GAMS BELGIË PROJECT

LGBTQI+

Anti-homofobieproject “Samenwerken om gender gerelateerd geweld te bestrijden: aanpak van seksuele diversiteit en genitale verminking bij vrouwen in Afrikaanse migrantengemeenschappen”, in samenwerking met de vzw Merhaba.

oorsprong en aard van het project

In het kader van onze sociale en psychologische steun ontmoet GAMS lesbische en biseksuele vrouwen die hun land zijn ontvlucht wegens geweld wegens hun seksuele geaardheid, om te ontsnappen aan vrouwenbesnijdenis – of beide. Deze vrouwen melden vaak moeilijkheden om over hun seksuele geaardheid te praten en er vrij mee te leven uit angst voor negatieve reacties binnen het opvangcentrum en/of van hun familie en gemeenschap.

Op basis van deze realiteit heeft GAMS besloten de Ihsane Jarfi Stichting te vragen een project op te zetten ter bestrijding van homofobie, in samenwerking met de non-profit organisatie Merhaba. Het project, getiteld “Samenwerken om gender gerelateerd geweld te bestrijden: aandacht voor seksuele diversiteit en vrouwenbesnijdenis in migrantengemeenschappen in Afrika”, had als uiteindelijk doel een betere opvang van alle mensen, ongeacht hun seksuele geaardheid, mogelijk te maken door middel van de opleiding van beroepsmensen en vrijwilligers en de uitvoering van een campagne. GAMS kan zich aldus op een meer omvattende wijze inzetten voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

De belangrijkste acties die in het kader van het project uitgevoerd werden, waren

  • Opleiding over seksuele diversiteit voor het GAMS-personeelsteam en voor de GAMS- tussenpersonen, ook Community Voices genoemd, door de vzw Merhaba
  • De integratie van de problematiek van de seksuele diversiteit in het kader van de acties van de GAMS, zoals de “laatste vrijdag van de maand”, de jeugdgroep, de mannenworkshop, de opleiding van nieuwe gemeenschaps-tussenpersonen, enz.
  • De ontwikkeling van een campagne tegen homofobie/lesbofobie, met als hoofddoel iedereen in staat te stellen zich vrij te voelen om kwesties van seksuele geaardheid te bespreken in asiel-, gezondheids-, sociale diensten, enz.

Ten slotte produceerden het GAMS-personeelsteam en de opgeleide gemeenschaps-tussenpersonen gezamenlijk drie affiches over homofobie. Deze affiches kunnen gratis besteld worden via e-mail: info@gams.be

Exit