GAMS België deelt haar wensen voor 2023!

We willen u graag bedanken voor uw steun en inzet voor onze organisatie.

Het jaar 2022 was rijk aan acties, opleidingen en allianties. Wij wensen onze partners en bondgenoten strijdvaardigheid en vastberadenheid in het engagement dat ons verbindt. Wij wensen kracht en moed aan de vrouwen die getroffen zijn door Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), onze tegenstanders begrip en vrede, en voor u allen gezondheid, geluk en voorspoed.. Het hele GAMS België team wenst u het allerbeste en we delen onze dromen graag met onze lezers.

Khadidiatou Diallo, oprichtster en erelid

Voor 2023 droom ik ervan dat het team meisjes kan blijven redden van VGV en dat er vrede en beterschap mag zijn in de wereld. Ik wens jullie een gelukkig nieuwjaar, geluk en bovenal gezondheid. Zorg voor jezelf en anderen.

Diariou Sow, Voorzitster

Ik droom ervan om in 2023 over structurele fondsen te beschikken om stabiele contracten en het welzijn van ons personeel te garanderen, zodat we kunnen doen waar we het best in zijn: ondersteuning bieden aan zij die getroffen zijn door VGV. Totdat VGV wereldwijd is uitgebannen, droom ik van betere zorg en preventie voor getroffenen.

Fabienne Richard, Directrice

Voor 2023 droom ik ervan dat geen enkele migrant nog buiten slaapt. Vechten tegen Vrouwelijke Genitale Verminking in België is ook vechten voor een menselijk en waardig opvang- en asielbeleid.

Moussa Diong, Administratieve & financiële verantwoordelijke

Voor 2023 droom ik van structurele en duurzame financiering om onze missie uit te voeren.

Julie Jadot, Verantwoordelijke Personeelszaken

Voor 2023, wens ik evolutie te zien in de mensenrechten, zowel voor vrouwen als mannen. Ik wens dat levensvreugde voor iedereen toegankelijk wordt, overal ter wereld.

Lisa Keepen, Directie- en Communicatie Assistente

Voor 2023 droom ik dat GAMS België in elke provincie een eigen antenne heeft.

Marianne Nguena, Coördinator van VGV netwerk en de CoP

Voor 2023 hoop ik dat meer professionals die in contact staan met ons publiek, aansluiten bij het netwerk ‘Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking’ (GS-VGV), zodat we samen de kwaliteit van de preventie en begeleiding kunnen versterken/verbeteren van vrouwen die getroffen zijn door VGV en meisjes die risico lopen.

Aminata (Anita) Sidibe, Projectbeheerder voor het VGV-netwerk in Wallonië

Voor 2023 wil ik een evenwicht vinden tussen mijn professionele en persoonlijke leven. Ik wil ook het diagnoseproject in de gemeenschappen afronden en nuttig werk doen voor vrouwen die getroffen zijn door VGV.

Mariama Bah, Verantwoordelijke van Community Voices

Voor 2023 droom ik ervan dat de co-bemiddelaars zich ten volle zullen inzetten om het bewustzijn over VGV te vergroten en dat zij door de uitvoering van hun projecten hun gemeenschappen op een doeltreffende manier kunnen overtuigen.

Margarita Coppé, Communicatieverantwoordelijke

In 2023 hoop ik op een inspirerende, succesvolle samenwerking met de activiste/schrijfster Halimata Fofana, ambassadrice van onze preventiecampagne. Ik wens het heel GAMS-team en de co-bemiddelaars de middelen en de moed om dit belangrijk werk verder te zetten. Samen op weg naar de afschaffing van Vrouwelijke Genitale Mutilatie!

Leïla El-Mahi, Communicatiemedewerker & storyteller

Voor 2023 droom ik ervan een podcast te produceren voor GAMS die de pijlers en de projecten van GAMS belicht, en die een stem geeft aan medewerkers, activisten en betrokkenen die strijden tegen VGV.

