Vélingara

Vandaag de dag in Velingara, Senegal, slagen sommige families erin hun dochters tegen VGV te beschermen. Dit durven ze echter niet steeds openlijk te zeggen, uit vrees om in een slecht daglicht te staan. Families beschikken niet altijd over de nodige financiële middelen om de onderwijskosten voor hun dochters te betalen. We willen deze families ondersteunen opdat hun dochters tot 18 jaar naar school zouden gaan en beschermd zouden worden tegen VGV en gedwongen huwelijk.

Sponsor een meisje in Velingara, Senegal


Sinds 2002 ondersteunt GAMS België vzw een sensibiliseringsproject rond VGV in Vélingara, een departement in de regio Kolda (Senegal). Dit project wenst bij te dragen aan de uitbanning van VGV door de levenskwaliteit en de gezondheid van vrouwen en meisjes in de dorpen te verbeteren. Dankzij een eerste project, dat uitgevoerd werd in samenwerking met CIRE (Coordination des Initiatives pour Réfugiés et Etrangers) en de Belgisch Technische Coöperatie, slaagden we erin 4 dorpen te ondersteunen bij het organiseren van :

  • Saré Diallo (microkredieten)
  • Saré Bassi (microkredieten)
  • Sinthiourou Samba Foula (graanmolen)
  • Manka Counda (waterput en boomgaard)

In 2010 kon de tweede fase van het project opgestart worden dankzij de steun van WAAF (Women’s Action Against FGM) en het European Society of Contraception (ESC). Een alfabetiseringscursus Peul werd opgestart in Linkéring, een dorp gelegen aan de Guinese grens.

Het jaar nadien organiseerde GAMS België een tweedaagse vorming voor vrouwen en besnijdsters uit Vélingara. Daar werden de gevolgen van VGV en het uitbannen van de praktijk besproken. De vorming werd gegeven door Khadidatou Diallo (voorzitster van GAMS) en Maureen Louhenapessy (coördinatrice van SIREAS).

  • In 2013 werd een sensibiliseringscampagne georganiseerd via enkele radiozenders en werden samenwerkingsakkoorden ondertekend tussen GAMS België vzw en de radiozenders van Vélingara (Radio Bamtaare Dowri Fm et Radio Fouladou).
  • Het project videobrieven werd, dankzij de steun van COCOF Relations Internationales, de gemeente Sint Joost en de Stad Antwerpen, uitgevoerd in 2015. Het gaat om een uitwisseling tussen de peulgemeenschap in België en in Senegal. Enkele sleutelpersonen kregen een vorming om vervolgens hun gemeenschap te kunnen sensibiliseren.
  • In 2016 werd een meter- en peterproject gelanceerd. Femmes Solidaires behaalde zeer positieve resultaten met een gelijkaardig project in Ethiopië, waar meer dan 800 meisjes beschermd werden tegen VGV. Dit vormde dan ook de basis van het initiatief. Meisjes die nog geen besnijdenis hebben ondergaan, worden ondersteund in het betalen van de schoolkosten (schoolbenodigdheden, uniform, voeding). Met de ouders wordt afgesproken dat ze hun dochter zullen beschermen tegen VGV en gedwongen huwelijk. Tijdens een missie in april 2016 werden de dorpen, die geïnteresseerd waren om deel te nemen aan dit project, geïdentificeerd.