Workshops

Maandelijkse bijeenkomst

De maandelijkse bijeenkomst is de oudste activiteit van GAMS België. 

De activiteit brengt vrouwen samen die getroffen werden door genitale verminking en gedwongen huwelijken en wordt begeleid door medewerksters van GAMS België. De bedoeling is om de vrouwen aan te moedigen het woord te nemen, hun capaciteiten te versterken en zich te emanciperen. Er wordt nieuwe kennis opgedaan en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd, dit met het oog op het bestrijden van gendergerelateerd geweld en het promoten van gelijkheid tussen vrouwen en mannen. De deelneemsters/-nemers worden zich bewust van hun positie binnen hun familie en de samenleving, krijgen meer zelfvertrouwen en ontwikkelen een kritische geest. Hierdoor nemen ze de controle over hun dagelijks leven en over hun omgeving meer in eigen handen.

Zwangerschapsbegeleiding

Deze workshop richt zich tot zwangere vrouwen die het slachtoffer werden van VGV en/of andere vormen van seksueel geweld. De workshop is gratis voor asielzoeksters, vluchtelingen of personen die de subsidiaire bescherming toegekend kregen.

De zwangerschapsbegeleiding heeft als doel het welzijn van de vrouw te verbeteren. Het is een plaats waar de vrouw terecht kan met al haar vragen rond zwangerschap en bevalling in België. Deze workshop vormt geen medische begeleiding, bijkomende opvolging door een gynaecoloog of vroedkundige moet dus voorzien worden. Tijdens de workshops kunnen de toekomstige moeders ook praten over de bescherming van hun kind tegen schadelijke tradities (VGV, gedwongen huwelijk, …).

Vanaf 2016 worden de sessies twee maal per maand georganiseerd. Tijdens de eerste 6 sessies wordt gewerkt rond de zwangerschap, de bevalling en het post-partum. De laatste twee sessies gaan door na de bevalling, samen met de baby’s.

Gezien een sessie telkens 3 uur duurt en we goede eetgewoonten tijdens de zwangerschap willen stimuleren, wordt een maaltijd aangeboden (melkproducten, fruit, brood, fruitsap).

De workshops worden begeleid door vrijwillige vroedkundigen die een vorming rond VGV volgden, een intercultureel bemiddelaarster van GAMS België en een massagetherapeute. Er worden lichaams- en ademhalingsoefeningen uitgevoerd om te leren te ontspannen en ter voorbereiding op de bevalling.

Deelname aan deze workshop is gratis.

Contact en inschrijving: Pauline Soupa – pauline@gams.be of 0492 35 23 32

JONGERENGROEP  

De jongerengroep richt zich tot meisjes van 15 tot 25 jaar, zowel niet-begeleide minderjarigen als minderjarigen die in België verblijven met hun ouders.

Waar de maandelijkse bijeenkomst vooral een volwassen publiek bereikt, willen we via deze activiteit een plaats creëren waar jongeren hun stem kunnen laten horen. We werken er rond dezelfde thema’s: stereotypen, discriminatie, gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gendergerelateerd geweld, enz. Alleen hanteren we met de jongeren een aangepaste methodiek. Zo creëerden we al twee toneelstukken, waaronder Le destin d’Aicha. Ook organiseerden we op 6 februari 2014 een flashmob ter gelegenheid van de internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking. De leden van de jongerengroep willen niet alleen onderling debatteren en bijleren, ze willen ook publieke activiteiten organiseren en proactief bijdragen aan verandering.

Het aantal deelneemsters is onbeperkt, De groep komt 2 maal per maand samen en deelname is gratis.

  • Wie? Meisjes tussen de 15 en 25 jaar.
  • Wanneer? Twee maal per maand op woensdag, van 14h30 tot 16h30.
  • Contact: Annalisa : annalisa@gams.be, Carolina : carolina@gams.be of 02/219.43.40
Inschrijving voor deze workshop is open.

Workshop voor mannen: om zichzelf te ontdekken en te bouwen

De workshop voor mannen die willen leren over en betrokken raken bij de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking.

Deze workshop heeft tot doel :

  • mannen te betrekken bij de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking
  • de verkeerde opvattingen met betrekking tot de rechten van de vrouw in twijfel trekken
  • de basis van ongelijkheden op verschillende gebieden (ouderschap, seksualiteit, mannelijkheid, geslacht, enz.) te deconstrueren
  • ervaringen uit te wisselen die kunnen bijdragen tot een betere dialoog tussen mannen en vrouwen en tot het terugdringen van geweld
  • elkaar beter leren kennen en een nieuwe visie te ontwikkelen over de man-vrouw relatie 

Registratie en contact