Laurie-Anne (alias Béa) William, Community Builder

Voor 2023 droom ik ervan om zoveel mogelijk mensen op sociale netwerken bewust te maken, vooral tijdens GAMS-campagnes.

Annalisa D’Aguanno, Psychologe

Voor 2023 droom ik ervan dat elke persoon die bij het CGVS (Commissariaat-Generaal voor de Vlutchtelingen en de Staatlozen) wordt ontvangen, een welwillende omgeving mag ervaren waar het mogelijk is te spreken. Ik droom van humanere hoorzittingen, toereikende vertalingen, echte en daadwerkelijke internationale bescherming. Ik droom ervan een opvolging te kunnen bieden die meer ruimte laat voor therapie en minder voor de administratieve stappen die bij de asielaanvraag komen kijken.

Carolina Neira Vianello, Verantwoordelijke antenne Brussel en Maatschappelijk werkster

Over het algemeen droom ik van een meer egalitaire, eerlijke en solidaire wereld. Ik droom ervan dat alle vrouwen vrij kunnen kiezen, handelen, beslissen, genieten, dromen… zonder seksisme, dominantie en onderdrukking, zonder dat hun lichaam wordt beschouwd als een object of handelswaar. Ook al is de strijd zwaar en lang niet voorbij, ik droom ervan dat we er op een dag in zullen slagen het patriarchale systeem, de structurele basis van discriminatie, uitbuiting, ongelijkheid, van geweld… van al… onze tegenslagen. Laten we ons verzetten!

Feven Tsehaye Tekle, Intercultureel bemiddelaarster

Ik wil geen geweld meer op vrouwen, nergens en nooit meer.

Keyla Lumeka, Juriste

Voor 2023, droom ik ervan dat de Detectometer, het instrument om het risico op vrouwelijke genitale verminking vast te stellen, gekend is en gebruikt wordt door alle professionals die in contact komen met mensen die getroffen zijn door Vrouwelijke Genitale Verminking.

Lotte Buekenhout, Juriste

Voor 2023, droom ik ervan dat ook de ouders van meisjes die het risico lopen besneden te worden, erkend worden als vluchtelingen. Meisjes beschermen tegen VGV betekent ook hun ouders beschermen. Ik droom dat we het Nederlandstalige team kunnen versterken, alsook de zichtbaarheid van onze organisatie en van de problematiek bij juridische instanties in de Vlaamse regio. Ik droom van een ronde tafel met de betrokken autoriteiten bij het melden van situaties waarin een risico op besnijdenis bestaat, om de behandeling en de begeleiding van de betrokkenen te harmoniseren.

Pauline Soupa, Vroedvrouw

In 2023 droom ik van een Nederlandstalige collega-vroedvrouw.

Mélanie Jocquet, Coördinatrice activiteiten in Wallonië

Het publiek van GAMS bestaat grotendeels uit asielzoekers. Voor 2023 droom ik ervan dat we meer betrokkenen kunnen bereiken en begeleiden die via gezinshereniging in België zijn aangekomen of die geen wettelijke verblijfplaats hebben, en daarnaast ook de 2e en 3e generaties in Wallonië.

Maud Jeulin, Psychologe

Voor 2023 droom ik ervan dat we feedback krijgen van als vluchteling erkende vrouwen die baat hebben gehad bij een psychologische opvolging binnen GAMS. Ik droom ervan dat we een mobiel team kunnen ontwikkelen om de meest geïsoleerde vrouwen te bereiken, met een gynaecoloog en/of vroedkundige, een psycholoog en intercultureel bemiddelaars aan boord. Ik droom ervan dat we een volwaardige mentale gezondheidszorg voor de betrokken vrouwen kunnen ontwikkelen.

