profileimage

Fabienne Richard is afkomstig uit Frankrijk. Ze is vroedvrouw en specialiseerde zich in tropische geneeskunde en volksgezondheid (MSc, PhD). Gedurende 10 jaar werkte ze als klinische vroedvrouw, waarna ze 5 jaar lang actief was in het buitenland (Afghanistan, Burkina Faso, Kenia, Liberia, Somalië, Sri Lanka) met Artsen Zonder Grenzen en het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen. Ze is referentiepersoon omtrent VGV en werkte mee aan verschillende onderzoeken rond dit thema (prevalentiestudie omtrent VGV in België, actie-onderzoek omtrent signaleren van risicosituaties). Ook schreef ze mee aan klinische richtlijnen voor het Belgisch Ministerie van Volksgezondheid. Ze is lid van de werkgroep rond reconstructieve chirurgie bij de Hoge Gezondheidsraad. Momenteel is ze directrice van GAMS België vzw en vroedvrouw bij het Centre Médical d’Aide aux Victimes de l’Excision in het UMC Sint Pieters (CeMAVIE). Ze wordt regelmatig gevraagd als gastonderzoekster bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen en geeft les binnen verschillende opleidingen vroedkunde. Ze coördineert het Europees DAPHNE-project Men Speak Out, die als doel heeft mannen te betrekken in de preventie van VGV.

Interview van Fabienne Richard voor EXPERTalia AJP beschikbaar hier.