1 result for tag: Project


Sponsor het scholingspact van een meisje in Vélingara, Senegal

GAMS België vzw lanceert een nieuw project in Senegal en heeft uw steun nodig!