profileimage

Mélanie Jocquet is de coördinator van GAMS België in Wallonië. Zij is verantwoordelijk voor de antenne van Namen, het opzetten van projecten en de ontwikkeling van GAMS in de hele Wallonië. Zij werkt voornamelijk in de antenne van Namen, maar is ook aanwezig in Luik.

Voor ze in 2020 ons team vervoegde, werkte Mélanie al in een sociale dienst, gespecialiseerd in de rechten van de migrant. Ze verleende bijstand aan mensen die hulp vroegen bij hun verschillende procedures (asiel, gezinshereniging, regularisatie, …). Ze deed datzelfde werk ook in strafinrichtingen en bood sociale en juridische ondersteuning aan gedetineerden die daarom vroegen.

Ze werkte ook bij een NGO die ijvert voor betere toegang tot gezondheidszorg voor mensen in noodsituaties.

Door deze diverse ontmoetingen werd ze zich bewust van de bijzondere kwetsbaarheid van vrouwen die een continuüm van gendergerelateerd geweld ervaren, zowel in hun land van herkomst, tijdens hun migratieparcours als gedurende hun asielprocedure in België.