Missie en waarden

🎯 Algemene doelstelling

De doelstelling van GAMS België vzw is om bij te dragen aan de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking in België en in de rest van de wereld.

🎯 Specifieke doelstellingen

 • Voorkomen van VGV bij in België wonende meisjes en risicovrouwen door bewustmaking van de betrokkenen en hun omgeving;
 • Dreigende of geplande VGV voorkomen door het beheer van risicosituaties;
 • De gezondheids-, psychologische en sociale gevolgen van VGV verminderen door uitgebreide zorg te bieden aan meisjes en vrouwen die VGV hebben ondergaan en hun families (individueel of in groepen);
 • Professionals opleiden om de betrokkenen te identificeren en te ondersteunen en overleg en intersectorale actie (netwerken) aan te moedigen;
 • Zorgen voor belangenbehartiging en uitwisseling van expertise over VGV en de gemeenschapsaanpak op nationaal, Europees en internationaal niveau;
 • Programma’s ondersteunen om op Europees en internationaal niveau een einde te maken aan VGV

🧡 Waarden

Onze waarden vinden hun oorsprong in enkele principes:

 • Mensenrechten
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen
 • Duurzame ontwikkeling
 • Reproductieve en seksuele rechten

🧡 Aanpak

Deze strategieën worden niet alleen toegepast in de samenwerking met de doelgroepen, maar ook binnen het team van werknemers en vrijwilligers (v/m/x):

 • Luisterbereidheid
 • Respect
 • Participatie
 • Emancipatie
 • Empowerment
Wij beschouwen vrouwelijke genitale verminking als een vorm van gendergerelateerd geweld.

Definitie gendergerelateerd geweld
Gendergerelateerd geweld wordt uitgeoefend tegenover een persoon op basis van zijn/haar geslacht en is een gevolg van de heersende rollenpatronen. Deze vorm van geweld kan zware gevolgen veroorzaken voor de slachtoffers, en dit op verschillende vlakken: persoonlijk, professioneel, enz.
Vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijk zijn vormen van gendergerelateerd geweld omdat deze praktijken als doel hebben vrouwen lichamelijk en psychologisch onder controle te houden. Personen die hiermee te maken kregen, kunnen hier levenslang zware gevolgen door ondervinden.