Traject vgv

De Europese richtlijnen (art. 21 herschikking van de opvangrichtlijn; art. 4.3 herschikking van de procedurerichtlijn), het Verdrag van Istanbul en de Belgische wetgeving inzake de opvang van asielzoekers/-sters verplichten lidstaten ertoe specifieke acties op te zetten om kwetsbare groepen te beschermen.

Dit traject VGV heeft als doel een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen voor de identificatie en begeleiding van asielzoeksters (vrouwen en meisjes) die VGV ondergingen of het risico lopen de praktijk te ondergaan. Het traject werd opgezet in het kader van het project FGM Global Approach, gefinancierd door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en uitgewerkt door GAMS België vzw (medische en socio-culturele aspecten) en INTACT vzw (juridische aspecten) op basis van input van de teams actief op het terrein. Hiertoe werd een nationale werkgroep samengesteld, die gestuurd wordt door een begeleidingscomité van Fedasil.

 

Tools
gbv-asylum

Deze website kadert binnen het project “GBV & Asylum: an integrated approach”, dat gecoördineerd werd door GAMS België vzw, in partnership met INTACT vzw en de Europese Family Justice Center Alliance (EFJCA), en gesubsidieerd door het Asylum, Migration and Integration Fond (AMIF) van de Europese Unie.

“Volgens de meest recente schattingen (UNICEF, 2016) zouden wereldwijd 200 miljoen meisjes en vrouwen een vorm van vrouwelijke genitale verminking hebben ondergaan. Bovendien lopen jaarlijks 3 miljoen meisjes en vrouwen het risico om aan de praktijk onderworpen te worden.”

Didactische fiches om gendergerelateerd geweld binnen de context van internationale bescherming beter te begrijpen en in staat zijn te (re)ageren: seksuele uitbuiting, gedwongen huwelijken, vrouwelijke genitale verminking, mensenhandel, partnergeweld, seksueel geweld, geweld en discriminatie tov LGBTI-personen, gendergerelateerd geweld tov kinderen)

Praktische hulpbronnen, voor individuele begeleiding of in groep, afkomstig van de organisaties actief binnen het werkveld, inclusief de synthese van het colloquium georganiseerd op 11 december 2019 met aanbevelingen voor de sector van internationale bescherming.

  • Een korte video voor de personen die in het aankomstcentrum Klein Kasteel in Brussel verblijven, in afwachting van een toewijzing naar een structureler opvangcentrum.

Publicaties

Traject voor asielzoeksters die Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) ondergingen of hier een risico op lopen> Bestemd voor opvang binnen een lokaal opvanginitiatief (LOI)

Traject voor asielzoeksters die Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) ondergingen of hier een risico op lopen
>Ter attentie van de collectieve opvangcentra

Chart Traject VGV

De studie van jurisprudentie met betrekking tot de beoordeling van asielaanvragen gebaseerd op gendergerelateerd geweld in het licht van medische en psychologische documentatie (in het frans)

Vidéos

Mei 2018, GAMS – Basisaspecten VGV – Vrouwelijke genitale verminking

Mei 2018, GAMS – Collectieve Opvangstructuren voor asielzoeksters

Mei 2018, GAMS – Lokaal Opvang Initiatied (LOI)

Exit