Aïcha Ali Abdou, Intercultureel bemiddelaarster

Voor 2023, nultolerantie ten aanzien van VGV en gedwongen huwelijken voor minderjarigen. Mijn droom? Dat toekomstige generaties de goede kant van de traditie en cultuur kunnen respecteren en het culturele en taalkundige erfgoed van hun land kunnen behouden, datgene dat de integriteit van mensen niet schaadt.

Ismatou Bah, Intercultureel bemiddelaarster

Voor 2023 droom ik ervan mijn familie die ik 13 jaar niet heb gezien, terug te zien en tijd door te brengen met mijn ouders onder de pratende boom. Ik droom ervan meer vrouwen te kunnen bereiken en begeleiden die door gezinshereniging komen en die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, chantage en ontvoering. Ik droom ervan dat ze hun rechten en plichten kennen zodat ze zich kunnen integreren en verdedigen in de Belgische samenleving.

Elly Pauwels, Juriste

Voor 2023 droom ik ervan Belgische kunstenaars te mobiliseren om een kunstwerk te creëren dat de clitoris eert! Deze unieke kunstwerken, die de strijd van GAMS zouden symboliseren, kunnen dan geveild worden ten bate van de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. Ik droom ervan dat de asielinstanties (CGRA/CCE) bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van een verhaal een «vermoeden van onschuld en vertrouwen» toekennen aan de vragers van internationale bescherming. Een migrantenvrouw/-meisje die VGV en/of een gedwongen huwelijk onderging of dreigt te ondergaan, is een slachtoffer en vaak kwetsbaar. Haar stem moet gehoord en geloofd worden. Het is door naar hen te luisteren en hen te beschermen dat de strijd tegen seksuele verminking en ander gerelateerd gendergeweld vooruitgang zal boeken.

Fos Mohamed Nur, Intercultureel bemiddelaarster

Voor 2023 droom ik ervan dat het werk van interculturele bemiddelaarster.s meer wordt gewaardeerd en erkend.

Louise Da Via, Verantwoordelijke van de Luikse antenne en maatschappelijk werkster

Voor 2023 droom ik van een menselijker beleid en zorg voor migranten.

Hortense Uwantege, Psychologe

Voor 2023 droom ik ervan om psychologisch werk te kunnen ontwikkelen met mannen in gemeenschappen die getroffen zijn door VGV, om hen bewust te maken en hun emotionele ervaringen met betrekking tot deze praktijk te verzamelen.

Flore Bollaert, Coordinatrice van de activiteiten in Vlaanderen

Ik droom ervan dat alle antennes van GAMS structurele financiële steun ontvangen en zo stabiliteit kunnen vinden. Ik droom dat we op die manier stappen kunnen zetten in de bewustmaking van de betrokken gemeenschappen, en dat meisjes die risico lopen zo beschermd worden en de strijd tegen VGV des te meer een gezamenlijke inspanning wordt.

Jessica Tatout, Maatschappelijk werkster

Voor 2023 droom ik ervan dat alle professionals in België gesensibiliseerd zijn met betrekking tot de thematiek van VGV, zodat alle betrokken meisjes en vrouwen die op Belgisch grondgebied wonen de steun vinden waar ze recht op hebben.

Ewout Gubbels, Maatschappelijk werker

Ik droom van een beleid waarbij niemand in de kou blijft staan, waarin vrouwen en kinderen op de vlucht humaan opgevangen worden, en hen niet vatbaar maakt voor bijkomende kwetsbaarheden door tekortkomingen in het beleid en procedures. Ik droom ervan om nieuwe collega’s te mogen verwelkomen in onze nieuwe antenne in Antwerpen en samen funderingen te stichten om onze werking, bereik en impact te vergroten voor onze doelgroep in Antwerpen.

__

Heel het GAMS België team dankt u voor uw steun bij het verwezenlijken van onze dromen tot hiertoe en in dit nieuw jaar 2023 ! Gelukkig en gezond nieuwjaar gewenst !

Exit