Een multidisciplinaire benadering

Begeleiding

Vrouwen en meiden de vrijheid geven om zich uit te spreken en hun ervaringen te uiten in een veilige, niet veroordelende omgeving: dit is de basis van de ondersteuning die GAMS biedt tijdens de eerste intake. Dit gesprek geeft een eerste inschatting van hun behoeften, zodat we individuele ondersteuning op maat kunnen bieden: sociale, psychologische en juridische ondersteuning, en doorverwijzing naar partner diensten indien nodig. Er worden ook groepsworkshops aangeboden (voor vrouwen, mannen, jongeren, kinderen en zwangere vrouwen) om hen te empoweren.

De doelgroep van GAMS België bestaat voornamelijk uit asielzoekende vrouwen die getroffen zijn door VGV en medische, psychosociale of juridische ondersteuning en begeleiding nodig hebben. We ontvangen ook gevluchte vrouwen en meisjes en mensen die naar België zijn gekomen via gezinshereniging of op een andere manier. Onze rol bestaat erin hen te verwelkomen, te informeren en wegwijs te maken in de Belgische sociale context. We ontvangen ook steeds meer mensen met een precair verblijfsstatuut.

GAMS België biedt verschillende diensten :


PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING

ACCOMPAGNEMENT MENSUELS

Psychosociale begeleiding

GAMS België biedt verschillende diensten aan: onthaal, doorverwijzing (medisch-psychosociaal en juridisch), en psycho-sociale begeleiding. Dit gebeurt steeds in functie van de situatie, noden en vraag van de betrokken personen. GAMS België ontvangt personen die geconfronteerd worden met VGV, gedwongen huwelijk en andere vormen van gendergerelateerd geweld. Iedereen, ook wie die niet over een geldige verblijfsvergunning beschikt, kan gebruik maken van de diensten.

Individuele begeleiding

De individuele intake- en oriënteringsgesprekken vinden plaats op afspraak, elke werkdag tussen 9u en 17u. Elke persoon wordt ontvangen voor een individueel gesprek om een dossier samen te stellen, zich in te schrijven (indien gewenst), behoeften en verzoeken te identificeren, het type ondersteuning vast te stellen en indien nodig begeleiding op te zetten. De moeilijkheden waarmee mensen worden geconfronteerd in de begeleiding zijn voornamelijk te wijten aan hun situatie als mensen zonder papieren en bijgevolg zonder inkomen, het verlies of het gebrek aan autonomie, dakloosheid en het ontbreken van sociale bijstand. Al deze moeilijkheden vergroten hun kwetsbaarheid en het risico op fysiek, psychologisch, seksueel en economisch geweld, zoals verkrachting, prostitutie, seksuele intimidatie, economische en huishoudelijke uitbuiting, huiselijk en intrafamiliaal geweld, onder andere.

Wilt u graag een afspraak maken met de sociale dienst?

 • Brussel : 02/219.43.40
 • Luik : 04/377.45.40
 • Namen, Luxemburg, Henegouwen, Waals-Brabant : 0470/54.18.99
 • Limburg, Antwerpen, VlaamsBrabant : 0493/35.15.47
 • West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen : 0493/40.52.90

Psychologische begeleiding

De psychologische dienst biedt een ruimte voor uitwisseling, luisteren en creatie aan mensen die psychisch lijden, ongeacht hun administratieve status. Het vormt een plek waar men overbelasting kan uiten, een veilige en zorgzame plek om sociale banden en vertrouwen, menselijkheid opnieuw op te bouwen. Een plek van constructie, van zelfopbouw na trauma’s, geweld, discriminatie en zwervingen.

Gebruikt tools

Ook de gebruikte tools zijn gevarieerd, variërend van psychotherapie, kunsttherapie, hypnose tot psychomotoriek…

Mannen, vrouwen, jongeren, kinderen. Begeleiding in het Frans of Engels, maar ook in alle andere talen dankzij de samenwerking met de cobemiddelaars. Individuele, gezins- en koppelbegeleiding, werk met de ouder en de kind, begeleiding wordt opgebouwd volgens de behoeften en het tempo van eenieder.

Stabilisatie van symptomen, het aanpakken van trauma’s, versterking van individuele vaardigheden zijn allemaal mogelijke doelstellingen in therapie.

Een psychologe te contacteren?

 • Brussel : Annalisa D’Aguanno – 02/219.43.40 of annalisa@gams.be
 • Luik : Charlotte Royen – charlotte@gams.be
 • Vlaanderen : Jannelore Derycke – jannelore@gams.be of 0492 37 26 77

Om psychologische begeleiding te ontvangen, organiseren we eerst een eerste ontmoeting met de betrokken persoon om een overzicht te krijgen van de behoeften. Vervolgens wordt de persoon intern of extern doorverwezen.

Waarom raadplegen?

De redenen voor raadpleging zijn divers en betreffen niet alleen besnijdenis.

