GAMS BELGIË PROJECT

Vélingara

Sinds 2002 steunt GAMS België sensibiliseringsactiviteiten over vrouwelijke genitale verminking (VGV) via een gemeenschapsgerichte aanpak en door de levens- en gezondheidsomstandigheden van vrouwen en meisjes in Vélingara, in de regio Kolda in Senegal, te verbeteren.

ontstaan ​​en aard van het project

Binnen een eerste project, uitgevoerd in partnerschap met CIRE (Coordination des Initiatives pour Réfugiés et Etrangers) en met middelen van de Belgische Technische Coöperatie, werden vier dorpen gesteund voor inkomensgenererende activiteiten: Saré Diallo (microkredieten), Saré Bassi (microkredieten), Sinthiourou Samba Foula (graanmaalderij) en Manka Counda (waterput en boomgaard).

Dankzij financiering van WAAF (Women’s Action Against FGM) en de European Society of Contraception (ESC) is in 2010 een tweede fase van het project van start gegaan in een andere plaats in de regio, het dorp Linkéring aan de grens met Guinee. Hierbij werden alfabetiseringscursussen in het Fulani (Peul) opgestart.

In 2011 werd vervolgens een uitwisseling georganiseerd waarbij een tweedaagse opleiding georganiseerd werd voor de vrouwen en besnijdsters van Vélingara. De gevolgen van vrouwelijke genitale verminking werden uitgebreid besproken en er werd uitgewisseld rond de mogelijkheden tot het afzien van VGV werden uitgewisseld. De opleiding werd gegeven door de voorzitster van GAMS en Maureen Louhenapessy, de coördinatrice van SIREAS.

In 2013 werd een sensibiliseringscampagne via radiostations gevoerd en werden partnerschapsovereenkomsten ondertekend tussen de FM-radiostations van Vélingara (Radio Bamtaare Dowri Fm en Radio Fouladou) en GAMS België.

In 2015 werd een op videoproject opgezet (uitwisselingen tussen Peul-gemeenschappen in België en Vélingara) gesteund door de COCOF, de gemeente Sint-Joost-ten-Node en de Stad Antwerpen (noord-zuidprojecten). Co-bemiddelaars (v/m/x) werden opgeleid om de gemeenschappen te sensibiliseren.

In 2016 werd tot slot een project gestart om intacte meisjes te sponsoren: het Scholingspact. Dit project is gebaseerd op de positieve ervaring van Femmes Solidaires in Ethiopië, waar meer dan 800 meisjes tegen VGV werden beschermd.

Het project bestaat uit het verlenen van financiële steun aan niet-besneden meisjes om de kosten van de schoolopleiding te dekken (benodigdheden, uniform, voedsel) en een pact met hun ouders te sluiten om hen te beschermen tegen VGV en vroegtijdige en gedwongen huwelijken. In april 2016 werd een eerste uitwisseling georganiseerd om vast te stellen welke dorpen aan het project wensten deel te nemen. Het project wordt momenteel nog steeds voortgezet.

In navolging van het videoproject werd in 2017 de troep Liwal Fouladou uit Vélingara opgericht om toneelstukken op te voeren om aandacht te vragen voor gedwongen huwelijken en VGV. Deze voorstellingen vonden plaats in middelbare scholen in 10 dorpen in de regio.

Het jaar 2020 markeerde het begin van de COVID-19 pandemie die een ongekende impact op de gezondheid, de samenleving en de economie heeft gehad. Onder het project “Preventie van het Coronavirus” startte GAMS België met de productie van maskers om de meest kwetsbare personen een kit aan te bieden met een stuk zeep, een wasbaar masker en een fiche over preventie van het virus. De actie kreeg de steun van de districtsarts, die het model van het masker valideerde, en van de prefect van Vélingara. Dankzij donaties werden er 1.000 maskers gemaakt en 500 kits uitgedeeld.

 

Exit