GAMS BELGIË PROJECT

ACCESS

Het doel van het ACCESS-project is de bescherming en ondersteuning voor migrantenvrouwen die slachtoffer werden van gendergebonden geweld, te verbeteren. Dit project wordt gecoördineerd door GAMS België vzw, in samenwerking met FORWARD UK en Médicos del Mundo Spanje.

Gendergerelateerd geweld tegen migrantenvrouwen

Sommige migrantenvrouwen worden geconfronteerd met een continuüm van geweld. Genitale verminking, partnergeweld, gedwongen huwelijk en mensenhandel zijn hier een aantal voorbeelden van. In theorie voorziet de wet een bescherming voor hen. In de praktijk is het soms echter onmogelijk toegang te krijgen tot ondersteuning.

Campagne: Breek de stilte!

De sensibiliseringscampagne werd op 21 november 2019 gelanceerd, met als slogan “ACCESS, breek de stilte omtrent gendergerelateerd geweld“.

Vorming van co-bemiddelaars

Een groep vrijwillige co-bemiddelaars (m/v/x) kregen een vorming omtrent verschillende vormen van gendergerelateerd geweld. Ze werden getraind in het luisteren en doorverwijzen van personen via een online forum maar ook in het sensibilisering van hun gemeenschap en in het steunen van eerstelijnsprofessionals.

Vorming van professionals

Toegang tot ondersteuningsdiensten is essentieel, maar ook gepaste opvang is noodzakelijk. Daarom werden 150 eerstelijnsprofessionals (per land) opgeleid om vrouwelijke migranten, geconfronteerd met gendergerelateerd geweld, te begeleiden.

 

Richtlijnen voor gemeenschapsdiensten voor vrouwen en meisjes met een migratieachtergrond die het slachtoffer zijn van GBV

De ACCESS-partners hebben zeven richtlijnen opgesteld waaraan diensten kunnen voldoen om passende en holistische steun te bieden aan vrouwen met een migratieachtergrond die te maken krijgen met gendergerelateerd geweld. Door de poster met de richtlijnen in hun lokalen aan te brengen, verklaren de organisaties dat zij eraan voldoen.

 

Pleidooi op nationale en europese niveau’s

Eind 2020 heeft GAMS België online conferenties georganiseerd voor organisaties en instellingen actief in de strijd tegen gendergerelateerd geweld tegen vrouwen met een migratieachtergrond in Franstalig en Nederlandstalig België, alsook op Europees niveau.

Tijdens deze conferenties werden aanbevelingen gedaan aan de Belgische regering en de Europese instellingen om te zorgen voor de preventie van en steun aan migrantenvrouwen die met geweld worden geconfronteerd.

 

Bekijk de webinars:

E

Op europees niveau

E

Op Belgisch niveau (FR)

E

Op Belgisch niveau (NL)

Porteurs du projets

Gecoördineerd door GAMS België vzw, in samenwerking met FORWARD UK en Médicos del Mundo Spanje en gesteund door het REC-programma van de Europese Unie, Equal.brussels en het PCI-programma van de Federatie Wallonië-Brussel.

* Het acroniem ACCESS staat voor Appropriate Commununity-Based Care and Empowering Support Services.

Exit