Co-bemiddelaars

Eén van de sterktes van GAMS België vzw is dat de vereniging bij al haar activiteiten vertrekt uit dezelfde kracht: het bestaande verzet binnen de gemeenschappen die VGV uitvoeren.

2014_GAMS_RelaisCommunautairesSinds 2014 organiseert GAMS België vormingen voor co-bemiddelaars (m/v/x), met als doel personen die zich tegen de praktijk willen engageren, te ondersteunen. Na het volgen van de vorming, is het de bedoeling dat de co-bemiddelaars (m/v/x) hun omgeving gaan sensibiliseren. Ze worden, in hun dagelijkse omgeving, een aanspreekpunt voor informatie en worden attent om eventuele risicosituaties op te merken. Daarnaast kunnen ze personen ondersteunen om hun weg te vinden naar de gepaste hulpverleningsdiensten, kunnen ze fungeren als tolk/bemiddelaar (m/v/x), enz. De co-bemiddelaars zijn vrijwilligers/-ster binnen de vzw en vormen samen een zeer gemotiveerde groep. Ze zijn steeds gebonden aan het beroepsgeheim. Doorheen het jaar biedt GAMS vzw hen regelmatig intervisiemomenten aan.

Indien u graag co-bemiddelaar wilt worden, kunt u steeds contact opnemen met GAMS vzw voor meer informatie. Ook professionals die een beroep willen doen op een co-bemiddelaar (m/v/x), kunnen contact opnemen:
02 219 43 40 of info@gams.be.

Volgende vorming voor bemiddelaars: Gent, najaar 2016. (Precieze data volgen later).