Juridische middelen

GAMS Belgium biedt een aantal juridische hulpmiddelen.

Jurisprudentietabel

Het juridische team van GAMS België volgt de jurisprudentie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (CCE/RvV) met betrekking tot aanvragen voor internationale bescherming door vrouwen/meisjes die slachtoffer zijn of risico lopen op VGV en/of gedwongen huwelijk, in overeenstemming met het Verdrag van Genève van 15 juli 1951 betreffende de status van vluchteling.

Alle uitspraken met betrekking tot VGV en gendergerelateerd geweld die sinds 2020 zijn gepubliceerd, worden gedetailleerd geanalyseerd en bevatten elementen die specifiek zijn voor de persoonlijke situatie van de verzoekers, evenals de feitelijke en juridische elementen die de beslissing van de CCE/RvV rechtvaardigen. In de tabel kan worden gezocht op basis van de 15 onderzochte criteria.

 

Landenrapport

Dit “landenrapport”-instrument bevat essentiële informatie over vrouwelijke genitale verminking wereldwijd en de daarmee verband houdende eergerelateerd geweld.

Het pretendeert niet volledig te zijn en omvat de meest recente rapporten en verwijst naar oudere bronnen op basis van de frequentie van nieuwe documentpublicatie.

 

De detectometer

een essentieele tool

Bestemd voor professionals, heeft als doel een oriëntatieprotocol vast te stellen; het helpt bij het identificeren van de stappen die moeten worden ondernomen om meisjes te beschermen en de opvolging te verzekeren van een meisje dat al besneden is en haar zussen die het risico lopen dit te worden, in dialoog, indien mogelijk, met de ouders en het kind.

Juridische nieuwsbrieven

Het juridische team van GAMS Belgium verspreidt elk kwartaal zijn juridische nieuwsbrief met nieuwe tools, de laatste uitspraken, enz. in de juridische wereld.

Ontdek de archieven van onze nieuwsbrieven: nieuwsbrief n°1, nieuwsbrief n°2, nieuwsbrief n°3, nieuwsbrief n°4, nieuwsbrief n°5, nieuwsbrief n°6, nieuwsbrief n°7, nieuwsbrief n°8.

Exit