profileimage

Luna Doppée is onze kersverse psychologe in het nieuw Antwerps kantoor. Van jongs af aan was ze gefascineerd door humane wetenschappen en kunst. In 2019 studeerde ze af als muziektherapeute. Het is dan ook logisch dat deze onderwerpen in haar hele carrière aanwezig zijn.

Luna heeft ook veel interesse in verschillende onderwerpen zoals seksualiteit, cultuur, non-verbale therapie voor kinderen en volwassenen, gezinstherapie en positieve psychologie. Voordien werkte Luna in een CKG (Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning) als begeleider. Daar had ze te maken met hechtingsproblemen, huiselijk geweld en trauma.

Werk bij GAMS België geeft haar de kans om alle thema’s die haar interesseren te combineren.