Traject VGV

Traject voor asielzoeksters die vrouwelijke genitale verminking (VGV) ondergingen of hier een risico op lopen

De Europese richtlijnen (art. 21 herschikking van de opvangrichtlijn; art. 4.3 herschikking van de procedurerichtlijn), het Verdrag van Istanbul en de Belgische wetgeving inzake de opvang van asielzoekers/-sters verplichten lidstaten ertoe specifieke acties op te zetten om kwetsbare groepen te beschermen.

Dit traject VGV heeft als doel een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen voor de identificatie en begeleiding van asielzoeksters (vrouwen en meisjes) die VGV ondergingen of het risico lopen de praktijk te ondergaan. Het traject werd opgezet in het kader van het project FGM Global Approach, gefinancierd door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en uitgewerkt door GAMS België vzw (medische en socio-culturele aspecten) en INTACT vzw (juridische aspecten) op basis van input van de teams actief op het terrein. Hiertoe werd een nationale werkgroep samengesteld, die gestuurd wordt door een begeleidingscomité van Fedasil.

“Volgens de meest recente schattingen (UNICEF, 2016) zouden wereldwijd 200 miljoen meisjes en vrouwen een vorm van vrouwelijke genitale verminking hebben ondergaan. Bovendien lopen jaarlijks 3 miljoen meisjes en vrouwen het risico om aan de praktijk onderworpen te worden.”

Ontdek 15 didactische fiches om meer te leren over en actie te ondernemen tegen gendergerelateerd geweld in de context van asiel: https://gbv-asylum-hub.be/

Publicaties

Video’s