Sensibilisering

Eén van de belangrijkste missies van GAMS België is om het grote publiek en de betrokken gemeenschappen te sensibiliseren rond problematieken van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijk. Elk jaar organiseren wij verschillende evenementen ter gelegenheid van de internationale dag van nultolerantie tegenover VGV, die plaatsvindt op 6 februari. Maar dit is niet alles, want ook doorheen het jaar organiseren we heel wat sensibiliseringsactiviteiten. Aangezien vrouwelijke genitale verminking een vorm van gendergerelateerd geweld is, bespreken we evenzeer ook andere vormen van gerelateerd geweld, zoals gedwongen huwelijk.

Wij werken steeds op maat van het doelpubliek en passen ons aan aan de beschikbare tijd en plaats.

Bij het organiseren van activiteiten zijn verschillende formules mogelijk:

  • Vertonen van een film over genitale verminking, gevolgd door een bespreking (keuze uit verschillende films uit het documentatiecentrum van GAMS).
  • Terbeschikkingstelling van fototentoonstellingen en begeleid bezoek voor groepen. Momenteel bieden wij 2 tentoonstellingen aan: ‘Vrouwenbesnijdenis, mijn manier om nee te zeggen’ en ‘Handen die het onzegbare vertellen’. Het gaat respectievelijk om samenwerkingen met Boite à images en Chris Weiner.
  • Interventies tijdens conferenties.
  • Houden van een stand tijdens een evenement.
  • Organiseren van workshops in lagere en middelbare scholen. Wij ontwikkelden educatieve tools in de vorm van spelen of stripboeken om het thema aan te kaarten.
  • Workshops alfabetiserings- of inburgeringscursussen aan de hand van praatplaten omtrent VGV (onder andere).