Platforms & netwerken

GAMS België neemt deel aan verschillende nationale en internationale platforms. Ook via deze weg doet de vereniging aanbevelingen omtrent vrouwenrechten, gendergerelateerd geweld, gender en reproductieve en seksuele rechten.

Op Belgisch niveau

 • Begeleidingscommissie Intrafamiliaal Geweld van de FOD Volksgezondheid
 • Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB)
 • Brusselse Coördinatie Wereldvrouwenmars
 • Werkgroep Gezondheid en seksuele en reproductieve rechten van Be-cause Health
 • Plateform BE-Gender
 • Feministisch Sociaal-Economisch Platform
 • Platform Partnergeweld van de Gemeente Sint-Joost
 • Netwerk Mariage et Migration (RMM)
 • Gezamenlijke Strategie voor de Strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (GS-VGV)
 • SHARE Forum van migranten

Op Europees & internationaal niveaus 

 • End FGM 

GAMS België is mede-oprichtster van het Europees netwerk End FGM, dat als doel heeft het werk van de campagne END FGM verder te zetten. Het netwerk werd in 2014 opgericht in Rome en telt 11 leden, actief in 10 verschillende lidstaten van de Europese Unie. Stephanie Florquin adjunct-directrice , is lid van de Raad van Bestuur. End FGM werkt rond de ontwikkeling en harmonisering van het Europees beleid inzake preventie, versterkt de capaciteiten van haar leden en wenst de diaspora meer te betrekken in de strijd tegen VGV in de landen van herkomst.

 • Inter-Afrikaans Comité (CIAF)

Het Inter-Afrikaans Comité ter bestrijding van praktijken die de gezondheid van vrouwen en kinderen schaadt, werd opgericht in 1984 en is het resultaat van een internationale conferentie rond VGV in Dakar. De hoofdzetel bevindt zich in Addis Abeba (Ethiopië). Daarnaast heeft het comité afdelingen in 28 landen. Als missie stelt het Comité de levensomstandigheden en gezondheid van vrouwen en kinderen te verbeteren door de strijden tegen alle tradities die schadelijk zijn voor hun lichamelijke, psychologische en sociale gezondheid. Sinds 1997 is GAMS België officieel erkend als Belgische afdeling van het Inter-Afrikaans Comité. Marie De Brouwere vertegenwoordigde GAMS België vzw tijdens de Algemene Vergadering in Ouagadougou in april 2014.