GAMS BELGIË PROJECT

Men speak out

Het project Men Speak Out werd uitgevoerd met de steun van de Europese Unie en was een samenwerking tussen GAMS België vzw, FORWARD UK (Verenigd Koninkrijk), Himilo Foundation (Nederland) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen. GAMS België is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project. Het doel van het Men Speak Out project was, in de eerste plaats, om mannen te mobiliseren en te betrekken in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. Daarnaast wil dit project ook bijdragen aan de uitbanning van geweld tegen vrouwen en aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, en dit in het kader van respect voor de mensenrechten.

ontstaan ​​en aard van het project

Verschillende organisaties zijn actief in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. Deze strijd wordt meestal gevoerd door vrouwen. De afwezigheid van mannen is, vooral in Europa, erg opvallend.

Hoewel VGV tegenwoordig vaak beschouwd wordt als een ‘vrouwenzaak’, zijn alle leden van de gemeenschap betrokken bij de praktijk. Ook mannen kunnen en moeten dus een actieve rol spelen in de strijd tegen VGV. Dit is zeer belangrijk, want door mannen te betrekken in de strijd tegen VGV kan de uitroeiing van de praktijk in Europa, en bij uitbreiding in de herkomstlanden, versneld worden.

Dit project bestond uit 3 fases:

  • In een eerste fase werd kwalitatief en kwantitatief onderzoek gevoerd onder mannen uit de diaspora in Europa, met de bedoeling zicht te krijgen op hun kennis en hun standpunt omtrent VGV.
  • Vervolgens werd in de drie partnerlanden een vorming voor mannen georganiseerd en werden specifieke sensibiliseringstools ontwikkeld die zich richten tot mannen uit praktiserende gemeenschappen.
  • Ten slotte zetten de mannen die de vorming volgden activiteiten op in het kader van een sensibiliseringscampagne binnen de gemeenschappen. Zo zijn we bijvoorbeeld regelmatig te gast bij programma’s op televisie, radio en andere media om onze boodschap te verspreiden. Op deze manier willen we de Europese richtlijnen inzake de preventie van VGV versterk

 

 

 

Rapport van onderzoek – VGV en de rol van mannen (Europa)

Mannen hebben een rol in de strijd tegen VGV, maar ze spelen het niet”

Dit voorlopige verslag werd op 8 december 2016 gepubliceerd.

Exit