profileimage

Mélanie Jocquet coördineert de activiteiten van GAMS België in Wallonië. Dat wil zeggen dat ze ook verantwoordelijk is voor de ontvangst, aanpak, sociale opvolging , opleidingen en gemeenschapsactiviteiten. Ze werkt in onze kantoren in Namen.

Voor ze in 2020 ons team vervoegde, werkte Mélanie al in een sociale dienst, gespecialiseerd in de rechten van de migrant. Ze verleende bijstand aan mensen die hulp vroegen bij hun verschillende procedures (asiel, gezinshereniging, regularisatie, …). Ze deed datzelfde werk ook in strafinrichtingen en bood sociale en juridische ondersteuning aan gedetineerden die daarom vroegen.

Ze werkte ook bij een NGO die ijvert voor betere toegang tot gezondheidszorg voor mensen in noodsituaties.

Door deze diverse ontmoetingen werd ze zich bewust van de bijzondere kwetsbaarheid van vrouwen die een continuüm van gendergerelateerd geweld ervaren, zowel in hun land van herkomst, tijdens hun migratieparcours als gedurende hun asielprocedure in België.