GAMS Community Voices

Eén van de sterktes van GAMS België vzw is dat de vereniging bij al haar activiteiten vertrekt uit dezelfde kracht: het bestaande verzet binnen de gemeenschappen die VGV uitvoeren. Onze co-bemiddelaars (v/m/x) uit de betrokken gemeenschappen, genaamd “GAMS Community Voices”, spelen een cruciale rol in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking.

Vorming

Door middel van de opleiding van steunpunten uit de gemeenschap, “GAMS Community Voices” genaamd, tracht GAMS België voortdurend de capaciteiten te versterken van mensen uit gemeenschappen die getroffen zijn door VGV. Het doel van deze gemeenschapsactie is het voorkomen van FGM in België, voorlichting, bewustmaking, het leren leiden en organiseren van activiteiten en het verbeteren van het welzijn van de betrokken vrouwen en meisjes.

De co-bemiddelaars (v/m/x) zijn mannen en vrouwen uit de gemeenschappen die getroffen zijn door VGV. Voor GAMS is het van essentieel belang gemengde en heterogene groepen vrijwilligers te creëren, omdat genitale verminking niet alleen een vrouwenzaak is. Als grootvaders, vaders, ooms, broers of familieleden hebben mannen ook een rol te spelen in de bescherming van meisjes tegen besnijdenis.

In 2022 hebben 16 personen die in de hoofdstad en in Wallonië wonen, 40 uur opleiding gekregen, verdeeld over 8 sessies, tweemaal per maand in Brussel. Op de Vlaamse zijde kon GAMS tijdens de paasvakantie een vorming van een week organiseren met 11 deelnemers in Antwerpen. De co-bemidelaards (m/v/x) namen deel aan verschillende workshops en wisselden van gedachten met professionals van GAMS en zijn vele partners.  

- Mariama Bah, Community Voices Coordinator

 

Een band smeden met de betrokken doelgroepen

De co-bemiddelaars (v/m/x) spelen een cruciale rol binnen de werking van GAMS België en in hun gemeenschap. Zij spreken op openbare conferenties, vergezellen de betrokken vrouwen naar afspraken (juridische, medische, enz.) en zorgen voor vertaling en interculturele bemiddeling tussen de professionals (v/m/x) van de eerstelijnshulp en de rechthebbenden. Morele steun, tolk van tradities, de gemeenschap begeleidt mensen die zich met hen kunnen identificeren, hun reis begrijpen en de communicatie met de buitenwereld vergemakkelijken.

➔ Hebt u in uw werk de expertise van een co-bemidelaars (m/v/x) nodig?
➔ Wil je een co-bemidelaars (m/v/x) worden?  Wilt u op de hoogte gehouden worden van komende vormingsdata?

Neem contact op met Mariama Bah, Community Voices Coordinator op +32 492 28 13 62 of via communityvoices@gams.be

Getuigenis

“Ik ben journaliste, presentatrice en mensenrechtenactiviste. Van kinds af aan heb ik mij tegen de praktijken van vrouwelijke genitale verminking en kindhuwelijken verzet.Jammer genoeg, zit het gedachtegoed dat een vrouw besneden en uitgehuwelijkt moet worden, sterk ingebakken in bepaalde denkwijzen. Ikzelf ben in België verzeild geraakt doordat ik iets dergelijks meemaakte, vandaar dat ik mij verder wou inzetten tegen deze praktijken.Ik heb helemaal geen spijt van mijn keuze. Ik heb verschillende mensen mogen ontmoeten met eenzelfde achtergrond en parcours. Sommige mensen die ik heb ontmoet, hadden zelfs ergere zaken meegemaakt. Vandaag voelen deze vrouwen zich begrepen, ze krijgen een luisterend oor aangeboden en worden ondersteund.”

- Fatimetou Sow, co-bemiddelaar