Wat is GVI?

Genitale verminking op kinderen geboren met een intersekse variatie

De Belgische wet beschermt kinderen met intersekse niet tegen ongevraagde chirurgische ingrepen. Toch zijn deze ingrepen, net als genitale verminkingen bij vrouwen, gebaseerd op maatschappelijke normen en niet op medische noodzaak. GAMS België verwerpt het cultureel relativisme dat oproept tot veroordeling van genitale verminkingen, inclusief de medische varianten ervan, terwijl de mensenrechten van intersekse personen worden genegeerd. We steunen organisaties die opkomen voor de rechten van intersekse personen en vragen de Belgische staat om het recht op lichamelijke integriteit van minderjarige intersekse personen te erkennen.

WAT IS INTERSEKSE ?

Intersekse verwijst naar een grote verscheidenheid aan natuurlijke lichaamsvariaties. Intersekse personen worden geboren met geslachtskenmerken die :

  • Of vrouwelijk en mannelijk tegelijk zijn ;
  • Of niet volledig vrouwelijk of mannelijk zijn ;
  • Of noch vrouwelijk, noch mannelijk

Intersekse kenmerken kunnen vanaf de geboorte verschijnen, tijdens de kindertijd, adolescentie of zelfs op volwassen leeftijd. Soms zijn de verschillen zo klein dat de persoon zich er nooit van bewust zal zijn.

Variaties in geslachtskenmerken kunnen zich op vele manieren manifesteren:

  • Een kind kan worden geboren met een grotere clitoris of een kleinere penis;
  • Een kind geboren met een typisch vrouwelijke uitstraling heeft inwendige testikels;
  • Een kind met een typisch mannelijke uitstraling heeft een baarmoeder of eierstokken;
  • Een meisje begint niet met menstrueren of een jongen begint met menstrueren;
  • Na de puberteit vertoont een persoon secundaire geslachtskenmerken (borsten, adamsappel, spiermassa, vetverdeling, etc.) die meestal worden geassocieerd met het andere geslacht.

Deze variaties zijn natuurlijk en komen vaker voor dan men zou denken. Men schat dat minstens één op de tweehonderd mensen intersekse is. Sommige bronnen beweren zelfs dat tot 1,7% van de bevolking een variatie van geslachtskenmerken vertoont (OII).

Een schadelijke praktijk

Wanneer een kind wordt geboren met variaties in geslachtskenmerken, wordt van de ouders verwacht dat ze het geslacht kiezen. In België hebben ze drie maanden de tijd om dit te bepalen. 

Chirurgische ingrepen voor “seksuele normalisatie” (hierna aangeduid als genitale verminkingen bij intersekse personen, GVI) kunnen plaatsvinden, samen met hormonale behandelingen en gedragsinstructies volgens het toegewezen geslacht. De gevolgen zijn vaak een onomkeerbare toewijzing van het geslacht, wat kan leiden tot onvruchtbaarheid, ernstige pijn en psychologisch lijden.

In de meeste gevallen worden deze GVI niet gerechtvaardigd door medische noodzaak, maar beogen ze het kind te laten voldoen aan normen voor geslacht en gender. Er wordt verondersteld dat de betrokkenen sociale aanpassingsproblemen zouden hebben zonder deze behandelingen.

Deze normaliserende praktijken zijn onwettig, strafbaar en in strijd met fundamentele rechten en medische ethiek.

Belgische staat opgeroepen om gvi te verbieden

Tijdens haar 80e sessie vroeg het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties (CRC) aan de Belgische staat over intersekse en genitale verminkingen bij intersekse personen (GVI), onder de noemer “Schadelijke praktijken”, samen met genitale verminkingen bij vrouwen en gedwongen huwelijken. De CRC constateerde dat Belgische intersekse kinderen worden onderworpen aan medisch ongerechtvaardigde procedures. 

Het roept België op om elke medische behandeling of chirurgie te verbieden “wanneer deze procedures kunnen worden uitgesteld zonder risico voor hun gezondheid, totdat kinderen in staat zijn om geïnformeerde toestemming te geven”.

Vertegenwoordigers van intersekse personen, zoals de Internationale Intersekse-organisatie, Genres Pluriels en Intersex Belgium, sluiten zich aan bij het verzoek van het CRC.

Bibliografie

Exit