profileimage

Sinds september 2018 is Daniela verantwoordelijk voor de communicatie omtrent projecten binnen GAMS België. Haar taak is de communicatiestrategie rond ACCESS te ontwikkelen en te implementeren. In die zin draagt ze bij tot de communicatie van GAMS België.

Daniela werd vier jaar geleden aangeworven als secretaresse bij GAMS. Ze kreeg al snel meer interesse in communicatie en werkte mee aan het ontwerpen van de nieuwe visuele identiteit van GAMS.

Tussen deze twee jobs bij GAMS, werkte ze een jaar als Franstalige editor bij Damiaanactie: een eerste ervaring in een grote ngo. Daar ontwikkelde ze o.a. haar redactie- en copywritingvaardigheden.

In haar job bij GAMS kan Daniela twee passies combineren: communicatie en mensen- en vrouwenrechten. Ze beschikt over een masterdiploma meertalige communicatie en een universitair certificaat in digitale communicatie.

Ze werkt aan de ontwikkeling van een genderbewuste en niet-stigmatiserende communicatie, voor meer gelijkheid in de wereld.