profileimage

In haar land van herkomst, Guinee, werd Halimatou sterk geraakt door de sociale ongelijkheid die er heerste. Daarom besloot ze zich in te zetten tegen VGV, gedwongen huwelijk en andere vormen van gendergerelateerd geweld. Nadat ze in 2005 haar diploma Beheer behaalde, werd ze in dienst genomen als administratief bediende bij de Duitse Technische Coöperatie voor Ontwikkelingssamenwerking (GIZ). Vervolgens werkte ze tot 2012 in verschillende projecten en programma’s als assistente rond gender en de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (GIZ/PSRDF). Sinds maart 2013 is Halimatou coördinatrice voor de helpdesk van GAMS in Wallonië. Ze staat in voor het onthaal en de doorverwijzing van vrouwen en/of families die te maken krijgen met VGV of andere vormen van gendergerelateerd geweld. Ook geeft ze vormingen aan professionals omtrent het thema VGV. Halimatou organiseert groepsactiviteiten (maandelijkse bijeenkomst) in Namen en in de verschillende opvangcentra voor asielzoekers/-sters van FEDASIL en het Rode Kruis.

Samen met enkele vrijwillige vroedkundigen, die een vorming volgden omtrent VGV en gendergerelateerd geweld, verzorgt ze de workshops zwangerschapsbegeleiding. Het doel van deze workshop is zwangere vrouwen die geconfronteerd werden met geweld te begeleiden tijdens hun zwangerschap en hen voor te bereiden op de bevalling. Ook leren ze meer over lichaam en dat van hun baby, opdat ze zich beter zouden kunnen beschermen.

In 2013 werd Halimatou door de vzw Synergie Wallonie genomineerd voor de Prix Théroigne de Méricourt pour l’égalité, als erkenning voor haar engagement en efficiëntie in haar strijd voor gelijke kansen. In 2015 kreeg ze de prijs Talents Wallon, uitgereikt door het Waals Parlement te Namen.