GAMS België

Pleidooi
en expertise

De kracht van GAMS België ligt in haar bottom-up benadering: met andere woorden, al haar veldwerk met de betrokken gemeenschappen en professionals (m/v/x) voedt de inhoud van haar pleitbezorking, die geworteld is in de ervaringen van de betrokkenen.

Dankzij haar ervaren multidisciplinaire team (gezondheid, psychologie, recht, gemeenschap) is GAMS België een erkende speler geworden bij ministeries en overheden voor de ontwikkeling van richtlijnen en nationale campagnes. Gewapend met diepgaande kennis en sterke expertise werken we onvermoeibaar om een betekenisvolle impact te creëren op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

De expertise van GAMS

L’expertise que nous apportons est le fruit d’années d’expérience, de recherche approfondie et de partenariats solides avec des professionnels de divers horizons. Nous fournissons des analyses fondées sur des données probantes et des recommandations éclairées dans le domaine des mutilations génitales féminines.

GAMS België vzw voert operationeel onderzoek uit. De activiteiten op het terrein worden aangepast aan de resultaten hiervan. Daarnaast initieert en verspreidt de vereniging ook onderzoek uitgevoerd door andere instellingen, zoals het Observatorium voor gezondheid en seksualiteit, het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen en het ICRH Gent.

 

De onderzoeken handelen over verschillende thema’s:

Prevalentiestudie

Prevalentiestudie in België

Het standpunt

 van mannen tegenover VGV in Europa

Ethisch onderzoek

Voorbeeld rond VGV

GAMS België begeleidt studenten in het kader van hun eindwerk, doctoraat, enz. Academisch onderzoek wordt begeleid door Fabienne Richard, directrice van de vereniging en doctor in de volksgezondheid.

De medewerkers/-werksters van GAMS België zijn gespecialiseerd in verschillende onderwerpen: epidemiologie (analyseren van de resultaten van demografische  – en gezondheidsonderzoek), medisch (richtlijnen voor professionals), psychologisch (individuele – en groepsbegeleiding) en socio-cultureel (kennis van de tradities binnen verschillende bevolkingsgroepen en gemeenschappen).

Ministerieel kabinetten, het openbaar bestuur, advocaten en journalisten doen regelmatig beroep op GAMS België vzw voor het verkrijgen van informatie over VGV in België en in het buitenland.

GAMS neemt een standpunt in.

Pleidooi, het middelpunt van onze actie, is ons instrument om bewustwording te creëren, beleidsbeïnvloeding uit te oefenen en de samenleving te mobiliseren voor de eliminatie van vrouwelijke genitale verminking.

We gaan de dialoog aan met beleidsmakers, instellingen en sleutelfiguren om verlicht beleid te bevorderen en praktijken te ondersteunen die in overeenstemming zijn met de mensenrechten. Onze gezamenlijke stem verheft zich om concrete en duurzame veranderingen te eisen.

 

Alle vrouwen gelijk voor het asiel

Alle vrouwen gelijk voor het asiel

Op deze Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw wil GAMS België ook zijn steun betuigen en nodigt u uit om de Europese feministische petitie van het samenwerkingsverband van militante collectieven en verenigingen Feminist Asylum te ondertekenen, voor een effectieve erkenning van asielredenen specifiek voor vrouwen, meisjes en LGBTQIA+ personen.

read more
Voor een betere aanpak van vrouwelijke genitale verminking in België

Voor een betere aanpak van vrouwelijke genitale verminking in België

Volgens de laatste schattingen (2016) zijn er meer dan 17.000 vrouwen in België getroffen door vrouwelijke genitale verminking (VGV) en meer dan 8.000 meisjes lopen het risico om verminkt te worden. Deze vrouwen en meisjes hebben effectieve, pluridisciplinaire en kwaliteitsvolle bescherming en steun nodig, onafhankelijk van hun status, woonplaats, afkomst of taal.

read more
Politieke eisen: prioriteiten 2019 – 2020

Politieke eisen: prioriteiten 2019 – 2020

In haar strijd voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking (VGV), heeft GAMS België beslist de noden van het terrein naar een politiek niveau te tillen. Onze argumenten zijn gebaseerd op ons veldwerk en kwamen tot stand in overleg met andere actoren. Wij stelden een lijst samen met onze belangrijkste politieke eisen voor 2019-2020.

read more
#8maart : de medewerksters van GAMS vzw in staking

#8maart : de medewerksters van GAMS vzw in staking

“Als vrouwen stoppen, stopt de wereld.” Op 8 en 9 maart 2020 roept het Belgische Collecti.e.f 8 maars de vrouwen* op tot een tweedaagse staking. Het team van GAMS België vzw, een vereniging uit een precaire sector, heeft besloten om op maandag 9 maart te stoppen met werken. Genoeg is genoeg!

read more
Bescherm iedereen door de meest kwestbaren te beschermen!

Bescherm iedereen door de meest kwestbaren te beschermen!

Athene, 25 maart 2020 – Onder verwijzing naar de brief van 6 maart 2020, die door meer dan 250 organisaties in heel Europa is ondertekend, wijzen de ondergetekende organisaties nogmaals op de gevaren die verbonden zijn aan het voortbestaan van de huidige bepalingen inzake het beheer van de opvang van asielzoekers en de eerbiediging van hun recht om asiel aan te vragen in Griekenland.

read more
GAMS België solidair met Europarlementslid Herzberg-Fofana

GAMS België solidair met Europarlementslid Herzberg-Fofana

End FGM European Network (End FGM EU) is solidair met Dr. Pierrette Herzberger-Fofana, Europarlementslid (EP-lid) en zwarte vrouw, die dinsdag 16 juni slachtoffer werd van politiegeweld. EP-lid Herzberger-Fofana deelde haar ervaringen bij het begin van de plenaire vergadering van het Europees Parlement, die handelde over racisme, discriminatie en politiegeweld.

read more
Exit