 • Ontwaken van het traumatische geheugen van besnijdenis (terugkerende beelden van besnijdenis, fobie van het seksuele gebied, vermijding van affectieve en seksuele relaties…), zoeken naar betekenis en identiteit bij vragen die voortkomen uit ontmoetingen met niet-besneden vrouwen, schaamte, gevoel van verraad en verlating door dierbaren…
 • Diverse trauma’s gerelateerd aan ballingschap, andere vormen van geweld, met name gendergerelateerd… 
 • Verlies van sociale oriëntatiepunten, slaapstoornissen, onzekerheid, laag zelfbeeld, onvermogen om de toekomst te zien, relationele moeilijkheden, vraagstukken over ouderschap…

Artikel

Therapeutische begeleiding
als instrument bij herstel van het zelfbeeld

Op het kruispunt van individuele kwetsbaarheid en veerkracht komt het therapeutische proces vaak naar voren als een essentieel kompas op de reis naar zelfherstel. Maud Jeulin, psycholoog bij GAMS, benadrukt de transformerende rol van therapie in persoonlijke genezing. Ze onderstreept het belang van spreken, begrip en therapeutische begeleiding om de weg naar veerkracht en herovering van het persoonlijke verhaal in het proces van zelfherstel te smeden.

Maandelijkse workshops

 

Maandelijkse bijeenkomst

Historisch bekend als “Laatste Vrijdag van de Maand,” is de maandelijkse bijeenkomst de oudste activiteit die door GAMS wordt uitgevoerd. Vandaag de dag wordt deze bijeenkomst georganiseerd in elk van onze antennes, zoals bijvoorbeeld de Laatste Donderdag van de Maand in Luik!

Deze activiteit brengt vrouwen samen die betrokken zijn bij besnijdenis en gedwongen huwelijken. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om het spreken aan te moedigen, het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden, het versterken van capaciteiten en het emanciperen van de deelnemers met het oog op de strijd tegen geweld tegen vrouwen en het bevorderen van gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

De deelnemers worden zich bewust van hun situatie binnen hun familie en de samenleving, verbeteren hun zelfbeeld en ontwikkelen hun kritisch denkvermogen om invloed uit te oefenen op hun dagelijks leven en hun levensomstandigheden en die van hun omgeving te verbeteren.

 • Brussel  : Carolina Neira Vianello – carolina@gams.be of 0493 40 52 92
 • Namen : Ismatou Bah – ismatou@gams.be of 0493 40 52 91
 • Antwerpen : Ewout Gubbels – ewout@gams.be of 0493 35 15 47
 • Luik : Louise Da Via – louise@gams.be of 0470 54 18 99

Perinatale workshops

Deze workshops zijn bedoeld voor zwangere vrouwen die betrokken zijn bij het onderwerp besnijdenis.

Het doel van deze sessies is om het welzijn van vrouwen te verbeteren en hen een ruimte te bieden om alle vragen met betrekking tot de begeleiding en opvolging van de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode te stellen. Deze sessies zijn ook een plek voor uitwisseling, delen en ondersteuning tussen vrouwen. Het is ook een preventieve ruimte om ouders te begeleiden bij de bescherming van het ongeboren kind of oudere kinderen met betrekking tot bepaalde praktijken (besnijdenis, gedwongen huwelijk, geweld). Deze voorbereidingssessies vervangen niet de prenatale consultaties bij een gynaecoloog of vroedvrouw.

Ze worden in duo geleid door een vroedvrouw en een van de interculturele workers van GAMS België. Elk cyclus bestaat uit 3 prenatale sessies van 2 uur en een postnatale sessie met baby’s. Elke sessie wordt aangepast aan de behoeften en verzoeken van de groep, zodat de behandelde onderwerpen overeenkomen met de huidige zorgen van de deelnemers. Deelname aan de sessies is vrijwillig en gratis. Indien nodig wordt er voor vertaling gezorgd.

 

Contact en inschrijvingen

 • Contact : Lieselote Hoornaert, lieselote@gams.be of 0490 16 75 17

Jongerengroep

De jongerengroep richt zich tot meisjes van 15 tot 25 jaar, zowel niet-begeleide minderjarigen als minderjarigen die in België verblijven met hun ouders.

Het doel is om een speciale ruimte te bieden voor het woord van jonge meisjes, jonge volwassenen in wording. Dezelfde vragen worden behandeld als in de maandelijkse bijeenkomsten (vragen over stereotypen, discriminatie, gendergelijkheid, gendergeweld…), maar in dit atelier worden de inhoud benaderd via creatie. Dit jaar nemen de workshops de vorm aan van een toneelgroep!

Naast discussies en informatieve bijdragen van animaties wil deze groep op een proactieve manier verandering teweegbrengen door de deelnemers zelf. Het aantal deelnemers is onbeperkt, de workshop is tweewekelijks met volledig vrije deelname.

 

Praktische informatie

 • Wie? Meisjes tussen de 15 en 25 jaar
 • Wanneer? Twee maal per maand op woensdag, van 14u30 to 16u30
 • Contact: Carolina : carolina@gams.be of 02 219 43 40

Workshop voor mannen: om zichzelf te ontdekken en te bouwen

De workshop voor mannen die willen leren over en betrokken raken bij de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking.

Deze workshop heeft tot doel:

 • mannen te betrekken bij de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking
 • de verkeerde opvattingen met betrekking tot de rechten van de vrouw in twijfel trekken
 • de basis van ongelijkheden op verschillende gebieden (ouderschap, seksualiteit, mannelijkheid, geslacht, enz.) te deconstrueren
 • ervaringen uit te wisselen die kunnen bijdragen tot een betere dialoog tussen mannen en vrouwen en tot het terugdringen van geweld
 • elkaar beter leren kennen en een nieuwe visie te ontwikkelen over de man-vrouw relatie

 

Registratie en contact

 • Ewout Gubbels: ewout@gams.be
Exit