen.

Via een reeks foto’s en doordachte teksten, ontwikkeld in focusgroepen met betrokken personen, wil GAMS laten zien dat met goede voorbereiding men met een gerust hart op reis kan gaan en van deze reis een goede herinnering kan maken.

 

Halimata Fofana

Voor hun jaarlijkse campagne in 2023 verwelkomde GAMS België Halimata Fofana, een geëngageerde auteur, als meter. Het programma omvatte literaire ontmoetingen, filmdebatten, activiteiten op een school in Luik en webinars.

Ontdek de foto’s van deze week

 

6 februari: Internationale Dag van Nul Tolerantie voor Vrouwelijke Genitale Verminking

6 februari

Elk jaar zet GAMS België zich actief in voor de Internationale Dag van Nul Tolerantie voor Vrouwelijke Genitale Verminking. De organisatie speelt een cruciale rol bij het sensibiliseren van de bevolking, het organiseren van evenementen en het pleiten voor beleid en concrete maatregelen om deze schadelijke praktijk uit te roeien.

Mijn Leven Achter de Maskers

8 maart 2022, gelegenheid van Internationale Vrouwendag

Op 8 maart 2022, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, deelt GAMS België het resultaat van haar meest recente project: “Mijn Leven Achter de Maskers”. Met dit project wilden we vrouwen de kans geven om gehoord te worden en “GENOEG” te zeggen!

Tijdens de pandemie hebben we helaas een toename van angst en stress gezien bij de vrouwen die we begeleiden. Geïsoleerd en zonder de mogelijkheid om hun inkomstengenererende activiteiten uit te oefenen, lanceerde het GAMS België-team in Luik een initiatief om vrouwen de mogelijkheid te geven hun mening te uiten over de kwestie. Het team organiseerde een reeks groepsgesprekken om de ervaren situaties tijdens de pandemie te bespreken, evenals verschillende co-constructieworkshops om een video te maken. Van het schrijven van het scenario, via de vertaling en het opnemen van de stemmen, tot het filmen van de video, konden vrouwen hun gevoelens zelf uitdrukken.

Bekijk het resultaat van deze krachtige empowerment-oefening in een video die beschikbaar is in 10 talen: Frans, Engels, Amhaars, Fula, Afar, Arabisch, Somalisch, Soussou, Tigrinya en Malinke.

 

Mijn Manier om Nee te Zeggen

In 2013 werd een reizende tentoonstelling met de titel “Vrouwenbesnijdenis, mijn manier om nee te zeggen” gelanceerd op initiatief van de vereniging GAMS België en met steun van de autoriteiten.

De tentoonstelling toont portretten van mannen en vrouwen uit Europa (België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) en Afrika (Senegal, Djibouti, Guinee) die hun verzet tegen vrouwenbesnijdenis belichten. Sindsdien reist deze tentoonstelling rond op verschillende openbare plaatsen (stations, parlementen, buurthuizen, enz.) om beleidsmakers, gezondheids- en onderwijsprofessionals, evenals alle burgers van Europa en Afrika bewust te maken van manieren om weerstand te bieden tegen vrouwelijke genitale verminking.

 

Exit