6 februari

Nultolerantie

Internationale Dag van Nultolerantie: een wereldwijde oproep tegen vrouwelijke genitale verminking.

Elk jaar markeert 6 februari de Internationale Dag van Nultolerantie tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), een werelwijd initiatief dat tot doel heeft bewustwording te creëren, mensen te mobiliseren en actie te ondernemen om een einde te maken aan deze praktijk die miljoenen meisjes en vrouwen wereldwijd treft. Deze dag, uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2003, herinnert aan de dringende noodzaak om de fundamentele rechten van meisjes en vrouwen te beschermen en een schadelijke traditie die wereldwijd voortduurt, te beëindigen.

Betekenis van de Dag

De Internationale Dag van Nultolerantie tegen VGV heeft tot doel het publiek bewust te maken van de verwoestende fysieke en psychologische gevolgen van deze praktijk, terwijl wordt gepleit voor concrete maatregelen voor de totale eliminatie van VGV. Het is een cruciale gelegenheid voor organisaties, activisten, overheden en individuen om samen te komen, informatie te delen en concrete acties te bevorderen voor de uitroeiing van deze schending van de mensenrechten.

Mondiale Uitdaging

VGV, ook wel bekend als vrouwenbesnijdenis of genitale verminking, blijft een wereldwijde uitdaging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben meer dan 200 miljoen vrouwen en meisjes wereldwijd genitale verminking ondergaan, en lopen jaarlijks bijna 3 miljoen anderen het risico. Deze praktijken, vaak geworteld in culturele en sociale normen, zijn schadelijk voor de fysieke en mentale gezondheid van vrouwen en schenden hun fundamentele rechten op waardigheid, veiligheid en gezondheid.

Naar een toekomst zonder VGV

De Internationale Dag van Nultolerantie is een cruciale stap naar een toekomst zonder vrouwelijke genitale verminking. Terwijl stemmen zich verheffen om deze schending van de mensenrechten te veroordelen, wordt het essentieel voor overheden, instellingen en individuen om samen te werken om deze praktijk voorgoed te beëindigen.

Elke actie telt in de strijd tegen VGV, en samen kunnen we een wereld opbouwen waarin elke vrouw en elk meisje vrij kan leven van elke vorm van geweld en discriminatie en volledig kan genieten van haar fundamentele mensenrechten.

GAMS België in actie

Elk jaar zet GAMS België zich actief in voor de Internationale Dag van Nultolerantie tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. De organisatie speelt een cruciale rol bij het bewust maken van de bevolking, het organiseren van evenementen en het pleiten voor beleid en concrete maatregelen voor de uitroeiing van deze schadelijke praktijk.

2019

Campagne “Together with Girls” van GAMS België

In een vastberaden poging om een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking (VGV), heeft GAMS België de impactvolle campagne “Samen met Meisjes” gelanceerd. Gepubliceerd op de GAMS-website, biedt dit artikel een boeiend inzicht in dit initiatief dat verder gaat dan bewustwording om echte verandering teweeg te brengen.

Laten we in de details van de campagne duiken en ontdekken hoe GAMS België individuen, gemeenschappen en instellingen mobiliseert om gezamenlijk op te staan tegen VGV, en tegelijkertijd wereldwijde solidariteit bevordert ten gunste van de rechten en het welzijn van meisjes over de hele wereld.

2019
Voorbij de Sluier: Vertoning van “The Cut” om VGV te verkennen

Duik in een aangrijpende cinematografische verkenning van vrouwelijke genitale verminking (VGV) met het artikel (in het Frans) van GAMS België getiteld “Voorbij de Sluier: Vertoning van ‘The Cut’ om VGV te verkennen.”

Gepubliceerd op 14 januari 2019, gidst dit artikel ons door de complexe realiteiten van deze schadelijke praktijk zoals belicht in een documentaire. Laten we ontdekken hoe deze vertoning een uniek, educatief en emotioneel perspectief biedt en tegelijkertijd bijdraagt ​​aan bewustwording over de dringende noodzaak om actie te ondernemen tegen VGV.

2021 – Webinar

Vrouwelijke Genitale Verminking, Welke Uitdagingen voor Vrouwen in België

LOp 22 januari 2021 initieerde GAMS België een cruciale discussie met hun artikel getiteld “Webinar: Vrouwelijke Genitale Verminking, Welke Uitdagingen voor Vrouwen in België.”

Laten we diep in dit gesprek duiken dat de specifieke uitdagingen belicht waar vrouwen die geconfronteerd worden met vrouwelijke genitale verminking in België mee te maken hebben. Dit artikel biedt een informatieve blik op de complexe kwesties rond deze schadelijke praktijk in de Belgische context, en benadrukt het belang van educatieve dialogen om bewustwording te vergroten en tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van getroffen vrouwen.

Verken met ons de nuances van dit vraagstuk, evenals de voorgestelde oplossingen tijdens dit betrokken webinar.

2022
#MeetYourClit

Samen gebruiken deze initiatieven de symbolische kracht van de clitoris om het publiek te onderwijzen, sensibiliseren en mobiliseren, en zo de stigma’s rondom vrouwelijke genitale verminking (VGV) uit te dagen.

Van de tentoongestelde reuzenclitoris in Brussel tot een webinar dat dit vaak miskende orgaan in de schijnwerpers zet, legt GAMS België een gedurfde weg af om begrip te bevorderen, dialoog aan te moedigen en bij te dragen aan de uitroeiing van VGV.

2023 – Colloquium

Voorkomen en Beschermen

Op 6 februari 2023 organiseert GAMS België een belangrijk evenement: het colloquium “Voorkomen en Beschermen”. Deze initiatief, naast het vormen van een essentieel platform voor discussie en reflectie over het voorkomen van vrouwelijke genitale verminking (VGV), is ook een gelegenheid om eer te betuigen aan de oprichtster van GAMS België, Khadidiatou Diallo.

Laten we in de details van dit evenement duiken, waar deskundigen, mensenrechtenverdedigers en gemeenschapsleden samenkomen om te praten over het voorkomen van VGV, en tegelijkertijd het blijvende effect van de oprichtster van GAMS België in de strijd tegen deze praktijk vieren.

Exit