Projecten

Om ingrijpende veranderingen teweeg te brengen, voert GAMS België projecten uit met andere organisaties en/of spelers in het veld.

Velingara

Sinds 2002 steunt GAMS België sensibiliseringsactiviteiten over vrouwelijke genitale verminking (VGV) via een gemeenschapsgerichte aanpak en door de levens- en gezondheidsomstandigheden van vrouwen en meisjes in Vélingara, in de regio Kolda in Senegal, te verbeteren.

Men Speak out

Het doel van het Men Speak Out project was, in de eerste plaats, om mannen te mobiliseren en te betrekken in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. Daarnaast wil dit project ook bijdragen aan de uitbanning van geweld tegen vrouwen en aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, en dit in het kader van respect voor de mensenrechten

Access

Het doel van het ACCESS-project is de bescherming en ondersteuning voor migrantenvrouwen die slachtoffer werden van gendergebonden geweld, te verbeteren. Dit project wordt gecoördineerd door GAMS België vzw, in samenwerking met FORWARD UK en Médicos del Mundo Spanje.

LGBTQI+

Anti-homofobieproject “Samenwerken om gender gerelateerd geweld te bestrijden: aanpak van seksuele diversiteit en genitale verminking bij vrouwen in Afrikaanse migrantengemeenschappen”, in samenwerking met de vzw Merhaba.

Exit