GAMS BELGIË

Internationale
samenwerking

Bewust van het feit dat de kwesties met betrekking tot vrouwelijke genitale verminking de nationale grenzen overschrijden, hebben we ons geëngageerd om samen te werken met wereldwijde actoren om international impact te creëren. Internationale samenwerking vertegenwoordigt onze overtuiging dat de strijd tegen VGV een gedeelde verantwoordelijkheid is die wereldwijde samenwerking vereist.

Ons engagement in internationale samenwerking is gebaseerd op het delen van kennis, expertise en best practices. Met bijna 30 jaar ervaring in het werken met diaspora in België, en door onze goede kennis van gendertransformatieve benaderingen, heeft GAMS waardevolle ervaring opgedaan die overdraagbaar is naar Europa en oorsprongslanden. Door samen te werken met organisaties over de hele wereld versterken we onze capaciteiten om vrouwelijke genitale verminking te voorkomen, terwijl we de inspanningen van onze partners ondersteunen in hun eigen culturele en sociale contexten.

Retrospectieve
20 jaar internationale samenwerking van GAMS België met Fabienne Richard

Ontdek het interview met Fabienne Richard, directrice van GAMS België, waarin ze terugblikt op meer dan 20 jaar internationale samenwerking

Nog te komen: nieuws over onze internationale missies!

Exit