profileimage

Elise EVRARD is psychologe, gespecialiseerd in klinische psychologie bij volwassenen, systemische psychologie en seksuologie bij de Universiteit van Luik.

Alvorens aangenomen te worden bij GAMS in 2017 bouwde ze al een uitgebreide ervaring op in verschillende hulpverleningssectoren.

Ze begon haar carrière bij 2 diensten van Espace Rencontre, namelijk Funambule in Verviers en ASJ in Luik. Hier organiseerde ze ontmoetingen tussen ouders en hun kinderen die, omwille van een moeilijke scheiding of een moeilijke thuissituatie, onder juridische dwang uit huis waren geplaatst. Het doel was de gezinnen te begeleiden en hun contactrecht te onderhouden. Elise bouwde hier heel wat ervaring op in het begeleiden van families in conflictsituaties.

Vervolgens ging Elise werken bij een dienst slachtofferhulp, waar ze instond voor de psychologische begeleiding van personen die slachtoffer waren geworden van verschillende vormen van geweld (aanranding, verkrachting, partnergeweld, overval, enz.). Ze leerde er bij over het post traumatisch stress syndroom bij volwassenen en over de psychologische en lichamelijke gevolgen van intrafamiliaal – en partnergeweld.

In 2010 werd ze aangenomen als psychologe en opleidster in een centrum voor socioprofessionele integratie van het ASJ te Luik. Ze werkte er met groepen en begeleidde werkzoekenden die aan een persoonlijk herstel moesten werken alvorens (opnieuw) te kunnen gaan werken. Door les te geven aan deze personen kreeg ze zin om haar kennis omtrent genderongelijkheid verder te verspreiden en mensen hierrond te sensibiliseren. Tijdens een zoektocht naar partners leerde ze Samia Youssouf kennen. Zij kwam de cliënten bij het ASJ regelmatig sensibiliseren omtrent vrouwenbesnijdenis. In de loop van de jaren is Elise’s interesse in het thema VGV toegenomen. Ze besliste tot het team van GAMS toe te treden om samen de strijd verder te zetten. Met haar empathie en luisterbereidheid wil ze vrouwen en families die te maken krijgen met VGV ondersteunen.

Haar strijd: gendergelijkheid aanklagen en stopzetten, met de bedoeling meisjes te beschermen tegen genitale verminking. Informatie, begeleiding en ondersteuning bieden aan vrouwen die de praktijk ondergingen, maar ook aan mannen en families die het gewicht van dit leed dragen.