Missie en waarden

🎯 Algemene doelstelling

De doelstelling van GAMS België vzw is om bij te dragen aan de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking in België en in de rest van de wereld.

🎯 Specifieke doelstellingen

 • Preventie van VGV bij meisjes en vrouwen in België;
 • Beperken van de lichamelijke, psychologische en sociale gevolgen van VGV door het bieden van ondersteuning aan vrouwen en meisjes die de praktijk ondergingen en hun omgeving;
 • Stimuleren van intersectoraal overleg en samenwerking, uitvoeren van lobbywerk op nationaal en internationaal niveau;
 • Ondersteunen van projecten voor de afschaffing van VGV

🧡 Waarden

Onze waarden vinden hun oorsprong in enkele principes:

 • Mensenrechten
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen
 • Duurzame ontwikkeling
 • Reproductieve en seksuele rechten

🧡 Aanpak

Deze strategieën worden niet alleen toegepast in de samenwerking met de doelgroepen, maar ook binnen het team van werknemers en vrijwilligers (v/m/x):

 • Luisterbereidheid
 • Respect
 • Participatie
 • Emancipatie
 • Empowerment
Wij beschouwen vrouwelijke genitale verminking als een vorm van gendergerelateerd geweld.

Definitie gendergerelateerd geweld
Gendergerelateerd geweld wordt uitgeoefend tegenover een persoon op basis van zijn/haar geslacht en is een gevolg van de heersende rollenpatronen. Deze vorm van geweld kan zware gevolgen veroorzaken voor de slachtoffers, en dit op verschillende vlakken: persoonlijk, professioneel, enz.
Vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijk zijn vormen van gendergerelateerd geweld omdat deze praktijken als doel hebben vrouwen lichamelijk en psychologisch onder controle te houden. Personen die hiermee te maken kregen, kunnen hier levenslang zware gevolgen door ondervinden.