MENTALE GEZONDHEID IN EEN MIGRATIECONTEXT IN TIJDEN VAN SOCIAAL ISOLEMENT

Een ontspanningsinstrument

In het kader van het project “Mijn Leven Achter de Maskers” heeft GAMS België in samenwerking met Care4Refugees de vertaling van een reeks online ademhalings- en ontspanningsoefeningen gerealiseerd.

In deze periode van sociaal isolement draagt dit vrije en toegankelijke instrument bij tot het algemene welzijn van elke persoon die dat wenst, migrant of niet.

Mentale gezondheid en migratie

De pandemie heeft een impact op de psychologische ondersteuning

COVID-19 en de beperkingen dat deze tijd met zich meebrengt, hebben gevolgen voor iedereen maar migranten kunnen kwetsbaarder zijn en worden geconfronteerd met verschillende obstakels. De gezondheidscrisis leidt tot vragen en stress die des te moeilijker te beantwoorden en beheersen zijn in situaties waar migranten zich in bevinden. Het leven in opvangcentra voor aanvragers van internationale bescherming, het leven in onzekere verblijfssituaties (“mensen zonder papieren”), … Maakt het zonder twijfel moeilijker.

GAMS België is bezorgd over de mentale gezondheid van haar doelgroep en van migranten in het algemeen. De voortzetting en de werkwijze van de psychologische zorg die meestal op afspraak in onze gebouwen wordt verleend, wordt aangetast.

Een gratis en toegankelijk ontspanningsinstrument

De eerste serie van ontspanning werd door Care4Refugees online gezet:

Klik op de taal van je keuze en download het bestand met alle ontspanningstools:

•  Français
  Anglais
  Néerlandais
  Allemand
  Arabe
  Portugais
  Russe
  Serbo-Croate
  Pashtu

Vertaald in de talen van onze doelgroep

Op initiatief van gams belgië in samenwerking met care4refugees en dankzij de steun van alter egales (federatie wallonië-brussel) en de koning boudewijnstichting werden enkele oefeningen schriftelijk vertaald en opgenomen in talen die aangepast zijn aan onze doelgroep uit oost- en west-afrika:

  Somali
  Tigrinya
  Amharique
  Pulaar/peul (guinéen)
  Malinké
  Soussou

Deze tool kan rechtstreeks door de vrouwen zelf worden gebruikt, of door professionals (m/v/x) tijdens sessies.

Charlotte royen, psychologe bij de antenne luik van gams belgië, getuigt:

“Ontspanningssessies worden geval per geval toegepast. al mijn patiënten hebben een trauma meegemaakt en hebben daarom symptomen van stress in hun dagelijks leven. stress veroorzaakt een verarmde, oppervlakkige en onregelmatige ademhaling. in tegenstelling tot een ontspannen buikademhaling, leidt deze ademhaling, hoog in de borst, tot chronische spanning. wanneer we ons bewust worden van onze ademhaling om die rustiger te maken, laten we veel spanning en emotioneel trauma los. dit maakt ons gevoeliger voor onze interne toestand en dit geeft ons meer controle over onze interne toestand. door ontspanningsoefeningen en door vrijwillig het ritme, de modus en de diepte van onze ademhaling te veranderen, veranderen we de boodschappen die naar de hersenen worden gezonden. deze oefeningen kunnen stapsgewijs leiden tot een beheersing van de emoties, en repliceren op bepaalde fysiologische reacties die verband houden met stress, lukt beter. de vrijwillige buikademhaling stimuleert namelijk het parasympathische zenuwstelsel, dat ontspanning en regeneratie bevordert.”

Een project ondersteund door

Exit