GAMS BELGIË

Prevalentiestudie

Sinds 2010 werden in België vier prevalentiestudies over Vrouweljke Genitale Verminking (VGV) in opdracht van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu uitgevoerd.

Wat is een prevalentiestudie?

Een schatting van de prevalentie van de meisjes en vrouwen in België, die besneden zijn of die het risico lopen een VGV te ondergaan.

 

Deze gegevens werden verzameld dankzij de medewerking van Statbel, Fedasil – Agence pour une Vie de Qualité, Médecins du Monde BelgiqueDokters van de Wereld België, Opgroeien, l’ONE et le CGVS/CGRA.

U kan hier onze vier prevalentiestudies downloaden:

In het Nederlands:

L’étude de prévalence de 2010

L’étude de prévalence de 2014

L’étude de prévalence de 2018

L’étude de prévalence de 2022

Methodologie

Deze studies volgen een indirecte methode in twee stappen:

$

Stap 1

Een schatting van de vrouwelijke bevolking afkomstig uit één van de landen waar VGV van toepassing is, die op het Belgisch grondgebied woont

$

Stap 2

Toepassing van de prevalentie (per leeftijdsgroep) in het land van herkomst op de populatie van meisjes en vrouwen die in België woont

Prevalentiestudies in België

Vrouwelijke bevolking die het meest waarschijnlijk besneden is of het risico loopt besneden te worden, per provincie

OP 31 DECEMBER 2020
Bronnen: Statistieken België, ONE, Opgroien & Fedasil

West-Vlanderen

2 845 meisjes en vrouwen

Lopen risico besneden te worden : 913
Waarschijnlijk besneden : 1 932

Oost-Vlanderen

3 109 meisjes en vrouwen

Lopen risico besneden te worden
: 1 006
Waarschijnlijk besneden : 2 103

Anvers

6 749 meisjes en vrouwen

Lopen risico besneden te worden
: 2 523
Waarschijnlijk besneden : 4 226

Vlaams-Brabant

2 621 meisjes en vrouwen

Lopen risico besneden te worden
: 931
Waarschijnlijk besneden : 1 691

Brussel

10 037 meisjes en vrouwen

Lopen risico besneden te worden
: 3 406
Waarschijnlijk besneden
: 6 630

Waals-Brabant

728 meisjes en vrouwen

Lopen risico besneden te worden
: 235
Waarschijnlijk besneden
: 493

Henegouwen

1 977 meisjes en vrouwen

Lopen risico besneden te worden
: 607
Waarschijnlijk besneden
: 1 369

Namen

1 065 meisjes en vrouwen

Lopen risico besneden te worden
: 339
Waarschijnlijk besneden
: 726

Luik

4 381 meisjes en vrouwen

Lopen risico besneden te worden
: 1 478
Waarschijnlijk besneden
: 2 903

Limburg

1 233 meisjes en vrouwen

Lopen risico besneden te worden
: 417
Waarschijnlijk besneden
: 816

Luxemburg

714 meisjes en vrouwen

Lopen risico besneden te worden
: 208
Waarschijnlijk besneden
: 506

Waarvoor dient het?

Volgens de laatste prevalentiestudie, gepubliceerd in 2022, waren er op 31 december 2020 naar schatting 23.000 geëxciseerde vrouwen in België en lopen meer dan 12.000 minderjarige meisjes,geboren uit vrouwen die een excisie hebben ondergaan, het risico om vrouwelijkegenitale verminking te ondergaan als er niet preventief wordt opgetreden.

We stellen vast dat in de loop der jaren Vlaanderen de meest getoffen regio werd. De laatste studie toonde aan dat meer dan 16.500 meisjes die besneden zijn of het risico lopen besneden te worden in Vlaanderen leven.  Dat is een stijging van 45% in vergelijking met de vorige prevalentiestudie van vier jaar geleden. Daar komen 10.000 meisjes en vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest en 8.800 in Wallonië bij. Er zijn momenteel echter minder middelen voor Vlaanderen. Deze cijfers stellen ons in staat een oproep te doen aan beleidsmakers om middelen vrij te maken om de bescherming en de verzorging van deze meisjes en vrouwen te bestendigen.

Exit