De gemeenschap van praktijk over VGV

CoP FGM

Wat is een gemeenschap van praktijk?

Een Gemeenschap van Praktijk (CoP) is een “groep mensen die een zorg of passie delen voor iets wat ze doen en regelmatig interageren met als doel het beter te leren doen”.

Opgericht in 2017, is de Gemeenschap van Praktijk over vrouwelijke genitale verminking (CoP-FGM in het engels) een tweetalig internationaal netwerk (FR/EN) van professionals en activisten die werken aan VGV. De CoP-FGM zet zich in voor de beëindiging van VGV en de bevordering van het welzijn en de mensenrechten van vrouwen en meisjes.

De Gemeenschap van Praktijk staat open voor iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in VGV in hun werk (op het gebied van veldwerk, onderzoek, communicatie, belangenbehartiging, enz.) of activisme, overal ter wereld, met een focus op de Afrikaanse en Europese continenten.

Professionals (m/v/x) met diverse achtergronden (sociaal werkers, facilitators, onderzoekers, beleidsmakers, zorgverleners, technische experts, maatschappelijk middenveld, vertegenwoordigers van internationale instellingen, studenten, journalisten, religieuze en traditionele leiders, enz.) kunnen lid worden.

Het bouwen van bruggen om vrouwelijke genitale verminking tegen te gaan

De CoP-FGM maakt deel uit van het project “Building bridges between Africa and Europe to stop FGM” (het bouwen van bruggen tussen Afrika en Europa om VGV te stoppen), gecoördineerd door de Italiaanse NGO AIDOS, in samenwerking met GAMS België.

Het project heeft als doel een benadering van wederzijds leren over het onderwerp VGV te bevorderen, door professionals en activisten (m/v/x) de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, met als doel het verbeteren van preventieacties, belangenbehartiging, zorg voor betrokken vrouwen en meisjes, evenals bijbehorend beleid.

Het handvest CoP FGM

(extract)

“Ons uiteindelijke doel is het stoppen van VGV en het bevorderen van het welzijn en de mensenrechten van vrouwen/meisjes”.
Deze gemeenschap van praktijk stelt professionals (m/v/x) en activisten in staat om te communiceren met het oog op wederzijds leren en verbetering van preventie-, belangenbehartigings- en zorgacties voor de betrokken personen, evenals bijbehorend beleid. 

De CoP-FGM is een heterogene groep. We moedigen een niet-technische, toegankelijke en eenvoudige communicatie aan, zodat alle leden kunnen begrijpen en deelnemen. Elk onderwerp met betrekking tot VGV kan binnen de CoP-FGM worden besproken. Een discussie kan worden gestart door een lid of door de moderators. We moedigen kritisch en constructief denken aan. De discussie moet altijd gericht blijven op het thema en als doel het collectief leren hebben. 

Exit