Workshops

  • Maandelijkse bijeenkomst
  • Zwangerschapsbegeleiding
  • Jongerengroep
  • Workshop voor kinderen

Maandelijkse bijeenkomst

De maandelijkse bijeenkomst is de oudste activiteit van GAMS België. Deze is doorheen de tijd geëvolueerd. Voor het oprichten van de regionale helpdesks, kwamen alle deelnemers/-neemsters naar het kantoor in Brussel. Toen namen 80 tot 100 personen deel aan een bijeenkomst

ERF - Belgium - Brussels - GAMS

Tegenwoordig nemen er in elke helpdesk zo’n 15 tot 20 personen deel.
De activiteit brengt asielzoeksters samen die getroffen werden door genitale verminking en gedwongen huwelijken en wordt begeleid door medewerksters van GAMS België. De bedoeling is om de vrouwen aan te moedigen het woord te nemen, hun capaciteiten te versterken en zich te emanciperen. Er wordt nieuwe kennis opgedaan en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd, dit met het oog op het bestrijden van gendergerelateerd geweld en het promoten van gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

De deelneemsters/-nemers worden zich bewust van hun positie binnen hun familie en de samenleving, krijgen meer zelfvertrouwen en ontwikkelen een kritische geest. Hierdoor nemen ze de controle over hun dagelijks leven en over hun omgeving meer in eigen handen.

 

Zwangerschapsbegeleiding

Deze workshop richt zich tot zwangere vrouwen die het slachtoffer werden van VGV en/of andere vormen van seksueel geweld. De workshop is gratis voor asielzoeksters, vluchtelingen of personen die de subsidiaire bescherming toegekend kregen.

De zwangerschapsbegeleiding heeft als doel het welzijn van de vrouw te verbeteren. Het is een plaats waar de vrouw terecht kan met al haar vragen rond zwangerschap en bevalling in België. Deze workshop vormt geen medische begeleiding, bijkomende opvolging door een gynaecoloog of vroedkundige moet dus voorzien worden. Tijdens de workshops kunnen de toekomstige moeders ook praten over de bescherming van hun kind tegen schadelijke tradities (VGV, gedwongen huwelijk, …).

Vanaf 2016 worden de sessies twee maal per maand georganiseerd. Tijdens de eerste 6 sessies wordt gewerkt rond de zwangerschap, de bevalling en het post-partum. De laatste twee sessies gaan door na de bevalling, samen met de baby’s.

Gezien een sessie telkens 3 uur duurt en we goede eetgewoonten tijdens de zwangerschap willen stimuleren, wordt een maaltijd aangeboden (melkproducten, fruit, brood, fruitsap).

De workshops worden begeleid door vrijwillige vroedkundigen die een vorming rond VGV volgden, een intercultureel bemiddelaarster van GAMS België en een massagetherapeute. Er worden lichaams- en ademhalingsoefeningen uitgevoerd om leren te ontspannen en ter voorbereiding op de bevalling.

Deelname aan deze workshop is gratis. Dankzij de steun van het AMIF worden de vervoerskosten terugbetaald. De kosten worden op de dag van de sessie terugbetaald, mits de vrouw het vervoersbewijs met zichtbare vermelding van het tarief kan voorleggen.

Jongerengroep

atelierjeune1De jongerengroep richt zich tot meisjes van 15 tot 25 jaar, zowel niet-begeleide minderjarigen als minderjarigen die in België verblijven met hun ouders. Waar de maandelijkse bijeenkomst vooral een volwassen publiek bereikt, willen we via deze activiteit een plaats creëren waar jongeren hun stem kunnen laten horen. We werken er rond dezelfde thema’s: stereotypen, discriminatie, gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gendergerelateerd geweld, enz. Alleen hanteren we met de jongeren een aangepaste methodiek. Zo creëerden we al twee toneelstukken, waaronder Le destin d’Aicha. Ook organiseerden we op 6 februari 2014 een flashmob ter gelegenheid van de internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking. De leden van de jongerengroep willen niet alleen onderling debatteren en bijleren, ze willen ook publieke activiteiten organiseren en proactief bijdragen aan verandering.
Het aantal deelneemsters is onbeperkt, De groep komt 2 maal per maand samen en deelname is gratis.

Workshop voor kinderen

Dit is de nieuwste workshop van GAMS België vzw, opgestart in 2016. Hier verwelkomen we de kinderen – meisjes en jongens – van de families die ingeschreven zijn bij de vereniging.

DSC_0320Allen kregen ze rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met VGV, andere vormen van gendergerelateerd geweld en/of een vluchtverhaal en stellen ze zich vragen rond menselijke relaties. Binnen deze workshop hanteren we creatieve methodieken. Via kunstwerkjes en lichamelijke oefeningen werken we rond thema’s als lichamelijke integriteit, zelfrespect, respect voor de medemens, …

Wij geloven dat dit de kinderen toelaat bepaalde trauma’s een plaats te geven en, bovendien, preventief kan werken tegen andere situaties waarbij het lichaam aangetast zou worden.
Een module bestaat steeds uit 6 workshops, waar maximaal 10 kinderen aan kunnen deelnemen. Ook van de ouders vragen wij hun voortdurend engagement.

Tijdens schoolvakanties organiseren we ook stages van één week.